ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W ŻELAZNEJ

21 listopada 2022 uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik odbyli zajęcia praktyczne  w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Żelaznej.  Zapoznali się z wymaganiami, które muszą być spełnione w przechowalni ziemniaków z przeznaczeniem na chipsy oraz z technologią uprawy i zbioru ziemniaków. Mieli również możliwość zaznajomić się z żywieniem, warunkami utrzymania oraz wyposażeniem  owczarni i koziarni. Młodzież miała okazję rozpoznawać rasy owiec i kóz oraz obserwować zorganizowaną w owczarni stanówkę (krycie haremowe).