ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

24 czerwca 2016 r. to dzień długo wyczekiwany przez młodzież, ale i przez grono pedagogiczne ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Całoroczna, ciężka i wytężona praca uczniów oraz nauczycieli uwieńczona została uroczystym zakończeniem roku szkolnego 2015/2016 podsumowującym osiągnięcia jednych i drugich.

Dzień rozpoczął się od mszy świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba w Zdunach gdzie o godzinie 8.00 młodzież szkolna wysłuchała kazania z ust tutejszego proboszcza ks. Jarosława Swędraka. Około godziny 9.15 w sali konferencyjnej szkoły w Zduńskiej Dąbrowie rozpoczęły się oficjalne uroczystości zakończenia roku szkolnego. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor szkoły Stanisław Kosmowski, który podziękował uczniom i nauczycielom za wspólnie spędzony rok pełen sukcesów i wydarzeń sławiących dobre imię placówki dydaktycznej pod patronatem Jadwigi Dziubińskiej. Następnie przy asyście wychowawców Dyrektor wręczył listy gratulacyjne rodzicom, a świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody uczniom i uczennicom, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen w bieżącym roku szkolnym.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości i wyprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem pani Anny Marciniak – Makochan zaprezentowali krótki program artystyczny sprowadzający się do zabawnej relacji najmłodszych żaków z wrażeń i przeżyć jakie towarzyszyły im przez ostatni rok w Zduńskiej Dąbrowie.

Na tym zakończono całe, misterne przedsięwzięcie, które pod dyktando lejącego się z nieba żaru wywołało na licach zgromadzonej braci uczniowskiej pot i łzy znamionujące radość, zniecierpliwienie, ale zapewne i żal za jedyną  w swoim rodzaju atmosferą przyjaźni oraz ponadczasową więzią  łączącą społeczność szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

Głowa do góry. Widzimy się już za dwa miesiące.

4 (Kopiowanie)7 (Kopiowanie)

8 (Kopiowanie)9 (Kopiowanie)

10 (Kopiowanie)11 (Kopiowanie)

4 LAUREATÓW I 3 FINALISTÓW ETAPU CENTRALNEGO XL OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY

W dniach 3-4 czerwca w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance powiat nowotomyski, odbyły się Eliminacje Centralne XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem tegorocznej edycji olimpiady był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

W zmaganiach olimpijskich na szczeblu Centralnym wzięło udział 229 uczniów z ponad 70-ciu szkół z całej Polski. Uczniowie rywalizowali w 11 blokach tematycznych.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy – tak też było i w tym roku.

7 uczniów naszej Szkoły  startowało  w 5 blokach tematycznych

Tytuły laureatów zdobyli: w bloku produkcja roślinna – Adam Głowacki, tegoroczny absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, w bloku produkcja zwierzęca – Michał Stańczyk, uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, w bloku agrobiznes – Paweł Kozłowski, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie Technik rolnik, oraz w bloku architektura krajobrazu – Damian Zduńczyk, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie Technik architektury krajobrazu.

Tytuły finalistów zdobyli uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie Technik rolnik: w bloku produkcja roślinna – Jakub Łąpieś, uczeń klasy III i Błażej Staniaszek, tegoroczny absolwent, oraz w bloku mechanizacja rolnictwa – Michał Pietrzak, także tegoroczny absolwent.

Wszyscy uczniowie będący laureatami mają zagwarantowane przyjęcie na studia w dowolnej Uczelni Rolniczej w kraju, na wydział zgodny z blokiem tematycznym olimpiady, w którym startowali. Tytuł finalisty także jest  gwarantem przyjęcia na większość uczelni rolniczych, chociaż już nie na wszystkie kierunki.

Wszyscy są także zwolnieni z części pisemnej Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie z maksymalną liczbą punktów.

Niektórzy uczniowie uzyskali jeszcze dodatkowe nagrody.

Paweł Kozłowski i Michał Stańczyk zostali nagrodzeni rocznymi stypendiami, ufundowanymi przez Fundację BGŻ BPN PARIBAS. Ci sami uczniowie oraz Adam Głowacki otrzymali nagrody rzeczowe od wydawnictwa APRA.

.Gratulując wszystkim naszym olimpijczykom,  należy podkreślić, że Michał jest uczniem dopiero drugiej klasy Technikum, a Paweł i Damian są uczniami klas trzecich.

Podsumowując  wyniki zmagań uczniowskich,  Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Prof. dr hab. Andrzej Radecki, zwrócił uwagę na  bardzo wysoki ich poziom oraz podkreślił ogrom pracy, jaką uczniowie musieli  wykonać ażeby osiągnąć sukces, ukoronowany tytułem laureata bądź finalisty.

Bardzo dobre wyniki uzyskane przez uczniów, to zasługa także nauczycieli przygotowujących ich do poszczególnych bloków i etapów.

 I tak Adam Głowacki, Jakub Łąpieś i Błażej Staniaszek  przygotowywali  się do olimpiady pod kierunkiem pani Jolanty Bilskiej, Michał Stańczyk pani Magdaleny Bajeny, Michał Pietrzak pana Stanisława Kosmowskiego, Paweł Kozłowski pani Zofii Rosy i Damian Zduńczyk pani Agnieszki Piesik.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich i ich opiekunom gratulujemy.

DSC_0238 (Kopiowanie)DSC_0246 (Kopiowanie)

 

UCZEŃ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE FINALISTĄ IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O UPRAWIE I OCHRONIE INTEGROWANEJ ROŚLIN

W dniu 3 czerwca 2016 roku w Bydgoszczy odbyła się IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin. Organizatorem konkursu był ZSCKR w Bydgoszczy, a współorganizatorami: Ośrodek Doradztwa  Rolniczego Minikowo, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

W konkursie uczestniczyło 30 uczniów ze szkół rolniczych. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali – Robert Siekiera  oraz Kamil Gach z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

 Pierwsza część konkursu miała formę testu. Po  tej części do etapu praktycznego przystąpiło 10 osób. W etapie praktycznym uczniowie odpowiadali przed wykładowcami  z Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego z Bydgoszczy. W tej grupie znalazł się Kamil Gach, który zajął VI miejsce.  

Celem tego konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu uprawy i integrowanej ochrony roślin, szerzenie idei bezpiecznej pracy podczas stosowania pestycydów, promowanie najlepszych uczniów i szkół.

 Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

-konkurs -bydgoszcz

 

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN – PIB W RADZIKOWIE

W piątek 3 czerwca w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie  (gm. Błonie) odbył się Dzień Otwartych Drzwi w trakcie których zaprezentowane zostały nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane w produkcji roślinnej. Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie klas technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Bogaty program zawierał następujące elementy: otwarcie i przywitanie gości. Następnie prof. dr hab. Edward Arseniuk  przedstawił “Programy Badawcze i wdrożeniowe
w IHAR-PIB”.

Kolejnym elementem uroczystości były wykłady specjalistyczne m.in.:

1) “Farmster” – nowoczesne narzędzie mobilne do zarządzania gospodarstwem rolnym” przedstawione przez  Tomasza Sikorę, Dariusza Dojss (Grupa Azoty).

2) “Przygotowanie map na potrzeby rolnictwa precyzyjnego i umiejętność ich
wykorzystania”, który zaprezentował dr Dariusz Gozdowski SGGW.

3) “Praktyczne aspekty rolnictwa precyzyjnego” autorstwa mgr inż. Kamila Szymańczaka

4) “Wykorzystanie bezzałogowych aparatów latających w szacowaniu szkód w uprawach”- Pawła Sosnowskiego AGROPIXEL.

Po wykładach uczniowie mogli zwiedzić poletka doświadczalne traw oraz  laboratoria, usłyszeć najważniejsze informacje na temat badań.

Odwiedziliśmy stoiska firm wystawienniczych, podziwialiśmy najnowocześniejszy sprzęt rolniczy wyposażony w systemy nawigacji oraz otrzymaliśmy publikacje dotyczące nowości z zakresu rolnictwa i prac hodowlanych.

Ciekawym miejscem zwiedzanym przez uczniów okazała się kotłownia opalana słomą.

Na zakończenie wizyty zostaliśmy zaproszeni na grilla.

DSC_0003 (Kopiowanie)DSC_0016 (Kopiowanie)DSC_0018 (Kopiowanie)

STAŻ ZAWODOWY UCZNIÓW TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU W NIEMCZECH

Osiemnastu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie  w dniach 16-27 maja 2016 roku odbyło dwutygodniowy staż zawodowy pt: „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni – szansą dobrej pracy na rynku europejskim.”  w Niemczech,  w Ośrodku DEULA  Nienburg. Staż został zrealizowany w ramach programu Erasmus+. W ramach akcji mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Staż  odbyli uczniowie z klasy II, III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Młodzieży podczas stażu zawodowego towarzyszyło dwóch opiekunów  p. A. Piesik i p. B. Plichta.

Uczniowie biorący udział w stażu doskonalili swoją wiedzę teoretyczną, a  zdobywali przede wszystkim wiedzę praktyczną zgodnie z współczesnymi zasadami  kształtowania terenów zieleni oraz urządzania elementów małej architektury. Budowali schody ogrodowe,  zakładali nawierzchnię, palisady wykonali oczko wodne , kaskadę . Wykonywali różnorodne zabiegi pielęgnacyjne  drzew i krzewów i konserwacyjne elementów małej architektury.

Młodzież poznała charakterystykę i parametry nowoczesnych maszyn  i urządzeń stosowanych podczas urządzania i konserwacji terenów zielonych oraz pomiarów geodezyjnych.

Uczniowie mieli również możliwość poznania nowych technologii, metod zagospodarowania i aranżacji terenów przeznaczonych na aktywny wypoczynek.  Poznali sztuką miniaturyzowania roślin- bonsai oraz geometrycznego formowania roślin.

Nasi uczniowie poznali założenia ogrodowe w Hanowerze, park rododendronów  w Bremen. W wolnym czasie od zajęć bawili się w słynnym wesołym miasteczku Heide Park w Soltau.

Uczniowie oprócz poznawania zagadnień merytorycznych doskonali język niemiecki, poznali kulturę i obyczaje mieszkańców Nienburga.

Zrealizowany program stażu  zawodowego został poświadczony certyfikatem  potwierdzającym umiejętności w języku niemieckim i polskim. Uczestnicy projektu otrzymają również dokument Europass Mobilność, który potwierdzi ich kwalifikacje i kompetencje, a tym samym zwiększy szanse pracy  na rynku europejskim.

Wszyscy uczniowie wrócili bardzo zadowoleni i już nie mogą doczekać się następnego wyjazdu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA