OD KŁOSA PO CHLEB POWSZEDNI…

Od kłosa po chleb powszedni

Bochen na stole –

starej tradycji

dobry ślad.

Stanisław Grabowski

W dniach 18-22 października 2010 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie już po raz drugi zorganizowano Tydzień Żytniego Chleba.

W ramach akcji uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali:

  • gazetkę pod hasłem ,,Od ziarenka do bochenka”, na której zamieszczone zostały informacje dotyczące produkcji technologicznej żyta i jego przetwórstwa, historię powstania zakwasu, lekcje produkcji zakwasu i pieczenia chleba żytniego;
  • stoisko z różnymi gatunkami pieczywa, przy którym chleb żytni prezentowały uczennice ubrane w regionalne stroje łowickie; częstowały nauczycieli i młodzież świeżym chlebem ze smalcem, masłem, miodem; na wystawie znalazł się również zakwas, który jest podstawą wypieku chleba;
  • prezentację multimedialną przedstawiającą historię wypieku chleba na zakwasie, promująca zdrowe odżywianie;

W całej szkole pachniało chlebem, a snopki zbóż i bukiety jesiennych kwiatów towarzyszyły codziennej pracy uczniów i nauczycieli. Ten jeden tydzień, uroczysty, choć zwyczajny, to przykład jak można wplatać nasze staropolskie zwyczaje w naturalny rytm pracy szkoły.

Dzięki obchodom Tygodnia Żytniego Chleba uczniowie poznali i będą kultywować piękną tradycję, związaną z symboliką i historią chleba pieczonego na zakwasie, a także w przyszłości może sami spróbują upiec zdrowy, żytni chleb.

DZIEŃ PAPIESKI

18 października 2010 r. w ZSCKR Zduńskiej Dąbrowie odbył Dzień Papieski. Zorganizowany apel szkolny rozpoczął się od wspólnego odśpiewania ulubionej przez papieża Jana Pawła II pieśni oazowej „Barka”. Następnie uczniowie przypomnieli główne założenia ogólnopolskiego Dnia Papieskiego, obchodzonego w tym roku pod hasłem; „Jan Paweł II – Odwaga świętości”. Przedstawili po części nauczanie papieża na temat świętości.
Z głośników popłynęły także słowa wypowiadane przez samego Ojca świętego w czasie jego pontyfikatu dotyczące świętości życia. Młodzież z wielką powagą wysłuchała przemówień papieża. Był to bardzo widzialny znak, że i dziś, po 5 latach od śmierci, sługa Boży Jan Paweł II jest wciąż dla młodych ludzi wielkim autorytetem naszych czasów. Na koniec młodzież zaśpiewała radosną piosenkę o tematyce świętości z repertuaru zespołu Arka Noego „Święty, święty uśmiechnięty”. Pani dyrektor mając na uwadze osobę Jana Pawła II, stwierdziła, że jego słowa są swoistym pokarmem dla ducha.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Tradycyjnie, jak co roku w naszej szkole obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, przy pomocy wychowawców, zorganizowali uroczysty apel.

Pani Zofia Rosa – wicedyrektor szkoły złożyła życzenia i serdeczne podziękowania nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za pomoc w kształtowaniu postaw młodego człowieka. Po przemówieniu Pani wicedyrektor nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru Szkoły. Uczniowie klas maturalnych, którzy dotychczas reprezentowali szkołę
w poczcie sztandarowym, przekazali go swoim młodszym kolegom.

Następnie, przedstawiciele klas pierwszych przystąpili do ślubowania, które na stałe już wpisało się część obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Nadszedł też czas na część artystyczną przygotowaną przez uczniów.

W tym dniu obchodzimy również dzień Patrony Szkoły – Jadwigi Dziubińskiej. Delegacja uczniów złożyła kwiaty pod pamiątkowymi tablicami: Jadwigi Dziubińskiej oraz Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich. Pamięć Patrona Szkoły została uczczona recytacją wiersza Stanisława Młodożeńca „Pamięć boru”- wiersz ten był nieoficjalnym hymnem szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

Uroczystość zakończyła się podziękowaniami przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego skierowanymi do nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.


WIZYTA MINISTRA W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Wizyta Ministra w ZSCKR Zduńskiej Dąbrowie

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk odwiedził 3-go października 2010 roku Gminę Zduny (uczestniczył w zebraniu PSL). Podczas wizyty wiceminister zwiedził prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Obejrzał obiekty szkolne, a szczególnie budynek praktycznej nauki zawodu, w którym znajduje się jedyny w Polsce, usytuowany przy szkole gabinet weterynaryjny. Od 1 lipca tego roku w gabinecie funkcjonuje, jedyna w powiecie łowickim, terenowa stacja wytrawiania mięsa na obecność włośni przy użyciu mieszadła magnetycznego.

W spotkaniu uczestniczył również zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Pan Cezary Dzierżek.

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011 Szkół Rolniczych

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011 Szkół Rolniczych

3 września 2010 r. Pani Dyrektor Zofia Wawrzyńczak, Pan Dariusz Wojtysiak – nauczyciel historii oraz delegacja uczniów z pocztem sztandarowym uczestniczyła w Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2010/2011 szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inauguracja miała miejsce w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Siennicy Różanej

W uroczystościach uczestniczył podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk, bezpośrednio nadzorujący oświatę rolniczą.

Inaugurację Roku Szkolnego rozpoczęto Mszą św. w kościele parafialnym w Siennicy Różanej. Brały w niej udział poczty sztandarowe z 45 szkół rolniczych z całej Polski.

Dalsza część odbyła się w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Na terenie szkoły zorganizowano też występy zespołów ludowych, tańca towarzyskiego, jarmark kwiatów i roślin ozdobnych, wystawę maszyn
i narzędzi rolniczych oraz pokaz rękodzieła ludowego.

Obecni byli także parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, władz wojewódzkich i samorządowych, kuratorium oświaty, duchowieństwa, jak również osoby reprezentujące instytucje działające na rzecz rolnictwa oraz przedstawiciele partnerów zagranicznych współpracujących ze szkołami rolniczymi.

Wiceminister podkreślił w swoim przemówieniu jak ważnym elementem wychowania młodzieży przez rodziny i szkoły jest wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania wolności i dbałości o zachowanie pamięci historycznej i poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej, narodowej
i obywatelskiej. Zaakcentował także ważną rolę szkół rolniczych
w przygotowaniu absolwentów do pracy w nowoczesnym rolnictwie; złożył nauczycielom i wychowawcom życzenia wielu osiągnięć i satysfakcji w pracy pedagogicznej, a uczniom sukcesów w nauce.


Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2010/2011

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011

1 września 2010 roku wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego w murach ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2010/2011.

W budynku szkoły zebrali się uczniowie, dyrekcja, grono pedagogiczne
i rodzice. Ciepło i serdecznie powitała zebranych Dyrektor Szkoły
p. Zofia Wawrzyńczak. Podkreśliła, że rok szkolny 2010/2011 jest szczególnie ważny dla uczniów klas pierwszych technikum kształcącego w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik i technik architektury krajobrazu.

Pani Dyrektor potwierdziła słowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Marka Sawickiego, że „zdobywanie wiedzy nie musi być ani męczące ani nudne,
a wprost przeciwnie, może stać się pasją…”.

Życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom wytrwałości i sukcesów
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz tylko dobrych doświadczeń.

Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele Koła Absolwentów: Pan Wojciech Miedzianowski – przewodniczący oraz Pani Marzena Łysio, którzy na ręce Pani Dyrektor wręczyli prezenty ufundowane w związku
z obchodami jubileuszu 8
0-lecia powstania szkoły.

Następnie uczniowie klas drugich przedstawili część artystyczną, która miała szczególny charakter, gdyż upamiętniała rocznicę powstania solidarności. Nawiązano również do wydarzeń wrześniowych z 1939 roku.

Pierwszy dzień września 2010 roku zakończył się spotkaniami uczniów
z wychowawcami klas.

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2010/2011