XI TARGI EDUKACYJNE W ŁOWICZU

W poniedziałek, 28 marca 2011 roku ofertę szkół ponadgimnazjalnych mieli okazję poznać uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych z terenu Powiatu Łowickiego, którzy przybyli do Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu na XI Targi Edukacyjne. Organizatorem targów był Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu.

Ciekawa i bogata oferta edukacyjna przygotowana przez szkoły stwarza przed młodym człowiekiem możliwość dokonania wyboru w kierunku własnych zainteresowań, dlatego wybór szkoły, kierunku nauczania czy profilu zawodowego to trudna i odpowiedzialna decyzja – podkreśliła, witając przybyłych uczniów, Izabela Pawluk dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Zarząd Powiatu Łowickiego reprezentował Zbigniew Kuczyński – Członek Zarządu.

Stoiska podzielone na szkoły zawodowe oraz licea ogólnokształcące prezentowały swoje oferty nauczania.

Na stoisku naszej szkoły oprócz materiałów informacyjnych zaprezentowano prezentację multimedialną o kierunkach kształcenia. Uczniowie i nauczyciele chętnie udzielali gimnazjalistom szczegółowych informacji na  temat szkoły, jej charakteru oraz organizacji nauki.

KONKURS CHEMICZNY

Już po raz siódmy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łowickiego zmagali się w konkursie chemicznym.
W tym roku odbył się on pod hasłem „Poznając chemię nie szkodzisz swojemu środowisku”.

W ścisłym finale konkursu wzięło udział czworo uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Dwoje z nich: Katarzyna Lewandowska- uczennica klasy IV TW i Marcin Kudelski z klasy III TW  z jednakową ilością punktów zajęło I miejsce, II miejsce przypadło Arkadiuszowi Makowskiemu także z klasy IV,  a wyróżnienie zdobyła Karolina Bokuniewicz z tej samej klasy TW. Uczniowie zostaną nagrodzeni książkami i dyplomami.

Finał konkursu odbył się 23 marca w ZSP nr.2 w Łowiczu. Wzięło w nim udział 8 uczniów, którzy przeszli pomyślnie przez dwa wcześniejsze etapy: szkolny i międzyszkolny. W finale uczniowie mieli do rozwiązania 15 zadań rachunkowych z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej  na poziomie rozszerzonym. Następnie musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi: zaprojektować oraz wykonać wylosowane zadanie eksperymentalne.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania chemią wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pogłębianie posiadanej już wiedzy oraz pokazanie, że chemia może być fajna i że warto się jej uczyć.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

Już po raz trzeci rusza Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorami konkursu są Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz redakcja ogólnopolskiego miesięcznika „AGROmechanika – Technika w gospodarstwie”. Patronat nad konkursem objął Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Alojzy Szymański. Natomiast rolę partnera strategicznego pełni Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Sponsorem głównym został producent ciągników firma Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o..

Celem konkursu jest m.in. szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników oraz popularyzowanie, wśród młodzieży szkół rolniczych, znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Tym samym adresowany jest on do uczniów szkół Ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym z terenu całej Polski.

Terminarz konkursu:

1.  Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie: do 28 lutego 2011 r.

2. Eliminacje na I etapie – szkolne : 24 marca 2011 r.

3. Zgłoszenie uczniów do II etapu: do 15 kwietnia 2011 r.

4.  II etap – centralny: 20 maja 2011 r.

Główne nagrody w tym konkursie to 5 indeksów na Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Centralna Komisja Konkursowa może przyznać uczestnikom Konkursu, ich opiekunom, a także szkołom dyplomy i nagrody rzeczowe i pieniężne.

Zgodnie z terminarzem w naszej szkole eliminacje odbyły się 24 marca 2011 roku o godzinie 10.00, w których wzięło udział 21 uczniów.

Komisja konkursowa w składzie: p. Bogumiła Łaniecka, p. Iwona Przytulska,  p. Grzegorz Żebrowski – przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łowiczu, ogłosiła, że zwycięzcą I etapu została Karolina Kalota uczennica klasy II TW po ustnej ,,dogrywce” z Jakubem Gajewskim uczniem klasy IV TR.


DNI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

Szkoła corocznie organizuje DNI OTWARTE. Akcja ta ma na celu zaprezentowanie szkoły, jej historii, osiągnięć, bazy dydaktycznej. 18 marca 2011 roku przyszli nasi uczniowie mogli zapoznać się z ofertę edukacyjną, z kierunkami i profilami szkoły oraz zwiedzić naszą placówkę.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 przemówieniem dyrektora szkoły Pani Zofii Wawrzyńczak. Następnie uczniowie przedstawili wesołą część artystyczną. Można było również obejrzeć prezentację multimedialną o kierunkach kształcenia. Na holu przygotowane zostało stoisko, gdzie zaprezentowano broszury informacyjne. Największym zainteresowaniem wśród oglądających cieszyły się kroniki szkolne.

W tym roku szkolnym Dni Otwarte zaplanowano 18 i 21 marca oraz 7 kwietnia 2011 roku.

IX TARGI EDUKACYJNE W SKIERNIEWICACH

W dniu 17 marca 2011 r. nasza szkoła uczestniczyła w Targach Edukacyjnych „Szkoła dla gimnazjalisty”, organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Młodzi ludzie tłumnie odwiedzali stoiska. Każda szkoła starała się jak najlepiej zaprezentować swoje atuty i przyciągała uwagę przyszłych uczniów oryginalną aranżacją, miłą aparycją. W targach brało udział wiele ważnych osobistości: Prezydent Skierniewic Leszek Trębski wraz z  Zastępcą Beatą Jabłońską, Dyrektor Delegatury Skierniewic – Kuratorium Oświaty w Łodzi Pani Mirosława Nowacka.

WOJEWÓDZKA OLIMPIADA O EKOLOGII I OCHRONIE ŚRODOWISKA

I etap olimpiady odbył się  3 marca 2011 roku w Bratoszewicach. Udział w nim wzięli następujący uczniowie:  Jakub Krukowski, Zbigniew Mikina, Mateusz Klimek, Robert Jabłoński – z klasy  II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz  Adrian Stępień, Katarzyna Klimkowska, Marcin Kuciński z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. W tym etapie uczestniczyło 60 osób, 10 osób zakwalifikowało się do finału wojewódzkiego. W grupie  osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego znalazł się Jakub Krakowski z klasy II TR.

II etap olimpiady odbył się 17 marca 2011 roku również  w Bratoszewicach. W tym etapie uczestniczyło 30 osób z trzech oddziałów – Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn. Po teście 10 osób  przeszło do ścisłego finału. Nasz uczeń  Jakub Krukowski zajął 7 miejsce. Jest to bardzo dobra lokata, gdyż w tej olimpiadzie biorą udział dysponujący wiedzą praktyczną rolnicy, którzy ukończyli studia wyższe.

MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNIKI ROLNICZEJ

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej to najchętniej odwiedzana wystawa rolnicza w Polsce. Co roku zwiedza ją ponad 40 tysięcy osób. AGROTECH 2011 to ponad 500 wystawców z 15 państw: Litwy, Czech, Słowacji, Niemiec, Danii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Białorusi, Chin, Turcji, Francji, Irlandii i oczywiście Polski.

W dniach 11-13 marca 2011 roku na targach AGROTECH w Kielcach można było obejrzeć nowoczesny sprzęt i wyposażenie dla rolnictwa, m.in. wszystkie marki ciągników rolniczych dostępne na polskim rynku oraz szeroką gamę sprzętu rolniczego, prezentowane przez polskich producentów i dealerów zagranicznych koncernów. Targi to okazja do zapoznania się z bogatym asortymentem sprzętu dla rolnictwa. Na tle wystawców zagranicznych polska oferta handlowa zawsze prezentuje się bardzo dobrze i konkurencyjnie.

Mogli się o tym przekonać uczniowie III klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie.

FINAŁ KRAJOWY OLIMPIADY MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

W dniach 10-11 marca 2011 roku podczas Targów AGROTECH odbył się Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W ostatnim – III etapie wzięło udział prawie 80 osób wyłonionych w ramach Finałów Wojewódzkich z terenu całej Polski. Uczestniczyli w nim również nasi uczniowie: Jakub Gajewski i Kamil Lisiński. .Finał Krajowy składał się z dwóch części. W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test oraz zadanie praktyczne. Spośród tych osób wyłoniono 10 najlepszych, którzy wzięli udział w drugiej części Finału Krajowego w Centrum Konferencyjnym Targi Kielce w dniu 11 marca. Na terenie całego kraju w Finałach Wojewódzkich uczestniczyło prawie 1200 młodych ludzi zainteresowanych problematyka rolniczą. Uczestnicy drugiego etapu prezentowali wysoki poziom wiedzy z zakresu: produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej, mechanizacji rolnictwa, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, ekonomiki i zarządzania, BHP w rolnictwie oraz problematyki funduszy europejskich i Wspólnej Polityki Rolnej 2007-2013. Spośród tych osób zostali wyłonieni najlepsi, którzy zakwalifikowali się do udziału w Finale Krajowym.

Jakub Gajewski uczeń kl IVTR zajął 18 miejsce. W tej olimpiadzie biorą udział rolnicy, studenci  i uczniowie szkół rolniczych.

Patronat nad tegoroczną edycją Olimpiady objęli:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Marek Sawicki

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Adam Jarubas

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Pan Wiktor Szmulewicz

Patronat naukowy sprawował Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii
i Energetyki
.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ PRACOWNIĘ ROZSTRZYGNIĘTY!

Dnia 3 marca 2011 roku dokonano podsumowania wyników konkursu na „Najładniejszą pracownię” zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski.

Jury w składzie: pani Joanna Balcerska, pani Bogumiła Łaniecka, pan Aleksander Frankiewicz, pan Rafał Ulanowski następująco oceniło wytypowane pracownie:

I miejsce – kl IV TR pracownia polonistyczna

II miejsce – kl I TW pracownia przysposobienia obronnego

III miejsce – kl II TAK pracownia architektury krajobrazu

IV miejsce – kl I TR/TAK pracownia matematyczna

V miejsce – kl III TW Eko- pracownia

VI miejsce – kl IV TW pracownia chemiczna

VI miejsce – kl II TW pracownia geograficzna

VII miejsce – kl III TR/TAK pracownia języka angielskiego

VIII miejsce – kl II TR pracownia historyczna

Główne kryteria przyznawania punktów to:estetyka, klasowe gazetki, wystrój stały i okazjonalny, wkład rodziców
i uczniów w urządzanie pracowni, szczególne walory.

Dnia 4 marca 2011 roku pani dyrektor Zofia Wawrzyńczak nagrodziła wszystkich uczniów biorących udział w konkursie. Główną nagrodę- telewizor ledowy – otrzymali uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Pozostali otrzymali nagrody pocieszenia.

Gratulujemy!

OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH – BUJNY 2011

Jakub Gajewski uczeń ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie zajął II miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych.

W dniu 25.02.2011 w Bujnach koło Piotrkowa Trybunalskiego odbyła się wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych. W eliminacjach uczestniczyli rolnicy i młodzież ze szkół rolniczych województwa łódzkiego. Zainteresowanie olimpiadą w tym roku było bardzo duże- zgłosiły się aż 62 osoby. Zespół Szkół w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało
7 uczniów: Jakub Gajewski, Kamil Lisiński z kl IV TR, Marcin Kuciński, Andrzej Włodarczyk z kl III TR oraz Jakub Krukowski, Mateusz Klimek i Robert Jabłoński z kl II TR.

Pierwszą część olimpiady stanowił test, drugą zaś część ustna. Finał ustny zakończył się zakwalifikowaniem
8 najlepszych uczestników olimpiady do finału krajowego.

I miejsce w województwie zajął rolnik indywidualny, II miejsce Jakub Gajewski uczeń klasy IV TR, a jego kolega z klasy Kamil Lisiński zajął miejsce VII.

Uczniowie pojadą na finał krajowy, który odbędzie się w dniach 10-11.03 .2011 r. podczas XVI Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej ,,AGROTECH” w Kielcach.

Jakub Gajewski spośród wszystkich uczestników szkół rolniczych z województwa łódzkiego był najlepszy. Za zajęcie II miejsca otrzymał DVD. Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w olimpiadzie otrzymali dyplomy oraz książki. Wydanie albumowe otrzymali również opiekunowie uczniów uczestniczących w eliminacjach.

Testy sprawdzające, które rozwiązywali uczniowie reprezentowały wysoki poziom wiedzy rolniczej wykraczający poza program nauczania w szkołach rolniczych. Układane były przez wykładowców Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Uczniów do olimpiady przygotowała p. Jolanta Bilska nauczyciel przedmiotów zawodowych.