POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

W dniu 28 kwietna 2017 roku absolwenci trzech klas IV –  Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii zakończyli naukę w murach naszej szkole.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego, po którym nastąpiło wręczenie czwartoklasistom świadectw ukończenia szkoły oraz nagród za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, a także reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach lub w zawodach sportowych.

W podniosły nastrój uroczystości znakomicie wpisał się wzruszający program słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, technik weterynarii oraz technik architektury krajobrazu.

W dalszej części uroczystości, po raz ostatni na deskach szkolnej sceny wystąpili tegoroczni absolwenci przedstawiając program, w którym nie brakowało humoru, ale też podziękowań dla Dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców za wysiłek i trud włożony w przygotowanie Ich do dorosłego życia.

Następnie głos zabrały przedstawicielki rodziców, kierując wzruszające słowa do Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi oraz tegorocznych Maturzystów.

Po części oficjalnej czwartoklasiści udali się do swoich pracowni na ostatnie spotkanie z wychowawcami.

Nie obyło się oczywiście bez łez…

XVII TARGI EDUKACYJNE W ŁOWICZU

W dniu 26 kwietnia 2017 roku nauczyciele oraz uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zaprezentowali swoją ofertę kształcenia na Targach Edukacyjnych, które odbyły się  w łowickim Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Szkiełka” w Łowiczu.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród trzecioklasistów, którzy mieli możliwość zapoznania się z proponowanymi ofertami edukacyjnymi przedstawionymi na pięknie zaaranżowanych i kolorowych stoiskach wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi oraz filmami.

ADRIAN SELIGA WYRÓŻNIONY W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „PRZYŁAPANI NA CZYTANIU”

24 kwietnia 2017 roku  z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom VIII edycji konkursu fotograficznego PRZYŁAPANI  NA  CZYTANIU.

Za swoją pracę: „Na sianie najlepsze czytanie”, Adrian Seliga  z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii otrzymał wyróżnienie.

Ogółem do konkursu wpłynęło 18 prac. Komisja podczas podsumowania gratulowała młodzieży chęci wzięcia w nim udziału oraz popularyzacji czytelnictwa. Zwrócono jednak uwagę, że coraz częściej konkursowe fotografie są aranżowane, co również wymaga od uczestnika zaangażowania, jednak clou konkursu to, jak sama nazwa wskazuje przyłapanie kogoś na czytaniu. Pani Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej pochwaliła młodzież, podkreślając, że czasami najprostsze rozwiązania i pomysły są najlepsze.

Laureaci otrzymali dyplomy, drobne upominki i serdeczne podziękowania.

źródło: http://pbplowicz.blogspot.com/

KREW – BEZCENNY DAR ŻYCIA

“Oddając krew – ratujesz życie” – takie i podobne hasła towarzyszą nam od lat. Bo pomimo olbrzymiego postępu medycyny i biotechnologii z nią związanych nic nie jest w stanie zastąpić krążącej w naszych żyłach krwi, a zapotrzebowanie na ten bezcenny lek z roku na rok rośnie.

Krew i pochodne z niej preparaty są niezbędne na przykład w czasie dużych operacji chirurgicznych, dla poszkodowanych w wypadkach, chorych na choroby krwi i szpiku, chorych z zaburzeniami odporności. Jedynym źródłem ludzkiej krwi, która może być kiedyś każdemu z nas potrzebna, są dawcy.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy w XIV edycji Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża pod hasłem “Młoda krew Ratuje Życie” oddawali krew dla ratowania zdrowia i życia pacjentów.
Uczniowie naszego technikum – podobnie jak w latach ubiegłych – przystąpili do tej szlachetnej rywalizacji, której celem jest pomaganie innym oraz propagowanie idei krwiodawstwa wśród młodych ludzi.

W trwającym od września 2016 r. do czerwca 2017 r. turnieju odbyły się cztery akcje, w których pełnoletni uczniowie mogli oddać krew.

Dziękuję, że po raz czternasty byliście razem w tej szlachetnej, humanitarnej idei.

Opiekun szkolnego klubu HDK.

3 FINALISTÓW ETAPU OKRĘGOWEGO XLI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

21 kwietnia 2017 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych okręgu warszawskiego. Łącznie w 8 blokach tematycznych konkurowało ze sobą 192 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy zarówno na etapie okręgowym jak i później ogólnopolskim.

Nasi uczniowie startowali w 7 blokach tematycznych  zajmując czołowe miejsca w  trzech z nich. W bloku architektura krajobrazu na 2 miejscu uplasowała się Justyna Banasiak  z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie  technik architektury krajobrazu, także  2 miejsce w bloku weterynaria  zajął Krystian Wójkowski  z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, natomiast  Jakub Łąpieś z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajął 3 miejsce w bloku produkcja roślinna. Wszyscy Ci uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe a przede wszystkim prawo udziału w prestiżowym  finale centralnym Olimpiady. Stawką zmagań w czekającym ich finale są indeksy na wybrane kierunki uczelni rolniczych w całym Kraju.

W eliminacjach warszawskich wzięli także udział: Wiktoria Józwiak i Damian Zduńczyk  z III i IV  klasy architektury krajobrazu, Szymon Baliński, Adrian Seliga, Michał Stańczyk, Krzysztof Tomes i Dominika Deka  z klasy III i IV Technikum weterynaryjnego oraz  uczniowie z klasy II, III i IV Technikum rolniczego: Kacper Baran, Szczepan Kacprzak, Piotr Muras, Mateusz Dałek , Jakub Olszewski i Paweł Kozłowski.

Wyniki uzyskane przez wszystkich naszych uczniów spowodowały, że Szkoła ze Zduńskiej  Dąbrowy zdobyła 2 miejsce w eliminacjach okręgowych XLI  OWiUR.                                                                 

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich oraz ich opiekunom gratulujemy. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy w wielkim finale, który odbędzie się w dniach 02-03 czerwca 2017r. w Lublinie.

 

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW

8 kwietnia uczniowie naszej szkoły, wraz z opiekunami, uczestniczyli w XXIV Pielgrzymce Maturzystów Diecezji Łowickiej na Jasną Górę. W tym roku na zaproszenie ks. bpa ordynariusza łowickiego odpowiedziało 34 uczniów. Młodzież, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem pielgrzymki, zwiedziła Kaplicę Matki Bożej i Bazylikę Jasnogórską. m.in. w indywidualnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem przedstawiali swoje prośby i dziękczynienia. Na jasnogórskich wałach przeszli Drogę Krzyżową. W Sali ojca Augustyna Kordeckiego wysłuchali konferencji na temat małżeństwa. Następnie, w Kaplicy Czarnej Madonny, uczestniczyli w najważniejszym punkcie pielgrzymki, Eucharystii, koncelebrowanej przez księży biskupów: Andrzeja F. Dziubę i W. Osiala. Uczestnicy pielgrzymki otrzymali od ks. bpa pamiątkowy  dar – książkę Wandy Półtawskiej: „Przed nami miłość”.

UCZENNICA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE PO RAZ TRZECI FINALISTKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się organizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Krajową Radą Doradców Podatkowych VII Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie tym, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, wzięła udział i została finalistką uczennica  ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, Sara Ewkowska z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. W etapie wojewódzkim, który odbył się 17 marca 2017 roku w Łodzi, Sara została laureatką II miejsca.

Uczestnicy konkursu musieli nie tylko opanować informacje dotyczące systemu podatkowego w Polsce, ale również „oswoić” ordynację podatkową.

Dla laureatów miejsc I-V ufundowano nagrody finansowe, a dla 3-ch  pierwszych również indeksy na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem konkursu jest przede wszystkim budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych oraz popularyzacja zawodu doradcy podatkowego.

 Od lewej:  Sara Ewkowska z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie,
Klaudia Niedziela z ZSP nr 4 w Łowiczu i Zofia Rosa, opiekunka  merytoryczna Sary

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE POŁĄCZONY Z WARSZTATAMI DZIENNIKARSKIMI

Dnia 7 kwietnia 2017 roku miała miejsce w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie niezwykła, wyjątkowa, a można by nawet powiedzieć bardzo medialna impreza o charakterze kulturalno-promocyjnym.

Otóż  piątkowy poranek w Dąbrowie rozpoczął się od przedsięwzięcia mającego na celu promowanie naszej szkoły wśród młodzieży gimnazjalnej z regionu pod hasłem „Dzień otwartych drzwi w Zduńskiej Dąbrowie”. Podwoje naszej uroczej placówki pedagogicznej odwiedziła między innymi młodzież gimnazjalna z takich miejscowości jak Łowicz, Zduny, Bielawy, Sobota czy też Bedlno. Wszyscy oni mieli okazję zaznajomić się z ofertą edukacyjną szkoły, obejrzeć atrakcyjną infrastrukturę oraz bazę dydaktyczną potrzebną do właściwego przebiegu procesu kształcenia z zakresu przede wszystkim przedmiotów zawodowych, ale również i ogólnokształcących. Dzięki uprzejmości uczniów i uczennic ze Zduńskiej Dąbrowy, którzy pełnili w tym dniu funkcje gospodarzy oprowadzających gości po swojej posesji, gimnazjaliści mogli na własne oczy zobaczyć wnętrza budynków szkoły, praktycznej nauki zawodu, sali gimnastycznej, internatu oraz zwiedzić służące do celów dydaktycznych gospodarstwo rolne wraz z całym sprzętem, inwentarzem oraz nowoczesną oborą wyposażoną w robot udojowy.

 Po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną jaką przygotowała nasza szkoła dla młodych żaków przyszedł czas na prawdziwy hit tegorocznego dnia otwartych drzwi w Zduńskiej Dąbrowie, a mianowicie możliwość wzięcia udziału w warsztatach dziennikarskich pt. „Nowe widnokręgi – zrozumieć media” przygotowanych przez pracowników i wykładowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Tę cześć imprezy rozpoczął dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski, który w swoim przemówieniu przywitał wszystkich gości przedstawiając przy okazji zalety i osiągnięcia placówki, którą zarządza. Chwalić się było naprawdę czym. Oprócz wielu inwestycji liczonych już w miliony złotych Zespół Szkół w Zduńskiej Dąbrowie może poszczyci ć się złotą tarczą za zajęcie 19 miejsca wśród wszystkich techników w Polsce ujętych w rankingu  za rok 2016, licznymi nagrodami i wyróżnieniami dla uczniów uczestniczących w przeróżnych zawodach czy olimpiadach.

Po części oficjalnej przyszedł czas na warsztaty, które odbywać się miały w specjalnie do tego celu przygotowanej sali gimnastycznej, zaciemnionej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt audiowizualny przywieziony przez pracowników uczelni z Torunia. Całość przedsięwzięcia podzielona była na cztery części.

W pierwszej z nich młodzież miała okazję poznać tajniki tworzenia obrazu telewizyjnego wraz z wszystkimi możliwościami jakie dają dzisiejsze technologie multimedialne. W dalszej części specjaliści z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprezentowali dość skomplikowany proces odtwarzania, przekształcania i tworzenia dźwięków w przekazie medialnym. Następnie dwie urocze panie z Torunia starały się w drodze wykładu popartego prezentacją multimedialną zaprezentować zebranym w jaki sposób należy odbierać informacje przekazywane przez media, aby nie ulec ich negatywnej stronie opartej na manipulacji. Czwartą, ostatnią część warsztatów dziennikarskich w Zduńskiej Dąbrowie stanowiło podsumowanie w postaci montażu telewizyjno-radiowego z przedmiotowej imprezy przygotowanego przez uczniów naszej szkoły wraz z ekipą z Torunia. Warto zauważyć, iż bardzo cennym elementem tego przedsięwzięcia oprócz nabycia wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw przekazu medialnego oraz dziennikarstwa prasowego była również możliwość wzięcia przez młodzież gimnazjalną bezpośredniego udziału w każdym z etapów tworzenia tego typu zjawisk kulturotwórczych.

I tak o to kwietniowy dzień otwartych drzwi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie dobiegł końca. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejną imprezę promocyjną 12 maja 2017 roku. Jak zwykle zapewniamy moc atrakcji i niezapomnianych przeżyć.

Drogi gimnazjalisto Ty również możesz zostać członkiem naszej wielkiej, szczęśliwej społeczności.

AGNIESZKA WOŁOWSKA WYRÓŻNIONA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM XXI PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

W  dniu 6 kwietnia 2017 roku w Muzeum Miasta Łodzi odbyło się podsumowanie XXI Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Celami projektu było m.in. motywowanie uczniów i nauczycieli do podejmowania nowych wyzwań związanych z własnymi zainteresowaniami, popularyzacja sztuki oraz rozwijanie wrażliwości twórczej.

W ramach tegorocznej edycji zostały przeprowadzone trzy konkursy: literacki, plastyczny i fotograficzny. To właśnie w tym ostatnim Agnieszka Wołowska z kl. III TW, pod opieką p. Bogumiły Banasik, zmierzyła się ze sporą konkurencją wykonując fotografię zgodną z tematem – „Zaopiekuj się mną – zwierzęta zapomniane, niekochane, niechciane”. Jej praca pt. „Schronisko – magazyn prezentów niechcianych” przykuła uwagę jury i tym samym otrzymała wyróżnienie. W tym samym Konkursie wzięła również udział Marta Wołowska, siostra Agnieszki.

Serdecznie gratulujemy.

SUKCES OLIWII WITECZEK W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „MAŁE ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE I DZIKO ŻYJĄCE W PRAKTYCE ZOOTECHNICZNO-WETERYNARYJNEJ”

W minioną niedzielę, 2 kwietnia,  w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu  odbyła się III Ogólnopolska Konferencja dla Techników Weterynarii. W trakcie konferencji Oliwia Witeczek, uczennica klasy II Technikum Weterynaryjnego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odebrała nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie pt. “Małe zwierzęta egzotyczne i dziko żyjące w praktyce zootechniczno-weterynaryjnej”. Droga do finału ogólnopolskiego konkursu nie była prosta. Jego uczestnicy  musieli przygotować 15 minutową prezentację multimedialną dotyczącą występowania chorób i metod ich leczenia u wybranego gatunku zwierzęcia egzotycznego. Następnie przesłane prace zostały poddane ocenie przez lekarza weterynarii, który specjalizuje się w leczeniu chorób zwierząt egzotycznych. Na tej podstawie do finału konkursu zakwalifikowały się cztery osoby, w tym uczennica ze Zduńskiej Dąbrowy. Kolejnym krokiem w konkursowych zmaganiach było zaprezentowanie  pracy przed 4 osobową komisją, w skład której wchodził: biolog, zootechnik, polonista oraz  przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego specjalizującego się w dziedzinie zoologii. Ocenie podlegała m.in. wartość merytoryczna pracy oraz sposób jej przedstawienia.  Prezentacja Oliwi Witeczek na temat: ,, Występowanie MBD (Metabolicznej Choroby Kości) u gekona lamparciego (łac. Eublepharis macularius)” została bardzo wysoko ocenione przez komisję i nagrodzona trzecim miejscem. W nagrodę Oliwia wzięła udział w  III Ogólnopolskiej Konferencji dla Techników Weterynarii i otrzymała atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dodatkowo streszczenie pracy Oliwi zamieszczone zostało w materiałach konferencyjnych.

Uczennicę do konkursu przygotowała p. Magdalena Bajena, nauczycielka produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli zwierząt oraz anatomii i fizjologii zwierząt.