Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011 Szkół Rolniczych

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011 Szkół Rolniczych

3 września 2010 r. Pani Dyrektor Zofia Wawrzyńczak, Pan Dariusz Wojtysiak – nauczyciel historii oraz delegacja uczniów z pocztem sztandarowym uczestniczyła w Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2010/2011 szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inauguracja miała miejsce w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Siennicy Różanej

W uroczystościach uczestniczył podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk, bezpośrednio nadzorujący oświatę rolniczą.

Inaugurację Roku Szkolnego rozpoczęto Mszą św. w kościele parafialnym w Siennicy Różanej. Brały w niej udział poczty sztandarowe z 45 szkół rolniczych z całej Polski.

Dalsza część odbyła się w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Na terenie szkoły zorganizowano też występy zespołów ludowych, tańca towarzyskiego, jarmark kwiatów i roślin ozdobnych, wystawę maszyn
i narzędzi rolniczych oraz pokaz rękodzieła ludowego.

Obecni byli także parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, władz wojewódzkich i samorządowych, kuratorium oświaty, duchowieństwa, jak również osoby reprezentujące instytucje działające na rzecz rolnictwa oraz przedstawiciele partnerów zagranicznych współpracujących ze szkołami rolniczymi.

Wiceminister podkreślił w swoim przemówieniu jak ważnym elementem wychowania młodzieży przez rodziny i szkoły jest wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania wolności i dbałości o zachowanie pamięci historycznej i poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej, narodowej
i obywatelskiej. Zaakcentował także ważną rolę szkół rolniczych
w przygotowaniu absolwentów do pracy w nowoczesnym rolnictwie; złożył nauczycielom i wychowawcom życzenia wielu osiągnięć i satysfakcji w pracy pedagogicznej, a uczniom sukcesów w nauce.


Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2010/2011

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011

1 września 2010 roku wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego w murach ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2010/2011.

W budynku szkoły zebrali się uczniowie, dyrekcja, grono pedagogiczne
i rodzice. Ciepło i serdecznie powitała zebranych Dyrektor Szkoły
p. Zofia Wawrzyńczak. Podkreśliła, że rok szkolny 2010/2011 jest szczególnie ważny dla uczniów klas pierwszych technikum kształcącego w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik i technik architektury krajobrazu.

Pani Dyrektor potwierdziła słowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Marka Sawickiego, że „zdobywanie wiedzy nie musi być ani męczące ani nudne,
a wprost przeciwnie, może stać się pasją…”.

Życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom wytrwałości i sukcesów
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz tylko dobrych doświadczeń.

Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele Koła Absolwentów: Pan Wojciech Miedzianowski – przewodniczący oraz Pani Marzena Łysio, którzy na ręce Pani Dyrektor wręczyli prezenty ufundowane w związku
z obchodami jubileuszu 8
0-lecia powstania szkoły.

Następnie uczniowie klas drugich przedstawili część artystyczną, która miała szczególny charakter, gdyż upamiętniała rocznicę powstania solidarności. Nawiązano również do wydarzeń wrześniowych z 1939 roku.

Pierwszy dzień września 2010 roku zakończył się spotkaniami uczniów
z wychowawcami klas.

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2010/2011