STAŻ ZAWODOWY UCZNIÓW TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU W NIEMCZECH

Osiemnastu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie  w dniach 16-27 maja 2016 roku odbyło dwutygodniowy staż zawodowy pt: „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni – szansą dobrej pracy na rynku europejskim.”  w Niemczech,  w Ośrodku DEULA  Nienburg. Staż został zrealizowany w ramach programu Erasmus+. W ramach akcji mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Staż  odbyli uczniowie z klasy II, III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Młodzieży podczas stażu zawodowego towarzyszyło dwóch opiekunów  p. A. Piesik i p. B. Plichta.

Uczniowie biorący udział w stażu doskonalili swoją wiedzę teoretyczną, a  zdobywali przede wszystkim wiedzę praktyczną zgodnie z współczesnymi zasadami  kształtowania terenów zieleni oraz urządzania elementów małej architektury. Budowali schody ogrodowe,  zakładali nawierzchnię, palisady wykonali oczko wodne , kaskadę . Wykonywali różnorodne zabiegi pielęgnacyjne  drzew i krzewów i konserwacyjne elementów małej architektury.

Młodzież poznała charakterystykę i parametry nowoczesnych maszyn  i urządzeń stosowanych podczas urządzania i konserwacji terenów zielonych oraz pomiarów geodezyjnych.

Uczniowie mieli również możliwość poznania nowych technologii, metod zagospodarowania i aranżacji terenów przeznaczonych na aktywny wypoczynek.  Poznali sztuką miniaturyzowania roślin- bonsai oraz geometrycznego formowania roślin.

Nasi uczniowie poznali założenia ogrodowe w Hanowerze, park rododendronów  w Bremen. W wolnym czasie od zajęć bawili się w słynnym wesołym miasteczku Heide Park w Soltau.

Uczniowie oprócz poznawania zagadnień merytorycznych doskonali język niemiecki, poznali kulturę i obyczaje mieszkańców Nienburga.

Zrealizowany program stażu  zawodowego został poświadczony certyfikatem  potwierdzającym umiejętności w języku niemieckim i polskim. Uczestnicy projektu otrzymają również dokument Europass Mobilność, który potwierdzi ich kwalifikacje i kompetencje, a tym samym zwiększy szanse pracy  na rynku europejskim.

Wszyscy uczniowie wrócili bardzo zadowoleni i już nie mogą doczekać się następnego wyjazdu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA