Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011 Szkół Rolniczych

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011 Szkół Rolniczych

3 września 2010 r. Pani Dyrektor Zofia Wawrzyńczak, Pan Dariusz Wojtysiak – nauczyciel historii oraz delegacja uczniów z pocztem sztandarowym uczestniczyła w Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2010/2011 szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inauguracja miała miejsce w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Siennicy Różanej

W uroczystościach uczestniczył podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk, bezpośrednio nadzorujący oświatę rolniczą.

Inaugurację Roku Szkolnego rozpoczęto Mszą św. w kościele parafialnym w Siennicy Różanej. Brały w niej udział poczty sztandarowe z 45 szkół rolniczych z całej Polski.

Dalsza część odbyła się w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Na terenie szkoły zorganizowano też występy zespołów ludowych, tańca towarzyskiego, jarmark kwiatów i roślin ozdobnych, wystawę maszyn
i narzędzi rolniczych oraz pokaz rękodzieła ludowego.

Obecni byli także parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, władz wojewódzkich i samorządowych, kuratorium oświaty, duchowieństwa, jak również osoby reprezentujące instytucje działające na rzecz rolnictwa oraz przedstawiciele partnerów zagranicznych współpracujących ze szkołami rolniczymi.

Wiceminister podkreślił w swoim przemówieniu jak ważnym elementem wychowania młodzieży przez rodziny i szkoły jest wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania wolności i dbałości o zachowanie pamięci historycznej i poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej, narodowej
i obywatelskiej. Zaakcentował także ważną rolę szkół rolniczych
w przygotowaniu absolwentów do pracy w nowoczesnym rolnictwie; złożył nauczycielom i wychowawcom życzenia wielu osiągnięć i satysfakcji w pracy pedagogicznej, a uczniom sukcesów w nauce.