WYCIECZKA INTEGRACYJNA KLAS PIERWSZYCH

29 listopada 2022 roku uczniowie klas 1a i 1b Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii wraz z opiekunami odbyli wycieczkę integracyjną do Łodzi. Pierwszym punktem programu był Ogród Zoologiczny. Uczniowie, zwiedzając Orientarium mieli okazję między innymi dowiedzieć się od przewodnika wielu ciekawostek dotyczących zwierząt egzotycznych, obejrzeć karmienie słoni i pingwinów. Duże wrażenie robiły pływające nad głowami rekiny.

Kolejnym i ostatnim punktem wycieczki była łódzka Manufaktura, przesiąknięta klimatem dawnej fabryki.

W dobrych humorach, bogatsi o nowe doświadczenia uczniowie wrócili do internatu i domów planując kolejne wyjazdy.

 

Dzień Erasmusa w naszej szkole

28 listopada w naszej szkole zorganizowany został Dzień Erasmusa, który stał się doskonałą okazją do upowszechnienia rezultatów projektów realizowanych przez ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Zespół koordynujący projekty oraz młodzież biorąca w nich udział przygotowała dla swoich kolegów szereg wydarzeń, które pomogły im bardziej zrozumieć ideę funkcjonowania Programu Erasmus+.

W sali multimedialnej uczniowie, którzy wzięli udział w ostatnim projekcie realizowanym przez szkołę, przedstawili swoim koleżankom i kolegom prezentacje multimedialne opowiadające o ich praktykach zagranicznych. Podzielili się również swoimi spostrzeżeniami na temat uczestnictwa w projekcie, a także  mówili o korzyściach, jakie z niego wynikają. Koordynator projektu – pani Magdalena Bajena opowiedziała o partnerach, z którymi współpracuje szkoła, etapach realizacji projektu, przebiegu rekrutacji oraz organizacji samych praktyk wielokrotnie podkreślając, że udział w projekcie to nie tylko przygoda, ale także możliwość nabycia nowych umiejętności, szlifowania języka angielskiego oraz poznania kultury innego kraju.

W ramach obchodu Dnia Erasmusa młodzież zorganizowała również stoisko informacyjne, na którym uczniowie zainteresowani udziałem w programie mogli porozmawiać o projekcie, zapoznać się ze szczegółami jego przebiegu  oraz doświadczeniami starszych koleżanek i kolegów. Przy okazji rozmowy młodzież  mogła skosztować greckich słodkości oraz posłuchać greckiej muzyki.

ALEKSANDRA KARLIŃSKA Z TECHNIKUM WETERYNARYJNEGO W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZAJĘŁA II MIEJSCE W KONKURSIE LITERACKO–HISTORYCZNYM

25 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu odbyło się wręczenie nagród w konkursie literacko–historycznym „Żem dla Ojczyzny sterał moje lata młode”.

Laureatką II miejsca  w  kategorii projekt muralu upamiętniającego bohaterów Szarych Szeregów  została  Aleksandra Karlińska – uczennica klasy IVa Technikum  kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Opiekunem merytorycznym uczennicy był p. Marcin Wójcik-nauczyciel historii.

Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy historycznej na temat działalności konspiracyjnej Szarych Szeregów i działalności ich członków w okresie po II wojnie światowej i przeprowadzany został  w czterech kategoriach: wiersz zachowujący pamięć o bohaterach Szarych Szeregów, projekt muralu upamiętniającego bohaterów Szarych Szeregów, kartka z pamiętnika ks. Stefana Wysockiego oraz list współczesnego nastolatka do Szaroszeregowca.

Przedstawicielka Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu przedstawiła zgromadzonym postać i życiowe dokonania  śp. księdza prałata Stefana Wysockiego,  działacza podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej w ramach Szarych Szeregów, honorowego obywatela Łowicza.

Uroczystość  wręczania nagród uświetnił piękny program artystyczny młodzieży z II LO w Łowiczu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kolejny międzynarodowy projekt edukacyjny w Zduńskiej Dąbrowie dobiega końca.

W ramach programu ERASMUS+ ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie zrealizowało kolejne praktyki zawodowe, które tym razem odbywały się w Grecji, na Riwierze Olimpijskiej przy współpracy z wieloletnim partnerem OLYMPUS EDUCATION SERVICES Single Member P.C.

Wyjazd młodzieży w ramach ERASMUS+ to złożone przedsięwzięcie, które składało się z kilku etapów, a kluczowym elementem projektu była mobilność, która odbyła się na początku września bieżącego roku. 30 uczniów szkoły reprezentujących trzy kierunki kształcenia: technik rolnik, technik weterynarii oraz technik architektury krajobrazu, pod opieką  3 nauczycieli udało się do Grecji, aby odbyć dwutygodniowe staże. Młodzież uczestniczyła w praktykach zawodowych w różnych gospodarstwach, których kierunek produkcji zgodny był z ich kierunkiem kształcenia. Pozwoliło to na zdobycie przez nich nowych umiejętności i zwiększenie kompetencji zawodowych. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu mieli możliwość zwiększenia kompetencji  zawodowych w zakresie projektowania, urządzania
i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu. Rolnicy mieli szansę podnieść swoje kwalifikacje w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej oraz organizacji i nadzorowania produkcji rolniczej. Z kolei technicy weterynarii zwiększyli swoje kompetencje w zakresie prowadzenie chowu  zwierząt oraz wykonywania czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych. Udział w przedsięwzięciu był również doskonałą okazją do poznawania innej kultury. W czasie wolnym od pracy uczniowie zwiedzali region Riwery Olimpiskiej, a główną atrakcją wyjazdu był rejs po Morzu Egejskim.

Nowością w tego typu działaniach było uczestnictwo kadry kształcenia zawodowego, która wzięła udział w zagranicznych kursach i szkoleniach z zakresu weterynarii i hodowli koni. Pani Magdalena Bajena oraz Adrianna Bryjak, miały możliwość podniesienia własnych kompetencje, a zdobytą wiedzę oraz umiejętności będą mogły wykorzystywać w codziennej pracy dydaktycznej. Tego typu działanie dla nauczycieli szkoły w Zduńskiej Dąbrowie było realizowane po raz pierwszy i będzie kontynuowane w kolejnych edycjach mobilności w ramach programu ERASMUS+.

Wszystkie działania związane z uczestnictwem w projekcie były bezpłatne i finansowane ze środków Unii Europejskiej. Swoje międzynarodowe przedsięwzięcia Szkoła realizuje w ramach Akredytacji w sektorze Kształcenie i Szkolenia zawodowe, którą otrzymała na lata 2021-2027.

KIBICUJEMY NASZEJ REPREZENTACJI

We wtorek, 22 listopada, polska reprezentacja piłkarska rozegrała pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata w Katarze. Wychowankowie internatu mecz z reprezentacją Meksyku obejrzeli w specjalnie zorganizowanej strefie kibica. Mimo, iż spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem emocji nie brakowało, a nasza młodzież kibicowała do ostatniego gwizdka sędziego. W czasie meczu nie mogło zabraknąć biało-czerwonych szalików, flag oraz barw narodowych na twarzach naszych uczniów. W czasie oglądania zmagań naszych piłkarzy wychowankowie mieli do dyspozycji popcorn, chipsy, orzeszki oraz ciasteczka, czyli niezbędne przysmaki, po które zwykle sięgamy śledząc mecz przed telewizorem. Przed nami jeszcze co najmniej dwa spotkania biało-czerwonych podczas mundialu w Katarze, chociaż po cichu liczymy, że Polacy zakwalifikują się do kolejnej fazy turnieju, dzięki czemu będziemy mieli kolejne szanse do świetnej zabawy podczas wspólnego kibicowania. Organizatorami strefy kibica byli p. Damian Rybusiewicz oraz p. Cezary Pietrzak.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W ŻELAZNEJ

21 listopada 2022 uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik odbyli zajęcia praktyczne  w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Żelaznej.  Zapoznali się z wymaganiami, które muszą być spełnione w przechowalni ziemniaków z przeznaczeniem na chipsy oraz z technologią uprawy i zbioru ziemniaków. Mieli również możliwość zaznajomić się z żywieniem, warunkami utrzymania oraz wyposażeniem  owczarni i koziarni. Młodzież miała okazję rozpoznawać rasy owiec i kóz oraz obserwować zorganizowaną w owczarni stanówkę (krycie haremowe).

Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu

21 listopada br. odbyło się w naszej szkole spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, mł. asp. p. Martą Kwintal i mł. asp. p. Tomaszem Piechowskim z Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.

W prelekcji uczestniczyli uczniowie klas pierwszych Technikum kształcącym w zawodzie technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik hodowca koni.   Tematyka spotkania dotyczyła odpowiedzialności karnej nieletnich wobec przemocy fizycznej i psychicznej, cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci oraz niebezpieczeństw związanych
z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Uczniowie wykazali zainteresowanie podejmowanymi tematami i zadawali funkcjonariuszom pytania.  Mamy nadzieję, że spotkanie  uświadomiło zebranym konsekwencje popełniania czynów zabronionych i demoralizacji oraz jak popełniane przez młodych ludzi błędy mogą mieć wpływ na życie ich samym jak i osób, którymi się otaczają.

Zajęcia praktyczne w Stadninie Koni w Walewicach

18 listopada odbyła się lekcja w terenie w Stadninie Koni w Walewicach. Uczniowie klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik hodowca koni zostali zapoznani z historią hodowli koni angloarabskich oraz z systemami w jakich utrzymywane są zwierzęta. Największą atrakcją dla młodzieży było wejście na padoki i przytulanie małych źrebaczków, które bardzo chętnie podchodziły i szukały kontaktu. Uczniowie naszej szkoły mieli również okazję zobaczyć w jaki sposób odbywa się karmienie koni w porze obiadowej, a także sami zadać koniom posiłek. Po terenie stadniny oprowadzał młodzież Pan Piotr Helon – hodowca oraz międzynarodowy sędzia w powożeniu.

UCZNIOWIE ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W POLSKIM PARLAMENCIE

W dniu 15 listopada uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie korzystając z uprzejmości i zaproszenia Posła na Sejm pana Stanisława Polaka zwiedzili  gmach polskiego Parlamentu, mając okazję na własnej skórze poczuć atmosferę pracy w  samym sercu krajowej instytucji władzy ustawodawczej. Pod czujnym okiem i opieką asystentki Posła – pani Doroty Więckowskiej młodzież miała możliwość z bliska przyjrzeć się obradom 66 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wziąć udział w wykładzie na temat historii polskiego parlamentaryzmu oraz specyfiki pracy poselskiej, a także pozwiedzać sejmowe korytarze.

Prostu z Sejmu uczniowie wraz z panią Dorotą i opiekunami  udali się do Muzeum Techniki mieszczącego się w budynku Pałacu Kultury i Nauki podziwiając cuda techniki minionych epok i zapoznając się ze specyfiką  działania urządzeń oraz pojazdów, których jeszcze niedawno na co dzień używali Ich rodzice, a nawet dziadkowie.

Ostatnim punktem wycieczki była wizyta na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach gdzie w atmosferze zadumy młodzież odwiedziła ważne dla polskiej historii i zbiorowej pamięci miejsca pochówku narodowych bohaterów, ofiar katastrof lotniczych, ludzi kultury oraz polityki.

Jako społeczność szkoły w Zduńskiej Dąbrowie serdecznie dziękujemy panu Posłowi Stanisławowi Polakowi oraz pani Dorocie Więckowskiej za zorganizowanie niezwykle ciekawej i pouczającej wycieczki.

Do zobaczenia na wiosnę.

 

 

IX spływ niepodległości – Bzura 2022

11 listopada 2022 roku, w czwartkowe przedpołudnie Szkolny Klub Turystyki Kajakowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zorganizował IX Kajakowy Spływ Niepodległości – Bzura 2022. Podobnie jak w ubiegłym roku ideą spływu było upamiętnienie, tym razem 104 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kilkanaście osób, nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie oraz mieszkańcy  gminy Zduny w sposób aktywny, w kajaku, przepłynęło odcinek Bzury od Soboty do Strugienic. Wszyscy uczestnicy mieli przyczepione do kajaków biało-czerwone flagi – symbol narodowego święta. Tego dnia wyjątkowo dopisała słoneczna pogoda. Spływ odbywał się w przyjaznej atmosferze i bez większego wysiłku wszyscy dotarli do celu. Nie zabrakło również patriotycznych pieśni śpiewanych przy ognisku.

Do zobaczenia za rok!