UCZEŃ ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY DRUGI W KONKURSIE O OCHRONIE INTEGROWANEJ ROŚLIN

12 czerwca 2017 roku reprezentanci dziesięć szkół rolniczych zmierzyli się w V edycji Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin. Tematem przewodnim tej edycji była produkcja rzepaku.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik: Mateusz Dałek, Jakub Olszewski oraz Szymon Walczak.

Celem zmagań było:  popularyzowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu uprawy i integrowanej ochrony roślin, kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy,  szerzenie idei bezpiecznej pracy podczas stosowania pestycydów, promowanie najlepszych uczniów i szkół oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.

Pierwszym etapem konkursu był wykład “Podstawy integrowanej uprawy roślin”, który poprowadził prof. dr hab. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu oraz “Zasady integrowanej produkcji rzepaku – zapylacze, a środki ochrony roślin”, który wygłosił dr Grzegorz Pruszyński (IOR Poznań).

Następnie uczestnicy konkursu mierzyli się z zadaniami części  teoretycznej, która wyłoniła siedmiu finalistów  pierwszą lokatę zajął Jakub Olszewski, który po  trzecim etapie (praktycznym) zajął drugie miejsce. Został uhonorowany dyplomem oraz licznymi nagrodami rzeczowymi oraz 9 miesięcznym dostępem do programu komputerowego  AGREGO.

Patronem V edycji  Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorem zmagań był  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, zaś współorganizatorem Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Źródło zdjęć: https://www.agropolska.pl/aktualnosci/polska/mlodzi-mistrzowie-wiedzy-o-rzepaku,3710.html