UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W dniu 23 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

Część oficjalna rozpoczęła się od przemówienia Pana Dyrektora Stanisława Kosmowskiego oraz wręczenia listów gratulacyjnych rodzicom uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen minimum 4,75. Następnie rozdano świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe uczniom, którzy zdobyli najlepsze wyniki w nauce, wyróżniali się zachowaniem i aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. Na zakończenie młodzież klas pierwszych zaprosiła wszystkich obecnych na skecz kabaretowy pt. ” Ostatnia lekcja chowu…”.

Kończąc oficjalną część uroczystości Pan Dyrektor serdecznie podziękował nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom za swoje zaangażowanie w bieżącym roku szkolnym życząc wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. Zaprosił też zebranych do klas, gdzie odbyły się spotkania z wychowawcami oraz wręczenie świadectw pozostałym uczniom.

 

 

UCZEŃ ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY DRUGI W KONKURSIE O OCHRONIE INTEGROWANEJ ROŚLIN

12 czerwca 2017 roku reprezentanci dziesięć szkół rolniczych zmierzyli się w V edycji Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin. Tematem przewodnim tej edycji była produkcja rzepaku.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik: Mateusz Dałek, Jakub Olszewski oraz Szymon Walczak.

Celem zmagań było:  popularyzowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu uprawy i integrowanej ochrony roślin, kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy,  szerzenie idei bezpiecznej pracy podczas stosowania pestycydów, promowanie najlepszych uczniów i szkół oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.

Pierwszym etapem konkursu był wykład “Podstawy integrowanej uprawy roślin”, który poprowadził prof. dr hab. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu oraz “Zasady integrowanej produkcji rzepaku – zapylacze, a środki ochrony roślin”, który wygłosił dr Grzegorz Pruszyński (IOR Poznań).

Następnie uczestnicy konkursu mierzyli się z zadaniami części  teoretycznej, która wyłoniła siedmiu finalistów  pierwszą lokatę zajął Jakub Olszewski, który po  trzecim etapie (praktycznym) zajął drugie miejsce. Został uhonorowany dyplomem oraz licznymi nagrodami rzeczowymi oraz 9 miesięcznym dostępem do programu komputerowego  AGREGO.

Patronem V edycji  Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorem zmagań był  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, zaś współorganizatorem Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Źródło zdjęć: https://www.agropolska.pl/aktualnosci/polska/mlodzi-mistrzowie-wiedzy-o-rzepaku,3710.html

 

 

„DOBRE KSIĄŻKI I KAWA” – SPOTKANIE AUTORSKIE Z PIOTREM MILEWSKIM

Dnia 8 czerwca 2017 roku młodzież z internatu wraz z nauczycielami: panią Kingą Dzik i panią Anną Domińczak, wybrała się na spotkanie autorskie z popularnym pisarzem i dziennikarzem Piotrem Milewskim. Jest on autorem wielu ciekawych podróżniczych książek m.in. ,,Transsyberyjska. Drogą żelazną poprzez Rosję i dalej.’’ oraz ,,Dzienniki Japońskie. Zapiski z roku królika i roku konia.’’ Współpracuje z polskimi i japońskimi czasopismami oraz prasą polonijną. Publikował fotoreportaże, korespondencje i eseje w ,,Rzeczypospolitej’’, ,,Gazecie Wyborczej’’ i ,,Tygodniku Powszechnym’’. Wędruje, pisze i fotografuje.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, której towarzyszyła wspomniana kawa. Dziennikarz zabrał nas w podróż, którą sam odbył kilkanaście lat temu. Opowiadał o czasie spędzonym w Japonii, o swoich wrażeniach i przygodach. Wybrał najbardziej wymagający rodzaj podróżowania. Japonię poznawał samotnie, bez planu, pieniędzy, jeżdżąc autostopem i śpiąc pod gołym niebem. ,,Dzienniki Japońskie’’, o których opowiadał to nie tylko zapis zdarzeń czy spotkań, ale i opowieść o podróżowaniu, o jego filozofii i sensie, a także piętnie, jakie odciska ono na świadomości wędrowca.

UCZESTNICZYLIŚMY W OBCHODACH JUBILEUSZOWYCH W MIECZYSŁAWOWIE

W dniu 3 czerwca  2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie odbyły się uroczystości wieńczące obchody 105-lecia szkoły.

Na jubileusz zostali zaproszeni znamienici goście  m.in. Tadeusz Woźniak poseł na Sejm RP, również były nauczyciel tejże szkoły, Teresa  Zientala – naczelnik wydziału  w Departamencie Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert Baryła radny Sejmiku Wojewódzkiego, kierownika Oddziału KRUS w Kutnie, Krzysztof Debich starosta powiatu kutnowskiego oraz Marek Jankowski przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie, Włodzimierz Lewandowski dyrektor Łódzkiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, samorządowcy, przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem i związków zawodowych, Dyrektorzy Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą, nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły oraz jej absolwenci.

Naszą szkołę reprezentowali: Pani  Zofia Rosa – Wicedyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, Pani Sylwia Jabłońska – opiekun pocztu sztandarowego oraz delegacja młodzieży w składzie: Kinga Gołębiewska, Sandra Jastrzębska, Natalia Janikula, Patrycja Olejniczak oraz Damian Siekierski.

DWÓCH LAUREATÓW I JEDEN FINALISTA XLI ELIMINACJI CENTRALNYCH OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 2-3 czerwca w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, odbyły się Eliminacje Centralne XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem tegorocznej edycji olimpiady był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

W zmaganiach olimpijskich na szczeblu Centralnym wzięło udział 238 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczniowie rywalizowali ze sobą w 11 blokach tematycznych.  Trzech uczniów naszej Szkoły  startowało  w 3 blokach: produkcja roślinna, weterynaria i architektura krajobrazu.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności, który odbywa się corocznie – od ponad 40 lat,  pod  patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to  olimpiada  uwzględniana  w rankingu „Perspektyw”.

Organizatorem  jest Komitet Główny przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Uczestnicy olimpiady na każdym z trzech etapów: szkolnym, okręgowym oraz centralnym, w wybranych blokach tematycznych, najpierw zmagają się z 60 pytaniami testowymi, a później  z trzema zadaniami praktycznymi.

   Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy. Tak samo było i w tym roku.

Tytuły laureatów zdobyli: w bloku produkcja roślinna – Jakub Łąpieś, tegoroczny absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, w bloku weterynaria – Krystian Wójkowski, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Tytuł finalisty w bloku architektura krajobrazu zdobyła – Justyna Banasiak, uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie Technik architektury krajobrazu.

Wszyscy uczniowie będący laureatami mają zagwarantowane przyjęcie na studia na dowolny Uniwersytet Przyrodniczy w kraju, na wydział – zgodny z blokiem tematycznym olimpiady, w którym startowali. Tytuł finalisty także jest gwarantem przyjęcia na wybrany kierunek większości uczelni rolniczych. Wszyscy są zwolnieni z części pisemnej Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie z maksymalną liczbą punktów.

Poza tytułami laureatów uczniowie uzyskali jeszcze dodatkowe nagrody. Jakub Łąpieś został nagrodzony rocznym stypendium, ufundowanym przez Fundację BGŻ BPN PARIBAS. Jakub wraz z Krystianem otrzymali ponadto nagrody rzeczowe od wydawnictwa APRA.

Sukces ucznia to także sukces wszystkich pracujących z nim nauczycieli. Jakub Łąpieś  przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem pani profesor Jolanty Bilskiej, Krystian Wójkowski – pana doktora Rafała Ulanowskiego, Justyna Banasiak – pani profesor Agnieszki Piesik.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich oraz ich nauczycielom i opiekunom gratulujemy.

PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

29 maja 2017 r., Mszą świętą odprawioną w Kościele Sióstr Bernardynek, której przewodniczył: ks. bp Józef Zawitkowski, pod hasłem: “Idziemy, by głosic” rozpoczęła się 362 Łowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pod kierownictwem ks. Wiesława Frelka i pomagających mu księży: Ludwika Wnukowicza, Huberta Wiśniewskiego i Roberta Błaszczyka, z prymasowskiego Łowicza wyruszyło 330 pątników. Czternasty raz z rzędu, uczestniczyła w pielgrzymce, liczna, 37 osobowa grupa naszych uczniów i absolwentów wraz ze swoimi opiekunami: Kingą Dzik, Joanną Gajdą, Jakubem Gajewskim, emerytowanym nauczycielem Janem Łanieckim i katechetą Aleksandrem Frankiewiczem. Była to jedyna, zorganizowana grupa pielgrzymkowa młodzieży szkolnej. Poprzez przygotowane transparenty (w Łowiczu i Piotrkowie z hasłem pielgrzymki; w Częstochowie z wezwaniem fatimskim „Ave Maryja”), flagi, koszulki, modlitwę, śpiew i posługę w noszeniu nagłośnienia i słynnego kociołka łowickiego, młodzież  mocno akcentowała swoją obecność w całej grupie pielgrzymkowej. To już swoista tradycja naszej szkoły, że w majowej Łowickiej Pielgrzymce idzie nasza młodzież.

To, co wypełniało treść całej pielgrzymki, to podstawowe prawo chrześcijańskie – Miłość Boga i bliźniego. Wszyscy śpieszyli sobie nawzajem z pomocą i życzliwością, stanowiąc jedną, wspólną rodzinę Bożą. Trzej biskupi łowiccy też byli blisko pielgrzymki, odwiedzając ją na pątniczym szlaku.

Na koniec każdego upalnego dnia nogi ledwo nosiły, bolały mięśnie, ścięgna,… Na wytęsknionych noclegach czekał jednak na nas gorący posiłek od życzliwych gospodarzy. A potem przekłuwanie bąbelków, dezynfekcja, nakładanie plasterków, maści, itp. Uczniowie nie kaprysili, nie marudzili, widać było na ich twarzach ból, ale i zrozumienie. W końcu to przecież pielgrzymka, to trud. I tak prawie przez 6 dni. 200 km, odcinki 30-43 km. Ufna młodzież (trochę we własne siły, ale przede wszystkim w Bożą opiekę), dzielnie kroczyła naprzód, mimo dokuczliwego ciepła. W zgodnej opinii pątników, trudna była tegoroczna pielgrzymka.

3 czerwca, na przedmieściach Częstochowy, u o. Bernardynów, młodzież tradycyjnie założyła jednolite koszulki (tym razem niebieskie). Z transparentami i Maryjnymi flagami ruszyli na ostatni odcinek. Teraz dopiero w pełni widać było wielkość młodzieńczej grupy. Jako pierwsza w roku, Piesza Łowicka Pielgrzymka, około godz.14.30 dotarła na plac jasnogórski. Padając po trzykroć krzyżem na ziemię, odmawiając modlitwę pielgrzymi oddali pokłon Matce Bożej. Udało się, Maryjo Królowo i Matko! Przedstawiciel o. Paulinów serdecznie przywitał całą grupę pielgrzymkową. Młodzież z kolei odpowiedziała wielokrotnym głośnym krzyknięciem: „Jasna Góra i Fatima hej, hej!”. Pielgrzymi z radości odtańczyli łowickie oberki i polki. Wreszcie na koniec nadeszła upragniona chwila spotkania twarzą w twarz z Czarną Madonną. Pod przewodnictwem ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego, w koncelebrze z pielgrzymującymi księżmi, w Kaplicy Cudownego Obrazu rozpoczęła się dziękczynna Msza święta.

Łowiccy pielgrzymi pozostali jeszcze na następny dzień. Młodzież zaś, zmęczona, ale przepełniona radością, płynącą ze spotkania z Maryją, w mocy Ducha Świętego (wszak  była już  wigilia Zesłania Ducha Świętego) wracała do najbliższych osób, do swoich rodzin. A za rok pewnie znów pójdziemy na Jasną Górę, bo tu bije serce naszego narodu, bo tu króluje Maryja, bo tu jest nasza duchowa Matka.

W organizacji Pielgrzymki pomogli nam:

Eco-Therm w Łowiczu, Firma Bracia Urbanek w Łowiczu, Agrofarm Kołaczyńscy, Apteka Słoneczko K. Gałaj w Łowiczu, SOP Pszczółka w Łowiczu, Henko Sp. j. Stawiccy w Łowiczu,  FPHU Grzegory Grzegorz, BSZŁ Oddział w Zdunach, Kaufland Łowicz, MC Zduny Czesław Majchrzak, Apteka Guz i Bogusz w Zdunach, Piekarnia I. Kruś, Burmistrz Miasta Łowicza, PHU Dudkiewicz Jerzy, Gormar Wiesław Pykacz, Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, DOZ Apteka Dbam o Zdrowie w Łowiczu, Apteka Medest w Łowiczu, Apteka Słoneczna Centrum Farmaceutyczne w Łowiczu,  PHU Drewmax Piotr Kaczor.