DNI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

Szkoła corocznie organizuje DNI OTWARTE. Akcja ta ma na celu zaprezentowanie szkoły, jej historii, osiągnięć, bazy dydaktycznej. 18 marca 2011 roku przyszli nasi uczniowie mogli zapoznać się z ofertę edukacyjną, z kierunkami i profilami szkoły oraz zwiedzić naszą placówkę.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 przemówieniem dyrektora szkoły Pani Zofii Wawrzyńczak. Następnie uczniowie przedstawili wesołą część artystyczną. Można było również obejrzeć prezentację multimedialną o kierunkach kształcenia. Na holu przygotowane zostało stoisko, gdzie zaprezentowano broszury informacyjne. Największym zainteresowaniem wśród oglądających cieszyły się kroniki szkolne.

W tym roku szkolnym Dni Otwarte zaplanowano 18 i 21 marca oraz 7 kwietnia 2011 roku.