KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ PRACOWNIĘ ROZSTRZYGNIĘTY!

Dnia 3 marca 2011 roku dokonano podsumowania wyników konkursu na „Najładniejszą pracownię” zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski.

Jury w składzie: pani Joanna Balcerska, pani Bogumiła Łaniecka, pan Aleksander Frankiewicz, pan Rafał Ulanowski następująco oceniło wytypowane pracownie:

I miejsce – kl IV TR pracownia polonistyczna

II miejsce – kl I TW pracownia przysposobienia obronnego

III miejsce – kl II TAK pracownia architektury krajobrazu

IV miejsce – kl I TR/TAK pracownia matematyczna

V miejsce – kl III TW Eko- pracownia

VI miejsce – kl IV TW pracownia chemiczna

VI miejsce – kl II TW pracownia geograficzna

VII miejsce – kl III TR/TAK pracownia języka angielskiego

VIII miejsce – kl II TR pracownia historyczna

Główne kryteria przyznawania punktów to:estetyka, klasowe gazetki, wystrój stały i okazjonalny, wkład rodziców
i uczniów w urządzanie pracowni, szczególne walory.

Dnia 4 marca 2011 roku pani dyrektor Zofia Wawrzyńczak nagrodziła wszystkich uczniów biorących udział w konkursie. Główną nagrodę- telewizor ledowy – otrzymali uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Pozostali otrzymali nagrody pocieszenia.

Gratulujemy!