DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Tradycyjnie, jak co roku w naszej szkole obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, przy pomocy wychowawców, zorganizowali uroczysty apel.

Pani Zofia Rosa – wicedyrektor szkoły złożyła życzenia i serdeczne podziękowania nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za pomoc w kształtowaniu postaw młodego człowieka. Po przemówieniu Pani wicedyrektor nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru Szkoły. Uczniowie klas maturalnych, którzy dotychczas reprezentowali szkołę
w poczcie sztandarowym, przekazali go swoim młodszym kolegom.

Następnie, przedstawiciele klas pierwszych przystąpili do ślubowania, które na stałe już wpisało się część obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Nadszedł też czas na część artystyczną przygotowaną przez uczniów.

W tym dniu obchodzimy również dzień Patrony Szkoły – Jadwigi Dziubińskiej. Delegacja uczniów złożyła kwiaty pod pamiątkowymi tablicami: Jadwigi Dziubińskiej oraz Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich. Pamięć Patrona Szkoły została uczczona recytacją wiersza Stanisława Młodożeńca „Pamięć boru”- wiersz ten był nieoficjalnym hymnem szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

Uroczystość zakończyła się podziękowaniami przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego skierowanymi do nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.