V OGÓLNOPOLSKI FINAŁ KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

Dnia 10 kwietnia 2015 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się Piąty Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

W finale znaleźli się wybrani z wybranych, to jest 35 laureatów regionalnych finałów Konkursu Wiedzy o Podatkach, w tym uczennica ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Sara Ewkowska. W zeszłym miesiącu Sara zajęła trzecie miejsce w naszym województwie w tym konkursie.

Konkurs, tak jak i finał wojewódzki, składał się z dwóch etapów: testu wielokrotnego wyboru oraz egzaminu ustnego przed kilkuosobową komisją, w której zasiadali doradcy podatkowi reprezentujący Regionalne Izby Doradców

Wyróżnionych zostało 10 osób, a 5 z nich otrzymało nagrody pieniężne. Pozostali finaliści otrzymali upominki. Laureaci i finaliści musieli wykazać się biegłą znajomością ustaw podatkowych i rozporządzeń: o doradztwie podatkowym, o podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Wsparcie merytoryczne zapewniała uczennicy Zofia Rosa, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych.

20150410_143957 sara (Kopiowanie)20150410_144046 (Kopiowanie)