DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

Piątek 28 marca 2014 roku upłynął w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej pod znakiem Dnia Otwartych Drzwi zorganizowanego już po raz kolejny przez uczniów, nauczycieli i pracowników placówki w Zduńskiej Dąbrowie. Cel i idee jakie przyświecają temu przedsięwzięciu od lat są niezmienne i służą przede wszystkim zaprezentowaniu młodzieży gimnazjalnej oferty szkoły, która od wielu lat z powodzeniem kształci rzesze młodych ludzi w takich kierunkach jak technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu czy technik hodowca koni.

Dzień Otwartych Drzwi w szkole w Zduńskiej Dąbrowie oficjalnie  zainaugurował o godzinie 930 Dyrektor – pan Stanisław Kosmowski, który w swoim przemówieniu oprócz zaprezentowania osiągnieć i walorów zarządzanej przez Siebie placówki zawarł również wiele cennych uwag skierowanych do młodzieży gimnazjalnej związanych z ich przyszłością i możliwościami jakie oferują w tym kontekście zawody, które można zdobyć podejmując naukę w naszej szkole.

Następnie głos zabrali prowadzący część oficjalną uczniowie szkoły – Bartosz Stasiak i Agata Owczarek, którzy po krótkim wprowadzeniu poprosili swoich kolegów i koleżanki o zaprezentowanie i scharakteryzowanie poszczególnych kierunków nauczania. Kierunek technik rolnik zaprezentował     i omówił zebranej na sali konferencyjnej młodzieży gimnazjalnej uczeń naszej szkoły – Adam Głowacki, kierunek technik weterynarii przedstawiła uczennica – Arleta Cichocka, kierunek technik architektury krajobrazu – Marta Kowalczyk, a kierunek technik hodowca koni przybliżyła wszystkim zebranym – Sara Ewkowska.

Nasi uczniowie przy pomocy prezentacji multimedialnej zaprezentowali również wszystkie osiągnięcia, możliwości edukacyjne oraz stan infrastruktury szkolnej, zwłaszcza pod kontem przedmiotów zawodowych, jakie oferuje ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Są one naprawdę imponujące. Szkoła dysponuje własną, dobrze wyposażoną pracownią rolniczą z perspektywą rozwoju na przyszłość, jak również lecznicą weterynaryjną umożliwiającą w pełni profesjonalne kształcenie przyszłych weterynarzy pod kątem praktyki własnej. Placówka posiada także internat dla uczniów przybywających do nas z różnych regionów Polski, stołówkę, salę gimnastyczną i również świetnie wyposażone w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne sale wykładowe zarówno dla przedmiotów zawodowych jak i ogólnokształcących.

Po zapoznaniu gimnazjalistów i Ich rodziców z ofertą naszej szkoły uczniowie zaprezentowali wszystkim zebranym, krótkie prześmiewcze, pełne zabawnych gagów i przepięknych utworów przedstawienie teatralne przenoszące nas do czasów epoki kamienia łupanego. Śmiechu było co nie miara, ale żeby uczynić zadość wszystkim fanom tańca nowoczesnego na scenie szkolnej stołówki wystąpił także zespół taneczny składający się z uczennic naszej szkoły: Dominiki Ogórek, Dominiki Deki i Patrycji Flis, które zaprezentowały oryginalny i bardzo ambitny program taneczny nagrodzony przez wszystkich zebranych gromkimi brawami.

Na koniec części oficjalnej głos zabrał gość specjalny naszej uroczystości – pan Jerzy Borecki, fotograf z Łowicza, który w krótkim wystąpieniu zarysował publiczności historię fotografii jako kierunku artystycznego. Wystąpienie to nie było przypadkowe gdyż kilka chwil później Dyrektor – pan Stanisław Kosmowski przedstawił wyniki ogłoszonego kilkanaście dni wcześniej konkursu fotograficznego pod hasłem: „Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”. Ideą konkursu skierowanego zarówno do gimnazjalistów jak i uczniów naszej szkoły było kształtowanie wrażliwości na losy zwierząt domowych poprzez sfotografowanie ich w różnych, często bardzo śmiesznych sytuacjach. Warto przy tej okazji powiedzieć, że wiele zwierzaków wraz z ich właścicielami, którymi byli uczniowie naszej szkoły zagościło na ten dzień w gmachu Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie. Wracając jednak do konkursu. Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zajęła uczennica gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie – Natalia Michalak, a spośród uczniów naszej placówki największym uznaniem jury cieszyła się fotografia uczennicy klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii – Aleksandry Adamczyk, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Tak zakończyła się oficjalna część Dnia Otwartych Drzwi w szkole w Zduńskiej Dąbrowie. Zainteresowani uczniowie, gimnazjaliści i ich rodzice zostali przez prowadzących uroczystość zaproszeni na warsztaty weterynaryjne odbywające się w lecznicy szkolnej, na warsztaty fotograficzne prowadzone przez pana Jerzego Boreckiego na sali konferencyjnej lub też na zwiedzanie obiektów szkolnych w towarzystwie uczniów naszej szkoły, którzy udzielali zwiedzającym wszystkich niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania placówki.

Wszystkim odwiedzającym naszą szkołę rozdawane były ulotki informacyjne, różnego rodzaju gadżety i łakocie, które można było dostać przy specjalnie do tego celu przygotowanym stoisku zlokalizowanym w holu głównym Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie.

Biorąc pod uwagę dylematy Gimnazjalistów związane z wyborem nowej szkoły pragniemy zaprezentować swoją ofertę dydaktyczną, zawodową i wychowawczą po raz kolejny 4 kwietnia 2014 roku.

DSC_0540 (Kopiowanie)DSC_0535 (Kopiowanie)DSC_0563 (Kopiowanie)DSC_0576 (Kopiowanie)DSC_0589 (Kopiowanie)DSC_0592 (Kopiowanie)DSC_0607 (Kopiowanie)DSC_0623 (Kopiowanie)DSC_0631 (Kopiowanie)DSC_0638 (Kopiowanie)

 

 

OLIMPIADA EKOLOGICZNA – BRATOSZEWICE

25marca 2014 roku odbyły się eliminacje oddziałowe Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. W olimpiadzie  uczestniczyło 27 osób, byli to uczniowie szkół rolniczych, rolnicy i studenci.

Uczestnicy pisali test, po którym 10 osób z najlepszą punktacją przeszło do finału wojewódzkiego. Dwóch uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zakwalifikowało się do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 8 kwietnia 2014 roku w Bratoszewicach.

W eliminacjach oddziałowych Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska Piotr Zygmuntowicz z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajął  II miejsce zaś jego starszy kolega Emil Świderek z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik uplasował się na miejscu III.

Do olimpiady uczniowie przygotowują się pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów zawodowych – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

foto072014 (Kopiowanie)zdjęcie z http://www.lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci/eliminacje-wojewodzkiej-olimpiady-wiedzy-o-ekologii-i-ochronie-srodowiska-2014-r

KONKURS RECYTATORSKI

W dniu 25 marca 2014 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyły się eliminacje  powiatowe 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie wzięło udział 28 osób.

Uczestnicy występowali w trzech turniejach:
– Recytatorskim,
– Poezji śpiewanej,
– Wywiedzione ze słowa.

Występy oceniało jury w składzie:
1. Marcin Wartalski- aktor
2. Jolanta Pokarska- przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej
3. Magdalena Barlak – przedstawiciel Powiatowej Biblioteki Publicznej

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowała Ewelina Popławska z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Uczennica  naszej szkoły zdobyła główną nagrodę w  kategorii „Wywiedzione ze słowa” i tym samym została zakwalifikowana do eliminacji rejonowych, które odbędą się 8 kwietnia 2014 roku w Skierniewicach.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcie0025 (Kopiowanie)

TARGI EDUKACYJNE DLA GIMNAZJALISTÓW

W dniu 21 marca 2014 roku przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zaprezentowali swoją ofertę kształcenia na XIV Targach Edukacyjnych, które odbyły się  w łowickim Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Szkiełka” w Łowiczu.

Tegoroczne targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród Gimnazjalistów. Młodzież miała możliwość zapoznania się z proponowanymi ofertami edukacyjnymi przedstawionymi na pięknie zaaranżowanych i kolorowych stoiskach wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi oraz filmami.

Uczniowie oraz nauczyciele chętnie udzielali zainteresowanym szczegółowych informacji na temat szkół  oraz prowadzonych przez nie kierunków kształcenia.

DSCN8804 (Kopiowanie)DSCN8813 (Kopiowanie)DSCN8819 (Kopiowanie)DSCN8828 (Kopiowanie)

SZKOLENIE Z ZAKRESU „PIELĘGNOWANIA I OCHRONY UPRAW LEŚNYCH”

W dniach 20 – 21 marca 2014 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się, zorganizowane przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego, szkolenie z zakresu “Pielęgnowania i ochrony upraw leśnych”, w którym wzięli udział uczniowie Technikum kształcącego w zwodzie technik rolnik.

Pierwszy dzień szkolenia miał charakter wykładów. W drugim dniu zaś zajęcia realizowane były w terenie – w  tzn. kompleksie leśnym. 

Program szkolenia obejmował:

1. Obowiązki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań leśnych PROW(2004-2006, 2007-2013).

2. Podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych.

3. Elementy gospodarki leśnej w lasach założonych na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej.

4. Charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych,
z uwzględnieniem specyfiki schematów zalesiania.

5. Zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych oraz dobór narzędzi

6. Pielęgnowanie i ochrona uprawy leśnej w wieku do 5 lat pochodzącej
z sadzenia

7. Pielęgnowanie i ochrona młodnika pochodzącego z sadzenia.

8. Pielęgnowanie lasu założonego z wykorzystaniem uznanej sukcesji naturalnej rodzimych gatunków lasotwórczych (lub pochodzącego z odnowienia naturalnego) w różnych fazach rozwojowych.

P1060780 (Kopiowanie)P1060788 (Kopiowanie)

 

TARGI KARIERY „SZKOŁA DLA GIMNAZJALISTY”

W dniu 12 marca 2014 roku w Skierniewicach odbyły się Targi Kariery „Szkoła dla Gimnazjalisty” zorganizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Wśród prezentujących swoją ofertę znalazł się również Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Nasza oferta wzbudzała niemałe zainteresowanie. Gimnazjaliści mieli możliwość uzyskania konkretnych oraz rzeczowych informacji na temat poszczególnych zawodów proponowanych przez naszą szkołę.

Istotnym elementem Targów były atrakcyjne stoiska promocyjne przygotowane przez poszczególnych wystawców jak również rozmaite stroje charakterystyczne dla poszczególnych zawodów.

DSC07788 (Kopiowanie)DSC07791 (Kopiowanie)DSC07796 (Kopiowanie)DSC07803 (Kopiowanie)DSC07815 (Kopiowanie)DSC07824 (Kopiowanie)DSC07825 (Kopiowanie)DSC07826 (Kopiowanie)

 

 

XX Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH

W dniu 07 marca 2014 roku uczniowie klas I i II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik odwiedzili Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej  Agrotech w Kielcach. Najważniejsze wydarzenie w Polsce obejrzało aż 58 500 osób. Wystawa miała powierzchnię blisko 60 tysięcy metrów kwadratowych. Targi jak co roku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Na stoiskach zobaczyć można było setki najnowszych maszyn, a wśród nich także te wielkogabarytowe oraz zwycięzców międzynarodowego konkursu Tractor of the Year 2014!

Na XX Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej 600 wystawców z Anglii, Austrii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Turcji, Włoch i Polski zaprezentowało najnowocześniejszy sprzęt niezbędny w gospodarstwach rolnych. 

Uczniowie mogli dokładnie obejrzeć zaprezentowany sprzęt, zapoznać się z wnętrzem kabin ciągników i kombajnów, a także skorzystać z fachowych porad konsultantów najważniejszych branżowych instytucji. To zdecydowanie największe targi rolnicze w halach w Polsce i największe tej branży w historii Targów Kielce.

Wystawie AGROTECH towarzyszy wiele ważnych ogólnopolskich wydarzeń. Wśród nich między innymi wręczenie Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prestiżowej statuetki Maszyna Rolnicza Roku czy Krajowy Finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych oraz specjalistyczne konferencje.

Swoją działalność na targach zainaugurowała Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych.

Najbliższe XXI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH  27-29 III 2015

20140307_103231 (Kopiowanie)20140307_104859 (Kopiowanie)20140307_104902 (Kopiowanie)20140307_104924 (Kopiowanie)20140307_125442 (Kopiowanie)20140307_125955 (Kopiowanie)20140307_131757 (Kopiowanie)20140307_131800 (Kopiowanie)