OLIMPIADA EKOLOGICZNA – BRATOSZEWICE

25marca 2014 roku odbyły się eliminacje oddziałowe Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. W olimpiadzie  uczestniczyło 27 osób, byli to uczniowie szkół rolniczych, rolnicy i studenci.

Uczestnicy pisali test, po którym 10 osób z najlepszą punktacją przeszło do finału wojewódzkiego. Dwóch uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zakwalifikowało się do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 8 kwietnia 2014 roku w Bratoszewicach.

W eliminacjach oddziałowych Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska Piotr Zygmuntowicz z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajął  II miejsce zaś jego starszy kolega Emil Świderek z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik uplasował się na miejscu III.

Do olimpiady uczniowie przygotowują się pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów zawodowych – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

foto072014 (Kopiowanie)zdjęcie z http://www.lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci/eliminacje-wojewodzkiej-olimpiady-wiedzy-o-ekologii-i-ochronie-srodowiska-2014-r