ALEKSANDRA KARLIŃSKA Z TECHNIKUM WETERYNARYJNEGO W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZAJĘŁA II MIEJSCE W KONKURSIE LITERACKO–HISTORYCZNYM

25 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu odbyło się wręczenie nagród w konkursie literacko–historycznym „Żem dla Ojczyzny sterał moje lata młode”.

Laureatką II miejsca  w  kategorii projekt muralu upamiętniającego bohaterów Szarych Szeregów  została  Aleksandra Karlińska – uczennica klasy IVa Technikum  kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Opiekunem merytorycznym uczennicy był p. Marcin Wójcik-nauczyciel historii.

Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy historycznej na temat działalności konspiracyjnej Szarych Szeregów i działalności ich członków w okresie po II wojnie światowej i przeprowadzany został  w czterech kategoriach: wiersz zachowujący pamięć o bohaterach Szarych Szeregów, projekt muralu upamiętniającego bohaterów Szarych Szeregów, kartka z pamiętnika ks. Stefana Wysockiego oraz list współczesnego nastolatka do Szaroszeregowca.

Przedstawicielka Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu przedstawiła zgromadzonym postać i życiowe dokonania  śp. księdza prałata Stefana Wysockiego,  działacza podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej w ramach Szarych Szeregów, honorowego obywatela Łowicza.

Uroczystość  wręczania nagród uświetnił piękny program artystyczny młodzieży z II LO w Łowiczu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kolejny międzynarodowy projekt edukacyjny w Zduńskiej Dąbrowie dobiega końca.

W ramach programu ERASMUS+ ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie zrealizowało kolejne praktyki zawodowe, które tym razem odbywały się w Grecji, na Riwierze Olimpijskiej przy współpracy z wieloletnim partnerem OLYMPUS EDUCATION SERVICES Single Member P.C.

Wyjazd młodzieży w ramach ERASMUS+ to złożone przedsięwzięcie, które składało się z kilku etapów, a kluczowym elementem projektu była mobilność, która odbyła się na początku września bieżącego roku. 30 uczniów szkoły reprezentujących trzy kierunki kształcenia: technik rolnik, technik weterynarii oraz technik architektury krajobrazu, pod opieką  3 nauczycieli udało się do Grecji, aby odbyć dwutygodniowe staże. Młodzież uczestniczyła w praktykach zawodowych w różnych gospodarstwach, których kierunek produkcji zgodny był z ich kierunkiem kształcenia. Pozwoliło to na zdobycie przez nich nowych umiejętności i zwiększenie kompetencji zawodowych. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu mieli możliwość zwiększenia kompetencji  zawodowych w zakresie projektowania, urządzania
i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu. Rolnicy mieli szansę podnieść swoje kwalifikacje w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej oraz organizacji i nadzorowania produkcji rolniczej. Z kolei technicy weterynarii zwiększyli swoje kompetencje w zakresie prowadzenie chowu  zwierząt oraz wykonywania czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych. Udział w przedsięwzięciu był również doskonałą okazją do poznawania innej kultury. W czasie wolnym od pracy uczniowie zwiedzali region Riwery Olimpiskiej, a główną atrakcją wyjazdu był rejs po Morzu Egejskim.

Nowością w tego typu działaniach było uczestnictwo kadry kształcenia zawodowego, która wzięła udział w zagranicznych kursach i szkoleniach z zakresu weterynarii i hodowli koni. Pani Magdalena Bajena oraz Adrianna Bryjak, miały możliwość podniesienia własnych kompetencje, a zdobytą wiedzę oraz umiejętności będą mogły wykorzystywać w codziennej pracy dydaktycznej. Tego typu działanie dla nauczycieli szkoły w Zduńskiej Dąbrowie było realizowane po raz pierwszy i będzie kontynuowane w kolejnych edycjach mobilności w ramach programu ERASMUS+.

Wszystkie działania związane z uczestnictwem w projekcie były bezpłatne i finansowane ze środków Unii Europejskiej. Swoje międzynarodowe przedsięwzięcia Szkoła realizuje w ramach Akredytacji w sektorze Kształcenie i Szkolenia zawodowe, którą otrzymała na lata 2021-2027.