4 LAUREATÓW I 3 FINALISTÓW ETAPU CENTRALNEGO XL OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY

W dniach 3-4 czerwca w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance powiat nowotomyski, odbyły się Eliminacje Centralne XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem tegorocznej edycji olimpiady był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

W zmaganiach olimpijskich na szczeblu Centralnym wzięło udział 229 uczniów z ponad 70-ciu szkół z całej Polski. Uczniowie rywalizowali w 11 blokach tematycznych.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy – tak też było i w tym roku.

7 uczniów naszej Szkoły  startowało  w 5 blokach tematycznych

Tytuły laureatów zdobyli: w bloku produkcja roślinna – Adam Głowacki, tegoroczny absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, w bloku produkcja zwierzęca – Michał Stańczyk, uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, w bloku agrobiznes – Paweł Kozłowski, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie Technik rolnik, oraz w bloku architektura krajobrazu – Damian Zduńczyk, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie Technik architektury krajobrazu.

Tytuły finalistów zdobyli uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie Technik rolnik: w bloku produkcja roślinna – Jakub Łąpieś, uczeń klasy III i Błażej Staniaszek, tegoroczny absolwent, oraz w bloku mechanizacja rolnictwa – Michał Pietrzak, także tegoroczny absolwent.

Wszyscy uczniowie będący laureatami mają zagwarantowane przyjęcie na studia w dowolnej Uczelni Rolniczej w kraju, na wydział zgodny z blokiem tematycznym olimpiady, w którym startowali. Tytuł finalisty także jest  gwarantem przyjęcia na większość uczelni rolniczych, chociaż już nie na wszystkie kierunki.

Wszyscy są także zwolnieni z części pisemnej Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie z maksymalną liczbą punktów.

Niektórzy uczniowie uzyskali jeszcze dodatkowe nagrody.

Paweł Kozłowski i Michał Stańczyk zostali nagrodzeni rocznymi stypendiami, ufundowanymi przez Fundację BGŻ BPN PARIBAS. Ci sami uczniowie oraz Adam Głowacki otrzymali nagrody rzeczowe od wydawnictwa APRA.

.Gratulując wszystkim naszym olimpijczykom,  należy podkreślić, że Michał jest uczniem dopiero drugiej klasy Technikum, a Paweł i Damian są uczniami klas trzecich.

Podsumowując  wyniki zmagań uczniowskich,  Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Prof. dr hab. Andrzej Radecki, zwrócił uwagę na  bardzo wysoki ich poziom oraz podkreślił ogrom pracy, jaką uczniowie musieli  wykonać ażeby osiągnąć sukces, ukoronowany tytułem laureata bądź finalisty.

Bardzo dobre wyniki uzyskane przez uczniów, to zasługa także nauczycieli przygotowujących ich do poszczególnych bloków i etapów.

 I tak Adam Głowacki, Jakub Łąpieś i Błażej Staniaszek  przygotowywali  się do olimpiady pod kierunkiem pani Jolanty Bilskiej, Michał Stańczyk pani Magdaleny Bajeny, Michał Pietrzak pana Stanisława Kosmowskiego, Paweł Kozłowski pani Zofii Rosy i Damian Zduńczyk pani Agnieszki Piesik.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich i ich opiekunom gratulujemy.

DSC_0238 (Kopiowanie)DSC_0246 (Kopiowanie)