AKADEMIA Z OKAZJI 226 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W słoneczne, wtorkowe przedpołudnie 9 maja 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie miała miejsce akademia z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Od wielu lat zduńska placówka edukacyjna kultywuje  regionalne i ogólnopolskie tradycje narodowe kształtując tym samym wśród uczniów postawy i wartości patriotyczne. Okazją do tego typu działalności są właśnie uroczyste obchody świąt państwowych.

Akademia rozpoczęła się jak zawsze w tego typu imprezach wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu. Następnie głos zabrali młodzi wykonawcy, którzy pod opieką pani Anny Domińczak i pani Kingi Dzik przygotowali krótką inscenizację słowno-muzyczną zawierającą wiele ponadczasowych wierszy, sentencji oraz  myśli opowiadających o historii i skutkach działalności wielu pokoleń patriotów w trudnych dla naszej ojczyzny czasach rozbiorów czy też zawirowań międzynarodowych, skutkujących jednym z największych dzieł polskiej myśli społeczno-politycznej jakim była Konstytucja 3 Maja.

Piękne pieśni takie jak „Ojczyzno ma” i „Nadzieja” okraszone najwspanialszymi dziełami polskiej poezji patriotycznej sprawiły, iż uroczystość  miała charakter podniosły oraz pełen patosu pobudzając młodą publikę do głębszej refleksji nad losami ojczyzny, która poprzez zawieruchy dziejów brnęła ku ideałom demokracji i wolności czego uosobieniem była i jest pierwsza konstytucja na Starym Kontynencie.

Akademia przygotowana przez uczniów ze Zduńskiej Dąbrowy po raz kolejny wpisała się w patriotyczny model wychowania tutejszej młodzieży wywołując wśród publiczności wyrazy uznania poparte gromkimi brawami.

Całość tego niezwykle ważnego przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjnego podsumowała dyrektor p. Zofia Rosa dziękując opiekunom i wychowankom za ogromną pracę oraz trud jakie włożyli w przygotowanie przedmiotowej uroczystości.