UCZEŃ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE FINALISTĄ IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O UPRAWIE I OCHRONIE INTEGROWANEJ ROŚLIN

W dniu 3 czerwca 2016 roku w Bydgoszczy odbyła się IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin. Organizatorem konkursu był ZSCKR w Bydgoszczy, a współorganizatorami: Ośrodek Doradztwa  Rolniczego Minikowo, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

W konkursie uczestniczyło 30 uczniów ze szkół rolniczych. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali – Robert Siekiera  oraz Kamil Gach z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

 Pierwsza część konkursu miała formę testu. Po  tej części do etapu praktycznego przystąpiło 10 osób. W etapie praktycznym uczniowie odpowiadali przed wykładowcami  z Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego z Bydgoszczy. W tej grupie znalazł się Kamil Gach, który zajął VI miejsce.  

Celem tego konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu uprawy i integrowanej ochrony roślin, szerzenie idei bezpiecznej pracy podczas stosowania pestycydów, promowanie najlepszych uczniów i szkół.

 Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

-konkurs -bydgoszcz

 

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN – PIB W RADZIKOWIE

W piątek 3 czerwca w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie  (gm. Błonie) odbył się Dzień Otwartych Drzwi w trakcie których zaprezentowane zostały nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane w produkcji roślinnej. Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie klas technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Bogaty program zawierał następujące elementy: otwarcie i przywitanie gości. Następnie prof. dr hab. Edward Arseniuk  przedstawił “Programy Badawcze i wdrożeniowe
w IHAR-PIB”.

Kolejnym elementem uroczystości były wykłady specjalistyczne m.in.:

1) “Farmster” – nowoczesne narzędzie mobilne do zarządzania gospodarstwem rolnym” przedstawione przez  Tomasza Sikorę, Dariusza Dojss (Grupa Azoty).

2) “Przygotowanie map na potrzeby rolnictwa precyzyjnego i umiejętność ich
wykorzystania”, który zaprezentował dr Dariusz Gozdowski SGGW.

3) “Praktyczne aspekty rolnictwa precyzyjnego” autorstwa mgr inż. Kamila Szymańczaka

4) “Wykorzystanie bezzałogowych aparatów latających w szacowaniu szkód w uprawach”- Pawła Sosnowskiego AGROPIXEL.

Po wykładach uczniowie mogli zwiedzić poletka doświadczalne traw oraz  laboratoria, usłyszeć najważniejsze informacje na temat badań.

Odwiedziliśmy stoiska firm wystawienniczych, podziwialiśmy najnowocześniejszy sprzęt rolniczy wyposażony w systemy nawigacji oraz otrzymaliśmy publikacje dotyczące nowości z zakresu rolnictwa i prac hodowlanych.

Ciekawym miejscem zwiedzanym przez uczniów okazała się kotłownia opalana słomą.

Na zakończenie wizyty zostaliśmy zaproszeni na grilla.

DSC_0003 (Kopiowanie)DSC_0016 (Kopiowanie)DSC_0018 (Kopiowanie)