“CIEKAWI ŚWIATA”

W kwietniu 2014 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie złożył wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi na realizację zadania pn. Utworzenie pracowni przyrodniczej: „Ciekawi świata” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Wartość ogólna zadania wynosi 50 000,00PLN, natomiast 41 250,00PLN to wysokość, jaką stanowi przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

indeks (Kopiowanie)

Utworzona pracownia przyrodnicza stanie się jednym z miejsc do realizacji podstawy programowej oraz zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży przygotowujących do konkursów, olimpiad, matury oraz prowadzenia zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów. W efekcie podejmowanych działań nastąpi poprawienie wyposażenia pracowni, w której prowadzone jest kształcenie w zakresie przedmiotów przyrodniczych i edukacji ekologicznej. Dzięki temu uczniowie będą mogli łatwiej przyswajać wiedzę i zostaną lepiej przygotowani do egzaminów zewnętrznych z biologii, chemii, geografii. Dzięki nowoczesnym środkom dydaktycznym będzie można łatwiej i w sposób bardziej zrozumiały przekazać treści, o których niekiedy jest trudno opowiedzieć, aby pobudzić wyobraźnię uczniów. Przez takie oddziaływania nastąpi szybszy przyrost poziomu wiedzy. Lepiej przygotowani uczniowie, to lepiej zdane egzaminy zewnętrzne, co sprawi, że szkoła będzie bardziej atrakcyjna dla przyszłych kandydatów. Szkoła będzie również lepiej postrzegana w środowisku, szczególnie wśród gimnazjalistów i ich rodziców. W pracowni prowadzone będą lekcje w głównej mierze z różnych dziedzin przyrody: biologii, geografii i fizyki. Wszystkie lekcje będą mogły być prowadzone w celu realizacji podstawy programowej na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Podstawowe działania obejmą zakup sprzętu audio-wizualnego i komputerowego, niezbędnego do szybkiego i efektywnego przekazu wiedzy z zakresu biologii i edukacji ekologicznej, będą to: tablica interaktywna, projektor multimedialny, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, mikroskop z kamerą, wizualizer, zestaw preparatów roślinnych i zwierzęcych, programy interaktywne, modele budowy narządów człowieka i zwierząt, układów oraz części roślinnych, plansze z różnymi gatunkami roślin, zwierząt, lornetki, książki z zakresu przedmiotów przyrodniczych, flipczart, gabloty, mikroskopy dla uczniów, meble szkolne.

www.zainwestujwekologie.pl