DWÓCH LAUREATÓW I JEDEN FINALISTA XLI ELIMINACJI CENTRALNYCH OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 2-3 czerwca w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, odbyły się Eliminacje Centralne XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem tegorocznej edycji olimpiady był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

W zmaganiach olimpijskich na szczeblu Centralnym wzięło udział 238 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczniowie rywalizowali ze sobą w 11 blokach tematycznych.  Trzech uczniów naszej Szkoły  startowało  w 3 blokach: produkcja roślinna, weterynaria i architektura krajobrazu.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności, który odbywa się corocznie – od ponad 40 lat,  pod  patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to  olimpiada  uwzględniana  w rankingu „Perspektyw”.

Organizatorem  jest Komitet Główny przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Uczestnicy olimpiady na każdym z trzech etapów: szkolnym, okręgowym oraz centralnym, w wybranych blokach tematycznych, najpierw zmagają się z 60 pytaniami testowymi, a później  z trzema zadaniami praktycznymi.

   Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy. Tak samo było i w tym roku.

Tytuły laureatów zdobyli: w bloku produkcja roślinna – Jakub Łąpieś, tegoroczny absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, w bloku weterynaria – Krystian Wójkowski, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Tytuł finalisty w bloku architektura krajobrazu zdobyła – Justyna Banasiak, uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie Technik architektury krajobrazu.

Wszyscy uczniowie będący laureatami mają zagwarantowane przyjęcie na studia na dowolny Uniwersytet Przyrodniczy w kraju, na wydział – zgodny z blokiem tematycznym olimpiady, w którym startowali. Tytuł finalisty także jest gwarantem przyjęcia na wybrany kierunek większości uczelni rolniczych. Wszyscy są zwolnieni z części pisemnej Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie z maksymalną liczbą punktów.

Poza tytułami laureatów uczniowie uzyskali jeszcze dodatkowe nagrody. Jakub Łąpieś został nagrodzony rocznym stypendium, ufundowanym przez Fundację BGŻ BPN PARIBAS. Jakub wraz z Krystianem otrzymali ponadto nagrody rzeczowe od wydawnictwa APRA.

Sukces ucznia to także sukces wszystkich pracujących z nim nauczycieli. Jakub Łąpieś  przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem pani profesor Jolanty Bilskiej, Krystian Wójkowski – pana doktora Rafała Ulanowskiego, Justyna Banasiak – pani profesor Agnieszki Piesik.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich oraz ich nauczycielom i opiekunom gratulujemy.