Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu

21 listopada br. odbyło się w naszej szkole spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, mł. asp. p. Martą Kwintal i mł. asp. p. Tomaszem Piechowskim z Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.

W prelekcji uczestniczyli uczniowie klas pierwszych Technikum kształcącym w zawodzie technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik hodowca koni.   Tematyka spotkania dotyczyła odpowiedzialności karnej nieletnich wobec przemocy fizycznej i psychicznej, cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci oraz niebezpieczeństw związanych
z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Uczniowie wykazali zainteresowanie podejmowanymi tematami i zadawali funkcjonariuszom pytania.  Mamy nadzieję, że spotkanie  uświadomiło zebranym konsekwencje popełniania czynów zabronionych i demoralizacji oraz jak popełniane przez młodych ludzi błędy mogą mieć wpływ na życie ich samym jak i osób, którymi się otaczają.