UCZEŃ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE FINALISTĄ IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O UPRAWIE I OCHRONIE INTEGROWANEJ ROŚLIN

W dniu 3 czerwca 2016 roku w Bydgoszczy odbyła się IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin. Organizatorem konkursu był ZSCKR w Bydgoszczy, a współorganizatorami: Ośrodek Doradztwa  Rolniczego Minikowo, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

W konkursie uczestniczyło 30 uczniów ze szkół rolniczych. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali – Robert Siekiera  oraz Kamil Gach z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

 Pierwsza część konkursu miała formę testu. Po  tej części do etapu praktycznego przystąpiło 10 osób. W etapie praktycznym uczniowie odpowiadali przed wykładowcami  z Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego z Bydgoszczy. W tej grupie znalazł się Kamil Gach, który zajął VI miejsce.  

Celem tego konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu uprawy i integrowanej ochrony roślin, szerzenie idei bezpiecznej pracy podczas stosowania pestycydów, promowanie najlepszych uczniów i szkół.

 Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

-konkurs -bydgoszcz