Kolejny międzynarodowy projekt edukacyjny w Zduńskiej Dąbrowie dobiega końca.

W ramach programu ERASMUS+ ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie zrealizowało kolejne praktyki zawodowe, które tym razem odbywały się w Grecji, na Riwierze Olimpijskiej przy współpracy z wieloletnim partnerem OLYMPUS EDUCATION SERVICES Single Member P.C.

Wyjazd młodzieży w ramach ERASMUS+ to złożone przedsięwzięcie, które składało się z kilku etapów, a kluczowym elementem projektu była mobilność, która odbyła się na początku września bieżącego roku. 30 uczniów szkoły reprezentujących trzy kierunki kształcenia: technik rolnik, technik weterynarii oraz technik architektury krajobrazu, pod opieką  3 nauczycieli udało się do Grecji, aby odbyć dwutygodniowe staże. Młodzież uczestniczyła w praktykach zawodowych w różnych gospodarstwach, których kierunek produkcji zgodny był z ich kierunkiem kształcenia. Pozwoliło to na zdobycie przez nich nowych umiejętności i zwiększenie kompetencji zawodowych. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu mieli możliwość zwiększenia kompetencji  zawodowych w zakresie projektowania, urządzania
i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu. Rolnicy mieli szansę podnieść swoje kwalifikacje w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej oraz organizacji i nadzorowania produkcji rolniczej. Z kolei technicy weterynarii zwiększyli swoje kompetencje w zakresie prowadzenie chowu  zwierząt oraz wykonywania czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych. Udział w przedsięwzięciu był również doskonałą okazją do poznawania innej kultury. W czasie wolnym od pracy uczniowie zwiedzali region Riwery Olimpiskiej, a główną atrakcją wyjazdu był rejs po Morzu Egejskim.

Nowością w tego typu działaniach było uczestnictwo kadry kształcenia zawodowego, która wzięła udział w zagranicznych kursach i szkoleniach z zakresu weterynarii i hodowli koni. Pani Magdalena Bajena oraz Adrianna Bryjak, miały możliwość podniesienia własnych kompetencje, a zdobytą wiedzę oraz umiejętności będą mogły wykorzystywać w codziennej pracy dydaktycznej. Tego typu działanie dla nauczycieli szkoły w Zduńskiej Dąbrowie było realizowane po raz pierwszy i będzie kontynuowane w kolejnych edycjach mobilności w ramach programu ERASMUS+.

Wszystkie działania związane z uczestnictwem w projekcie były bezpłatne i finansowane ze środków Unii Europejskiej. Swoje międzynarodowe przedsięwzięcia Szkoła realizuje w ramach Akredytacji w sektorze Kształcenie i Szkolenia zawodowe, którą otrzymała na lata 2021-2027.