SUKCES UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W ELIMINACJACH CENTRALNYCH OWiUR

W dniach 6 – 7 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej  powiat nowosądecki odbył się finał XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Patronem medialnym było wydawnictwo APRA. Udział wzięło 222 najlepszych uczniów szkół rolniczych z całej Polski. Organizatorem olimpiady na szczeblu centralnym był Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie przy współpracy  ZSP w Nawojowej.

Zmagania olimpijskie odbyły się w dziewięciu blokach tematycznych. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej reprezentowało troje uczniów. W bloku architektura krajobrazu Róża Gradowska, tegoroczna absolwentka Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu uzyskała tytuł laureata. W bloku produkcja zwierzęca Maciej Budzyński został finalistą XXXVIII edycji OWIUR zaś w bloku produkcja roślinna tytuł finalisty uzyskał Janusz Błachowicz. Wszyscy uczniowie mają już indeksy na wyższe uczelnie. Sukces ich jest tym większy, iż Maciej jest  dopiero uczniem drugiej klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, a Janusz trzeciej klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Róża jest zwolniona z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z maksymalną liczbą punktów.

Jak podkreślił podczas podsumowania wyników przewodniczący komitetu głównego olimpiady Prof. dr hab. Andrzej Radecki, tegoroczne zmagania stały na bardzo wysokim poziomie.  Młodzi ludzie wykazali się ogromną wiedzą, jak i umiejętnościami praktycznymi.

Róża Gradowska przygotowywała się do olimpiady pod kierunkiem pani Agnieszki Piesik, Maciej Budzyński, pani Bogumiły Łanieckiej, a Janusz Błachowicz pani Jolanty Bilskiej.

Zdjęcia 1 166 (Kopiowanie)