DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU…

27 czerwca zakończył się rok szkolny 2013/2014, co oznacza początek czasu odpoczynku i relaksu. Oceny już dawno wystawione…, teraz należy odebrać świadectwa i można rozpocząć długo wyczekiwane wakacje.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia nagród książkowych uczniom, którzy  osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wyróżniali się wzorowym zachowaniem, mieli 100% frekwencję oraz aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. Następnie młodzież  klas pierwszych zaprosiła wszystkich obecnych do ,,teatru” na bajkę ,,Kopciuszek z przymrużeniem oka…”.

Po występie, który nagrodzono gromkimi brawami, głos zabrał Pan Dyrektor – Stanisław Kosmowski, życząc wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji. Zaprosił też zebranych do klas, gdzie odbyły się spotkania z wychowawcami oraz wręczenie świadectw pozostałym uczniom.

DSC_0022 (Kopiowanie)DSC_0025 (Kopiowanie)DSC_0052 (Kopiowanie)DSC_0075 (Kopiowanie)DSC_0076 (Kopiowanie)DSC_0079 (Kopiowanie)DSC_0080 (Kopiowanie)DSC_0082 (Kopiowanie)DSC_0135 (Kopiowanie)DSC_0142 (Kopiowanie)DSC_0144 (Kopiowanie)DSC_0175 (Kopiowanie)DSC_0199 (Kopiowanie)DSC_0200 (Kopiowanie)

KAJAKI I ROWERY W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie już korzysta z zakupionych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie rowerów i kajaków. Stowarzyszenie funkcjonujące przy szkole realizuje  złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosek w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

W ramach operacji  zakupiono 15 rowerów oraz 7 kajaków wraz z osprzętem i przyczepką do transportu kajaków. Korzystając z atrakcyjnych szlaków wodnych na rzekach  Bzurze i Rawce odbywają się spływy kajakowe, w których bierze udział młodzież szkolna i mieszkańcy Zduńskiej Dąbrowy oraz obszaru działalności LGD – „Gniazdo”. Pierwszy spływ odbył się w dniu 19 czerwca 2014 roku na rzece Bzurze na odcinku Urzecze – Łowicz. W spływie wzięło udział 14 osób. Można było podziwiać malownicze i różnorodne brzegi rzeki leniwie płynącej pośród pól, lasów i łąk. Młodzież odbyła również pierwszą wycieczkę na nowych rowerach ze Zduńskiej Dąbrowy do Soboty i Walewic. W czasie wyjazdu poznawała osobliwości miejsc historycznych związanych z drugą wojną światową oraz uroki walewickiego dworku, historie związane z Napoleonem Bonaparte jak również działalność stadniny koni w Walewicach. Wszystko zostało opowiedziane i przedstawione przez Pana Henryka Warszawskiego.

Dzięki zakupom  sprzętu turystycznego, uatrakcyjniły się formy realizacji lekcji programowych w ramach nauk przyrodniczych oraz zajęć z wychowania fizycznego jak również zajęć pozalekcyjnych. Wszystkie działania zmierzają w kierunku popularyzacji turystyki rowerowej i kajakowej wśród młodzieży i osób dorosłych jak również promocji walorów ziemi łowickiej.

Od września w szkole planowane jest utworzenie Klubów turystyki kajakowej i turystyki rowerowej. Serdecznie zapraszamy uczniów i inne osoby zainteresowane do współpracy.

DSC09609 (Kopiowanie)DSC09613 (Kopiowanie)DSC09614 (Kopiowanie)DSC09619 (Kopiowanie)P1000171 (Kopiowanie)P1000182 (Kopiowanie)

MŁODZI PĄTNICY ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY

W dniach 2-7 czerwca 2014 roku, uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, wraz ze swoimi opiekunami: Janem Łanieckim i Aleksandrem Frankiewiczem, uczestniczyli w 359 Łowickiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. 36-osobowa szkolna grupa liczebnie stanowiła 1/10 całej Pielgrzymki. Było to ich  11 z kolei pielgrzymowanie do Tronu Matki. Ponad 220 kilometrową drogę do Częstochowy przeszli pod hasłem: „Z Maryją wierzę w Syna Bożego”, nawiązującym bezpośrednio do tegorocznego tematu Roku Duszpasterskiego. Treści, jakie wypełniały czas wspólnego pielgrzymowania, to m.in. modlitwy, śpiewy (prowadzone także przez młodzież), konferencje, oraz  pogłębiona refleksja religijna. Ponadto, poprzez wcześniej przygotowaną oprawę (transparenty, flagi, wyraziste koszulki), uczniowie mocno podkreślali swoją obecność na pielgrzymim szlaku. Najlepszym na to przykładem było „wejście” na Jasną Górę. W żółtych koszulkach, z papieskimi flagami w ręku, wykrzykując wymalowane na transparencie hasło: „Totus Tuus – Dziękujemy”, młodzież poderwała okrzykami pozostałych pielgrzymów, a także tłumy zebrane na jasnogórskim wzgórzu, dziękując jednocześnie za wielki dar kanonizacji papieża Jana Pawła II.

Po Mszy Świętej w Kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył ks. bp. Józef Zawitkowski, młodzież, zmęczona trudami pielgrzymki, ale pełna radości ze wspólnie podjętego działania, wróciła do swoich domów.

2014 r 013 (Kopiowanie)2014 r 015 (Kopiowanie)2014 r 026 (Kopiowanie)2014 r 027 (Kopiowanie)2014 r 151 (Kopiowanie)2014 r 202 (Kopiowanie)2014 r 212 (Kopiowanie)2014 r 234 (Kopiowanie)2014 r 250 (Kopiowanie)2014 r 273 (Kopiowanie)2014 r 279 (Kopiowanie)2014 r 307 (Kopiowanie)2014 r 321 (Kopiowanie)2014 r 336 (Kopiowanie)2014 r 337 (Kopiowanie)2014 r 345 (Kopiowanie)2014 r 493 (Kopiowanie)2014 r 510 (Kopiowanie)2014 r 515 (Kopiowanie)2014 r 512 (Kopiowanie)

 

 

<

SUKCES UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W ELIMINACJACH CENTRALNYCH OWiUR

W dniach 6 – 7 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej  powiat nowosądecki odbył się finał XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Patronem medialnym było wydawnictwo APRA. Udział wzięło 222 najlepszych uczniów szkół rolniczych z całej Polski. Organizatorem olimpiady na szczeblu centralnym był Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie przy współpracy  ZSP w Nawojowej.

Zmagania olimpijskie odbyły się w dziewięciu blokach tematycznych. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej reprezentowało troje uczniów. W bloku architektura krajobrazu Róża Gradowska, tegoroczna absolwentka Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu uzyskała tytuł laureata. W bloku produkcja zwierzęca Maciej Budzyński został finalistą XXXVIII edycji OWIUR zaś w bloku produkcja roślinna tytuł finalisty uzyskał Janusz Błachowicz. Wszyscy uczniowie mają już indeksy na wyższe uczelnie. Sukces ich jest tym większy, iż Maciej jest  dopiero uczniem drugiej klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, a Janusz trzeciej klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Róża jest zwolniona z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z maksymalną liczbą punktów.

Jak podkreślił podczas podsumowania wyników przewodniczący komitetu głównego olimpiady Prof. dr hab. Andrzej Radecki, tegoroczne zmagania stały na bardzo wysokim poziomie.  Młodzi ludzie wykazali się ogromną wiedzą, jak i umiejętnościami praktycznymi.

Róża Gradowska przygotowywała się do olimpiady pod kierunkiem pani Agnieszki Piesik, Maciej Budzyński, pani Bogumiły Łanieckiej, a Janusz Błachowicz pani Jolanty Bilskiej.

Zdjęcia 1 166 (Kopiowanie)

PROMOCJA MARKI: „ROLNICTWO ENERGIĄ REGIONU ŁÓDZKIEGO”

W dniu 1 czerwca 2014 roku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej odbyło się wydarzenie kulturalno – edukacyjno – wystawiennicze, promujące rolnictwo w ramach promocji marki: „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”, którego głównym organizatorem była Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.

Podczas imprezy można było obejrzeć rękodzieło i sztukę ludową, najnowocześniejszy sprzęt, maszyny i pojazdy rolnicze oraz uzyskać informacje na stoiskach instytucji sektora okołorolniczego. Nie zabrakło również tradycyjnych potraw charakterystycznych dla regionu łódzkiego oraz wielu atrakcji dla dzieci z okazji Ich święta.

Całość wydarzenia uatrakcyjniały występy zespołów folklorystycznych, zespołów tańca nowoczesnego oraz gwiazd muzyki rozrywkowej։ Andrzeja Piasecznego, Shazzy i Zespołu Bałagan.

Patronem medialnym uroczystości, którą prowadziła Magdalena Michalak,była TVP ŁÓDŹ.

Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród licznie przybyłej społeczności lokalnej.

DSC_0169 (Kopiowanie)DSC_0170 (Kopiowanie)DSC_0211 (Kopiowanie)DSC_0212 (Kopiowanie)DSC_0217 (Kopiowanie)DSC_0230 (Kopiowanie)DSC_0237 (Kopiowanie)DSC_0240 (Kopiowanie)DSC_0256 (Kopiowanie) DSC_0263 (Kopiowanie)DSC_0286 (Kopiowanie)DSC_0290 (Kopiowanie)DSC_0293 (Kopiowanie)DSC_0312 (Kopiowanie)DSC_0316 (Kopiowanie)DSC_0340 (Kopiowanie)DSC_0366 (Kopiowanie)DSC_0383 (Kopiowanie)DSC_0390 (Kopiowanie)DSC_0372 (Kopiowanie)