OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

Już po raz trzeci rusza Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorami konkursu są Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz redakcja ogólnopolskiego miesięcznika „AGROmechanika – Technika w gospodarstwie”. Patronat nad konkursem objął Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Alojzy Szymański. Natomiast rolę partnera strategicznego pełni Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Sponsorem głównym został producent ciągników firma Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o..

Celem konkursu jest m.in. szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników oraz popularyzowanie, wśród młodzieży szkół rolniczych, znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Tym samym adresowany jest on do uczniów szkół Ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym z terenu całej Polski.

Terminarz konkursu:

1.  Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie: do 28 lutego 2011 r.

2. Eliminacje na I etapie – szkolne : 24 marca 2011 r.

3. Zgłoszenie uczniów do II etapu: do 15 kwietnia 2011 r.

4.  II etap – centralny: 20 maja 2011 r.

Główne nagrody w tym konkursie to 5 indeksów na Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Centralna Komisja Konkursowa może przyznać uczestnikom Konkursu, ich opiekunom, a także szkołom dyplomy i nagrody rzeczowe i pieniężne.

Zgodnie z terminarzem w naszej szkole eliminacje odbyły się 24 marca 2011 roku o godzinie 10.00, w których wzięło udział 21 uczniów.

Komisja konkursowa w składzie: p. Bogumiła Łaniecka, p. Iwona Przytulska,  p. Grzegorz Żebrowski – przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łowiczu, ogłosiła, że zwycięzcą I etapu została Karolina Kalota uczennica klasy II TW po ustnej ,,dogrywce” z Jakubem Gajewskim uczniem klasy IV TR.