Dzień Erasmusa w naszej szkole

28 listopada w naszej szkole zorganizowany został Dzień Erasmusa, który stał się doskonałą okazją do upowszechnienia rezultatów projektów realizowanych przez ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Zespół koordynujący projekty oraz młodzież biorąca w nich udział przygotowała dla swoich kolegów szereg wydarzeń, które pomogły im bardziej zrozumieć ideę funkcjonowania Programu Erasmus+.

W sali multimedialnej uczniowie, którzy wzięli udział w ostatnim projekcie realizowanym przez szkołę, przedstawili swoim koleżankom i kolegom prezentacje multimedialne opowiadające o ich praktykach zagranicznych. Podzielili się również swoimi spostrzeżeniami na temat uczestnictwa w projekcie, a także  mówili o korzyściach, jakie z niego wynikają. Koordynator projektu – pani Magdalena Bajena opowiedziała o partnerach, z którymi współpracuje szkoła, etapach realizacji projektu, przebiegu rekrutacji oraz organizacji samych praktyk wielokrotnie podkreślając, że udział w projekcie to nie tylko przygoda, ale także możliwość nabycia nowych umiejętności, szlifowania języka angielskiego oraz poznania kultury innego kraju.

W ramach obchodu Dnia Erasmusa młodzież zorganizowała również stoisko informacyjne, na którym uczniowie zainteresowani udziałem w programie mogli porozmawiać o projekcie, zapoznać się ze szczegółami jego przebiegu  oraz doświadczeniami starszych koleżanek i kolegów. Przy okazji rozmowy młodzież  mogła skosztować greckich słodkości oraz posłuchać greckiej muzyki.