INFORMACJE O STYPENDYSTCE PREZESA RADY MINISTRÓW

INFORMACJE O STYPENDYSTCE PREZESA RADY MINISTRÓW
KASI LEWANDOWSKIEJ UCZENNICY KLASY IV TECHNIKUM KSZTAŁCĄCEGO W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII


Katarzyna Lewandowska uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie już po raz trzeci została stypendystką Prezesa Rady Ministrów.
Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w dniu 04. 02. 2011 roku w Łowickim Muzeum. W uroczystości brali udział: Łódzki Kurator Oświaty – Doradca Wojewody Łódzkiego do Spraw Oświaty – Pani Wiesława Zewald, Główny Wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Finansowania Szkół w Departamencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w MRiRW – Pani Teresa Słysz-Szadkowska, Kierownik Oddziału Wspomagania Pracy Szkół i Placówek KO w Łodzi Delegatura w Skierniewicach – Pani Helena Groszkowska-Grymuza, przedstawiciele władz samorządowych powiatu skierniewickiego, rawskiego i łowickiego oraz stypendyści szkół ponadgimnazjalnych z terenu delegatury skierniewickiej.  Nasza Stypendystka otrzymała dyplom oraz nagrody rzeczowe w tym cyfrowy aparat fotograficzny i książki.
Kasia osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych. Średnia ocen  w roku szkolnym 2009/2010 – 5,32. W ostatnich dwóch latach brała udział w wielu konkursach i olimpiadach.

Najważniejsze sukcesy Kasi to:
– tytuł laureata  XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – I miejsce w kraju w dziale produkcja zwierzęca,
– stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2008/2009,
– stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2009/2010,
– I miejsce w województwie w Konkursie  Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie
w roku szkolnym 2009/2010,
– II  miejsce w województwie w Konkursie  Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie w bieżącym roku szkolnym.
W nabywaniu wiedzy i umiejętności wykazuje silną motywację wewnętrzną. Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w życiu szkoły i internatu. Wolny czas poświęca na pracę w wolontariacie działającym przy szkole.
Przypomnijmy, że Kasia zostając najlepszym zootechnikiem w Polsce w maju 2010 roku podczas  finału XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zapewniła sobie indeks na wymarzony  kierunek studiów – weterynarię.

OTWARCIE SIŁOWNI

“Marzenia się spełniają, wystarczy tylko w nie uwierzyć!!!


Dnia 31 stycznia 2011 roku w internacie odbyło się uroczyste otwarcie siłowni. Wychowankowie internatu w czasie rozmów z dyrekcją oraz wychowawcami wielokrotnie sygnalizowali potrzebę zorganizowania miejsca do wzmacniania tężyzny fizycznej.
Podczas uroczystego przecinania wstęgi Pani dyrektor przypomniała uczniom, że “warto marzyć, bo marzenia się spełniają”. Wszyscy wychowankowie byli zachwyceni, tym bardziej, że przygotowywanie dodatkowego miejsca do ćwiczeń przebiegało w tajemnicy i miało być dla nich niespodzianką.
Nowe pomieszczenie znacznie uatrakcyjniło zajęcia oraz umożliwiło uczniom poznanie innych form aktywności ruchowej.

BAL STUDNIÓWKOWY

BAL STUDNIÓWKOWY

Ta chwila czarowna głębią nocy,
szaleństwem fioletu,
srebra bladym świtem
niech zawsze trwa…
(John Feelling Bekannte)
Dokładnie 100 dni przed egzaminem maturalnym, 15 stycznia 2011 r. odbył się bal studniówkowy  klas maturalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.
Część oficjalna rozpoczęła się o godzinie 19.00 przemówieniem wicedyrektora szkoły Pani Zofii Rosy, która powitała zaproszonych gości, odczytała list Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowany do młodzieży oraz przekazała życzenia maturzystom od Pani Zofii Wawrzyńczak – dyrektor szkoły, która nie mogła być obecna na uroczystości. Wsłuchani w ciepłe i pełne optymizmu słowa Pani dyrektor maturzyści wiedzieli, że właśnie stają się głównymi bohaterami balu, głównymi aktorami – właśnie wkraczającymi na scenę, by wystąpić przed zacną i wymagającą publicznością.
Chwilę potem słowa Adama Mickiewicza recytowane przez jednego z uczniów, oznajmiły wszem i wobec, że “Poloneza czas zacząć”. Kilka tygodni nieustannych prób i ćwiczeń nie poszło na marne. Wszyscy byli zachwyceni choreografią, jaką zaprezentowali uczniowie, którym towarzyszył wielki stres, ale także wielkie skupienie.
Tej nocy wszyscy bawili się wspaniale. Uczniowie starali  się zapomnieć, że za 100 dni czeka ich  jeden z najważniejszych egzaminów. Studniówka pozostanie dla maturzystów wydarzeniem niezapomnianym, ma wymiar niemal symboliczny. Dobrze więc, gdy wspomnienia związane z tym balem na długo pozostaną w ich pamięci.