DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W słoneczny, piątkowy poranek miało miejsce wyjątkowe dla społeczności szkoły w Zduńskiej Dąbrowie wydarzenie, a mianowicie Dzień Otwartych Drzwi czyli impreza o charakterze promocyjnym mająca na celu zachęcić młodzież gimnazjalną z regionu do wybrania w niedalekiej przyszłości tej właśnie placówki jako miejsca swojej dalszej edukacji.

Część oficjalna tego niezwykle barwnego przedsięwzięcia odbyła się w szkolnej stołówce gdzie około godziny 1000 licznie zgromadziła się młodzież ze szkół w Bielawach, Bedlnie, Zdunach i Łowiczu. W pierwszej kolejności głos zabrali uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy Szymon Baliński i Oliwia Brzozowska, którzy pełnili rolę prowadzących i moderujących Dzień Otwartych Drzwi.

 Po krótkim wstępie przedstawiającym cele oraz program imprezy mikrofon powędrował w ręce dyrektora szkoły p. Stanisława Kosmowskiego, który powitał przybyłych gości i zaprezentował najważniejsze informacje dotyczące działalności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, jego profilu edukacyjnego oraz zasobów infrastrukturalnych.

Na temat osiągnieć szkoły wypowiedziała się z kolei wicedyrektor p. Zofia Rosa, która w sposób obrazowy i czytelny nakreśliła dziedziny, w których uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy święcili triumfy wygrywając wiele konkursów oraz olimpiad o zasięgu zarówno regionalnym jak i ogólnopolskim co w konsekwencji skutkowało zajęciem przez szkołę w roku 2016 bardzo wysokiego 19 miejsca w rankingu najlepszych techników w Polsce.

Na zakończenie części oficjalnej prowadzący imprezę Szymon i Oliwia poinstruowali gości o zasadach obowiązujących w drugiej części Dnia Otwartych Drzwi polegającej na zwiedzaniu przez młodzież gimnazjalną obiektów dydaktycznych należących do placówki. Przybyła młodzież podzielona została na 8 grup, do których przypisani zostali konkretni opiekunowie rekrutujący się spośród tutejszych uczniów mających za zadanie oprowadzić młodych gości po specjalnie przygotowanych stanowiskach tematycznych, których w sumie było 8. Na każdym z nich gimnazjaliści mieli okazję wziąć bezpośredni udział w zajęciach warsztatowych dzięki czemu na własnej skórze mogli przekonać się jak wygląda edukacyjna codzienność w Zduńskiej Dąbrowie.

Atrakcji było co nie miara i każdy mógł znaleźć dla siebie coś co mogłoby go zainteresować. W budynku szkoły można było na przykład wziąć udział w pokazie florystycznym, zajrzeć w mikroskopy, w które wyposażona jest pracownia biologiczna, spróbować swoich sił w rysunku technicznym czy też zatańczyć zumbę w sali konferencyjnej. W obiektach o profilu zawodowym odbywały się z kolei warsztaty z resuscytacji i EKG psa, nauki zakładania szwów, a nawet badania krwi oraz wymazów. Na terenie ogródka meteorologicznego można było dokonać pomiarów pogodowych. Dużą popularnością cieszyło się stanowisko nauki jazdy konnej, a w oborze dydaktycznej gimnazjaliści mogli zaobserwować sposób działania nowoczesnego robota udojowego. Na terenie gospodarstwa pokaz maszyn rolniczych zgromadził sporą rzeszę przyszłych rolników. Swoje podwoje przed zwiedzającymi otworzył również przyszkolny internat przed, którym rozmieszczony został sprzęt turystyczny w postaci kajaków oraz rowerów mających na celu w sposób efektywny organizować czas wolny uczniom ze Zduńskiej Dąbrowy.

Całość przedsięwzięcia zakończyła się około godziny 1300 kiedy to wszystkie grupy dotarły do punktu zbornego na placu przed wejściem głównym do budynku szkoły i wraz ze swymi opiekunami opuścili placówkę.

Mamy nadzieję, że nasze działania spełniły oczekiwania licznie przybyłych gimnazjalistów, którzy po głębokim namyśle, mając w pamięci atrakcje związane z bogatą ofertą edukacyjną ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wybiorą właśnie tę szkołę jako miejsce kontynuowania nauki.

AKADEMIA Z OKAZJI 226 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W słoneczne, wtorkowe przedpołudnie 9 maja 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie miała miejsce akademia z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Od wielu lat zduńska placówka edukacyjna kultywuje  regionalne i ogólnopolskie tradycje narodowe kształtując tym samym wśród uczniów postawy i wartości patriotyczne. Okazją do tego typu działalności są właśnie uroczyste obchody świąt państwowych.

Akademia rozpoczęła się jak zawsze w tego typu imprezach wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu. Następnie głos zabrali młodzi wykonawcy, którzy pod opieką pani Anny Domińczak i pani Kingi Dzik przygotowali krótką inscenizację słowno-muzyczną zawierającą wiele ponadczasowych wierszy, sentencji oraz  myśli opowiadających o historii i skutkach działalności wielu pokoleń patriotów w trudnych dla naszej ojczyzny czasach rozbiorów czy też zawirowań międzynarodowych, skutkujących jednym z największych dzieł polskiej myśli społeczno-politycznej jakim była Konstytucja 3 Maja.

Piękne pieśni takie jak „Ojczyzno ma” i „Nadzieja” okraszone najwspanialszymi dziełami polskiej poezji patriotycznej sprawiły, iż uroczystość  miała charakter podniosły oraz pełen patosu pobudzając młodą publikę do głębszej refleksji nad losami ojczyzny, która poprzez zawieruchy dziejów brnęła ku ideałom demokracji i wolności czego uosobieniem była i jest pierwsza konstytucja na Starym Kontynencie.

Akademia przygotowana przez uczniów ze Zduńskiej Dąbrowy po raz kolejny wpisała się w patriotyczny model wychowania tutejszej młodzieży wywołując wśród publiczności wyrazy uznania poparte gromkimi brawami.

Całość tego niezwykle ważnego przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjnego podsumowała dyrektor p. Zofia Rosa dziękując opiekunom i wychowankom za ogromną pracę oraz trud jakie włożyli w przygotowanie przedmiotowej uroczystości.