DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W słoneczny, piątkowy poranek miało miejsce wyjątkowe dla społeczności szkoły w Zduńskiej Dąbrowie wydarzenie, a mianowicie Dzień Otwartych Drzwi czyli impreza o charakterze promocyjnym mająca na celu zachęcić młodzież gimnazjalną z regionu do wybrania w niedalekiej przyszłości tej właśnie placówki jako miejsca swojej dalszej edukacji.

Część oficjalna tego niezwykle barwnego przedsięwzięcia odbyła się w szkolnej stołówce gdzie około godziny 1000 licznie zgromadziła się młodzież ze szkół w Bielawach, Bedlnie, Zdunach i Łowiczu. W pierwszej kolejności głos zabrali uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy Szymon Baliński i Oliwia Brzozowska, którzy pełnili rolę prowadzących i moderujących Dzień Otwartych Drzwi.

 Po krótkim wstępie przedstawiającym cele oraz program imprezy mikrofon powędrował w ręce dyrektora szkoły p. Stanisława Kosmowskiego, który powitał przybyłych gości i zaprezentował najważniejsze informacje dotyczące działalności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, jego profilu edukacyjnego oraz zasobów infrastrukturalnych.

Na temat osiągnieć szkoły wypowiedziała się z kolei wicedyrektor p. Zofia Rosa, która w sposób obrazowy i czytelny nakreśliła dziedziny, w których uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy święcili triumfy wygrywając wiele konkursów oraz olimpiad o zasięgu zarówno regionalnym jak i ogólnopolskim co w konsekwencji skutkowało zajęciem przez szkołę w roku 2016 bardzo wysokiego 19 miejsca w rankingu najlepszych techników w Polsce.

Na zakończenie części oficjalnej prowadzący imprezę Szymon i Oliwia poinstruowali gości o zasadach obowiązujących w drugiej części Dnia Otwartych Drzwi polegającej na zwiedzaniu przez młodzież gimnazjalną obiektów dydaktycznych należących do placówki. Przybyła młodzież podzielona została na 8 grup, do których przypisani zostali konkretni opiekunowie rekrutujący się spośród tutejszych uczniów mających za zadanie oprowadzić młodych gości po specjalnie przygotowanych stanowiskach tematycznych, których w sumie było 8. Na każdym z nich gimnazjaliści mieli okazję wziąć bezpośredni udział w zajęciach warsztatowych dzięki czemu na własnej skórze mogli przekonać się jak wygląda edukacyjna codzienność w Zduńskiej Dąbrowie.

Atrakcji było co nie miara i każdy mógł znaleźć dla siebie coś co mogłoby go zainteresować. W budynku szkoły można było na przykład wziąć udział w pokazie florystycznym, zajrzeć w mikroskopy, w które wyposażona jest pracownia biologiczna, spróbować swoich sił w rysunku technicznym czy też zatańczyć zumbę w sali konferencyjnej. W obiektach o profilu zawodowym odbywały się z kolei warsztaty z resuscytacji i EKG psa, nauki zakładania szwów, a nawet badania krwi oraz wymazów. Na terenie ogródka meteorologicznego można było dokonać pomiarów pogodowych. Dużą popularnością cieszyło się stanowisko nauki jazdy konnej, a w oborze dydaktycznej gimnazjaliści mogli zaobserwować sposób działania nowoczesnego robota udojowego. Na terenie gospodarstwa pokaz maszyn rolniczych zgromadził sporą rzeszę przyszłych rolników. Swoje podwoje przed zwiedzającymi otworzył również przyszkolny internat przed, którym rozmieszczony został sprzęt turystyczny w postaci kajaków oraz rowerów mających na celu w sposób efektywny organizować czas wolny uczniom ze Zduńskiej Dąbrowy.

Całość przedsięwzięcia zakończyła się około godziny 1300 kiedy to wszystkie grupy dotarły do punktu zbornego na placu przed wejściem głównym do budynku szkoły i wraz ze swymi opiekunami opuścili placówkę.

Mamy nadzieję, że nasze działania spełniły oczekiwania licznie przybyłych gimnazjalistów, którzy po głębokim namyśle, mając w pamięci atrakcje związane z bogatą ofertą edukacyjną ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wybiorą właśnie tę szkołę jako miejsce kontynuowania nauki.