TARGI EDUKACYJNE DLA GIMNAZJALISTÓW

W dniu 21 marca 2014 roku przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zaprezentowali swoją ofertę kształcenia na XIV Targach Edukacyjnych, które odbyły się  w łowickim Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Szkiełka” w Łowiczu.

Tegoroczne targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród Gimnazjalistów. Młodzież miała możliwość zapoznania się z proponowanymi ofertami edukacyjnymi przedstawionymi na pięknie zaaranżowanych i kolorowych stoiskach wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi oraz filmami.

Uczniowie oraz nauczyciele chętnie udzielali zainteresowanym szczegółowych informacji na temat szkół  oraz prowadzonych przez nie kierunków kształcenia.

DSCN8804 (Kopiowanie)DSCN8813 (Kopiowanie)DSCN8819 (Kopiowanie)DSCN8828 (Kopiowanie)

SZKOLENIE Z ZAKRESU „PIELĘGNOWANIA I OCHRONY UPRAW LEŚNYCH”

W dniach 20 – 21 marca 2014 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się, zorganizowane przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego, szkolenie z zakresu “Pielęgnowania i ochrony upraw leśnych”, w którym wzięli udział uczniowie Technikum kształcącego w zwodzie technik rolnik.

Pierwszy dzień szkolenia miał charakter wykładów. W drugim dniu zaś zajęcia realizowane były w terenie – w  tzn. kompleksie leśnym. 

Program szkolenia obejmował:

1. Obowiązki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań leśnych PROW(2004-2006, 2007-2013).

2. Podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych.

3. Elementy gospodarki leśnej w lasach założonych na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej.

4. Charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych,
z uwzględnieniem specyfiki schematów zalesiania.

5. Zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych oraz dobór narzędzi

6. Pielęgnowanie i ochrona uprawy leśnej w wieku do 5 lat pochodzącej
z sadzenia

7. Pielęgnowanie i ochrona młodnika pochodzącego z sadzenia.

8. Pielęgnowanie lasu założonego z wykorzystaniem uznanej sukcesji naturalnej rodzimych gatunków lasotwórczych (lub pochodzącego z odnowienia naturalnego) w różnych fazach rozwojowych.

P1060780 (Kopiowanie)P1060788 (Kopiowanie)