DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

Piątek 28 marca 2014 roku upłynął w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej pod znakiem Dnia Otwartych Drzwi zorganizowanego już po raz kolejny przez uczniów, nauczycieli i pracowników placówki w Zduńskiej Dąbrowie. Cel i idee jakie przyświecają temu przedsięwzięciu od lat są niezmienne i służą przede wszystkim zaprezentowaniu młodzieży gimnazjalnej oferty szkoły, która od wielu lat z powodzeniem kształci rzesze młodych ludzi w takich kierunkach jak technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu czy technik hodowca koni.

Dzień Otwartych Drzwi w szkole w Zduńskiej Dąbrowie oficjalnie  zainaugurował o godzinie 930 Dyrektor – pan Stanisław Kosmowski, który w swoim przemówieniu oprócz zaprezentowania osiągnieć i walorów zarządzanej przez Siebie placówki zawarł również wiele cennych uwag skierowanych do młodzieży gimnazjalnej związanych z ich przyszłością i możliwościami jakie oferują w tym kontekście zawody, które można zdobyć podejmując naukę w naszej szkole.

Następnie głos zabrali prowadzący część oficjalną uczniowie szkoły – Bartosz Stasiak i Agata Owczarek, którzy po krótkim wprowadzeniu poprosili swoich kolegów i koleżanki o zaprezentowanie i scharakteryzowanie poszczególnych kierunków nauczania. Kierunek technik rolnik zaprezentował     i omówił zebranej na sali konferencyjnej młodzieży gimnazjalnej uczeń naszej szkoły – Adam Głowacki, kierunek technik weterynarii przedstawiła uczennica – Arleta Cichocka, kierunek technik architektury krajobrazu – Marta Kowalczyk, a kierunek technik hodowca koni przybliżyła wszystkim zebranym – Sara Ewkowska.

Nasi uczniowie przy pomocy prezentacji multimedialnej zaprezentowali również wszystkie osiągnięcia, możliwości edukacyjne oraz stan infrastruktury szkolnej, zwłaszcza pod kontem przedmiotów zawodowych, jakie oferuje ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Są one naprawdę imponujące. Szkoła dysponuje własną, dobrze wyposażoną pracownią rolniczą z perspektywą rozwoju na przyszłość, jak również lecznicą weterynaryjną umożliwiającą w pełni profesjonalne kształcenie przyszłych weterynarzy pod kątem praktyki własnej. Placówka posiada także internat dla uczniów przybywających do nas z różnych regionów Polski, stołówkę, salę gimnastyczną i również świetnie wyposażone w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne sale wykładowe zarówno dla przedmiotów zawodowych jak i ogólnokształcących.

Po zapoznaniu gimnazjalistów i Ich rodziców z ofertą naszej szkoły uczniowie zaprezentowali wszystkim zebranym, krótkie prześmiewcze, pełne zabawnych gagów i przepięknych utworów przedstawienie teatralne przenoszące nas do czasów epoki kamienia łupanego. Śmiechu było co nie miara, ale żeby uczynić zadość wszystkim fanom tańca nowoczesnego na scenie szkolnej stołówki wystąpił także zespół taneczny składający się z uczennic naszej szkoły: Dominiki Ogórek, Dominiki Deki i Patrycji Flis, które zaprezentowały oryginalny i bardzo ambitny program taneczny nagrodzony przez wszystkich zebranych gromkimi brawami.

Na koniec części oficjalnej głos zabrał gość specjalny naszej uroczystości – pan Jerzy Borecki, fotograf z Łowicza, który w krótkim wystąpieniu zarysował publiczności historię fotografii jako kierunku artystycznego. Wystąpienie to nie było przypadkowe gdyż kilka chwil później Dyrektor – pan Stanisław Kosmowski przedstawił wyniki ogłoszonego kilkanaście dni wcześniej konkursu fotograficznego pod hasłem: „Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”. Ideą konkursu skierowanego zarówno do gimnazjalistów jak i uczniów naszej szkoły było kształtowanie wrażliwości na losy zwierząt domowych poprzez sfotografowanie ich w różnych, często bardzo śmiesznych sytuacjach. Warto przy tej okazji powiedzieć, że wiele zwierzaków wraz z ich właścicielami, którymi byli uczniowie naszej szkoły zagościło na ten dzień w gmachu Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie. Wracając jednak do konkursu. Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zajęła uczennica gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie – Natalia Michalak, a spośród uczniów naszej placówki największym uznaniem jury cieszyła się fotografia uczennicy klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii – Aleksandry Adamczyk, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Tak zakończyła się oficjalna część Dnia Otwartych Drzwi w szkole w Zduńskiej Dąbrowie. Zainteresowani uczniowie, gimnazjaliści i ich rodzice zostali przez prowadzących uroczystość zaproszeni na warsztaty weterynaryjne odbywające się w lecznicy szkolnej, na warsztaty fotograficzne prowadzone przez pana Jerzego Boreckiego na sali konferencyjnej lub też na zwiedzanie obiektów szkolnych w towarzystwie uczniów naszej szkoły, którzy udzielali zwiedzającym wszystkich niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania placówki.

Wszystkim odwiedzającym naszą szkołę rozdawane były ulotki informacyjne, różnego rodzaju gadżety i łakocie, które można było dostać przy specjalnie do tego celu przygotowanym stoisku zlokalizowanym w holu głównym Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie.

Biorąc pod uwagę dylematy Gimnazjalistów związane z wyborem nowej szkoły pragniemy zaprezentować swoją ofertę dydaktyczną, zawodową i wychowawczą po raz kolejny 4 kwietnia 2014 roku.

DSC_0540 (Kopiowanie)DSC_0535 (Kopiowanie)DSC_0563 (Kopiowanie)DSC_0576 (Kopiowanie)DSC_0589 (Kopiowanie)DSC_0592 (Kopiowanie)DSC_0607 (Kopiowanie)DSC_0623 (Kopiowanie)DSC_0631 (Kopiowanie)DSC_0638 (Kopiowanie)