Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2010/2011

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011

1 września 2010 roku wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego w murach ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2010/2011.

W budynku szkoły zebrali się uczniowie, dyrekcja, grono pedagogiczne
i rodzice. Ciepło i serdecznie powitała zebranych Dyrektor Szkoły
p. Zofia Wawrzyńczak. Podkreśliła, że rok szkolny 2010/2011 jest szczególnie ważny dla uczniów klas pierwszych technikum kształcącego w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik i technik architektury krajobrazu.

Pani Dyrektor potwierdziła słowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Marka Sawickiego, że „zdobywanie wiedzy nie musi być ani męczące ani nudne,
a wprost przeciwnie, może stać się pasją…”.

Życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom wytrwałości i sukcesów
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz tylko dobrych doświadczeń.

Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele Koła Absolwentów: Pan Wojciech Miedzianowski – przewodniczący oraz Pani Marzena Łysio, którzy na ręce Pani Dyrektor wręczyli prezenty ufundowane w związku
z obchodami jubileuszu 8
0-lecia powstania szkoły.

Następnie uczniowie klas drugich przedstawili część artystyczną, która miała szczególny charakter, gdyż upamiętniała rocznicę powstania solidarności. Nawiązano również do wydarzeń wrześniowych z 1939 roku.

Pierwszy dzień września 2010 roku zakończył się spotkaniami uczniów
z wychowawcami klas.

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2010/2011