POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

W dniu 28 kwietna 2017 roku absolwenci trzech klas IV –  Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii zakończyli naukę w murach naszej szkole.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego, po którym nastąpiło wręczenie czwartoklasistom świadectw ukończenia szkoły oraz nagród za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, a także reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach lub w zawodach sportowych.

W podniosły nastrój uroczystości znakomicie wpisał się wzruszający program słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, technik weterynarii oraz technik architektury krajobrazu.

W dalszej części uroczystości, po raz ostatni na deskach szkolnej sceny wystąpili tegoroczni absolwenci przedstawiając program, w którym nie brakowało humoru, ale też podziękowań dla Dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców za wysiłek i trud włożony w przygotowanie Ich do dorosłego życia.

Następnie głos zabrały przedstawicielki rodziców, kierując wzruszające słowa do Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi oraz tegorocznych Maturzystów.

Po części oficjalnej czwartoklasiści udali się do swoich pracowni na ostatnie spotkanie z wychowawcami.

Nie obyło się oczywiście bez łez…