SUKCES OLIWII WITECZEK W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „MAŁE ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE I DZIKO ŻYJĄCE W PRAKTYCE ZOOTECHNICZNO-WETERYNARYJNEJ”

W minioną niedzielę, 2 kwietnia,  w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu  odbyła się III Ogólnopolska Konferencja dla Techników Weterynarii. W trakcie konferencji Oliwia Witeczek, uczennica klasy II Technikum Weterynaryjnego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odebrała nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie pt. “Małe zwierzęta egzotyczne i dziko żyjące w praktyce zootechniczno-weterynaryjnej”. Droga do finału ogólnopolskiego konkursu nie była prosta. Jego uczestnicy  musieli przygotować 15 minutową prezentację multimedialną dotyczącą występowania chorób i metod ich leczenia u wybranego gatunku zwierzęcia egzotycznego. Następnie przesłane prace zostały poddane ocenie przez lekarza weterynarii, który specjalizuje się w leczeniu chorób zwierząt egzotycznych. Na tej podstawie do finału konkursu zakwalifikowały się cztery osoby, w tym uczennica ze Zduńskiej Dąbrowy. Kolejnym krokiem w konkursowych zmaganiach było zaprezentowanie  pracy przed 4 osobową komisją, w skład której wchodził: biolog, zootechnik, polonista oraz  przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego specjalizującego się w dziedzinie zoologii. Ocenie podlegała m.in. wartość merytoryczna pracy oraz sposób jej przedstawienia.  Prezentacja Oliwi Witeczek na temat: ,, Występowanie MBD (Metabolicznej Choroby Kości) u gekona lamparciego (łac. Eublepharis macularius)” została bardzo wysoko ocenione przez komisję i nagrodzona trzecim miejscem. W nagrodę Oliwia wzięła udział w  III Ogólnopolskiej Konferencji dla Techników Weterynarii i otrzymała atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dodatkowo streszczenie pracy Oliwi zamieszczone zostało w materiałach konferencyjnych.

Uczennicę do konkursu przygotowała p. Magdalena Bajena, nauczycielka produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli zwierząt oraz anatomii i fizjologii zwierząt.