KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

W dniu 18 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłoszone zostały wyniki szkolnego konkursu plastycznego na najpiękniejszą bombkę Bożonarodzeniową. Dyrektor szkoły p. Stanisław Kosmowski dokonał również podsumowania osiągnięć i udziału uczniów w olimpiadach i konkursach w pierwszym półroczu nauki.
Konkurs plastyczny na najpiękniejszą bombkę Bożonarodzeniową skierowany był do wszystkich uczniów szkoły. Organizatorami konkursu byli nauczyciele: p. Agnieszka Piesik i p. Paweł Kudelski.
Do konkursu przystąpiło 9 uczniów, których bombki Bożonarodzeniowe miały formę przestrzenną.
Prace konkursowe oceniało niezależne jury uwzględniając oryginalność pomysłu, estetykę wykonania, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy oraz ogólny wyraz artystyczny.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni i nagrodzeni – otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wyniki konkursu:

I miejsce:

Aleksandra Mozga – kl. II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

II miejsce:

Małgorzata Sęk – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

Aneta Kozłowska – kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

III miejsce:

Sandra Jastrzębska – kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

Damian Zduńczyk– kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

Uroczystość wręczenia nagród uświetniły jasełka przygotowane i przedstawione przez uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie.

DSC_0064 (Kopiowanie)DSC_0188 (Kopiowanie)

DSC_0189 (Kopiowanie)DSC_0191 (Kopiowanie)

DSC_0193 (Kopiowanie)DSC_0099 (Kopiowanie)

DSC_0121 (Kopiowanie)DSC_0122 (Kopiowanie)

DSC_0099 (2) (Kopiowanie)DSC_0134 (2) (Kopiowanie)

WIGILIA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Okres przedświąteczny to również wyjątkowy czas dla społeczności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Czas, w którym uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji podejmują się ogromnego, nierzadko kilkutygodniowego wysiłku w przygotowywaniu świątecznych dekoracji i prezentów, wigilijnych potraw, nastrojowych jasełek oraz wielu, wielu innych przedsięwzięć służących przede wszystkim jednemu, uszczęśliwieniu naszych corocznych bywalców z Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie.

W tym roku wigilia w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się 17 grudnia o godzinie 17.00. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski, który w przemówieniu okolicznościowym przywitał wszystkich zaproszonych gości, zwłaszcza przybyłe wraz z opiekunami dzieci, a następnie po odczytaniu i zaprezentowaniu licznie przybyłych sponsorów, zarysował idee jakie przyświecają trwającej już bez mała kilkanaście lat współpracy naszej szkoły z placówką w Gostyninie.

Po złożeniu świątecznych życzeń pan dyrektor zaprosił zebranych w sali konferencyjnej gości na spektakl jasełkowy przygotowany przez uczniów szkoły w Zduńskiej Dąbrowie oczywiście pod kierownictwem wychowawców: pani Sylwii Jabłońskiej i pani Kingi Dzik. Młodzi wykonawcy wykazali się jak co roku ogromnym talentem aktorskim i zaangażowaniem, a nastrojowe dekoracje, wymyślne, barwne kostiumy oraz przepiękne piosenki, kolędy i układy taneczne wprawiły wszystkich w stan zadumy przeplatany elementami humoru, zwłaszcza kiedy na scenie pojawiały się takie postacie jak osioł i wół grane przez niezawodnych braci Pacholczyków czy też nowoczesny Herod, w którego rolę wcielił się Szymon Baliński.

Po gromkich brawach pan dyrektor podziękował młodym aktorom oraz ich opiekunom i zaprosił wszystkich zebranych na uroczystą wieczerzę wigilijną przygotowaną w szkolnej stołówce. Zanim przystąpiono do konsumowania wspaniałych, świątecznych specjałów przygotowanych przez nasze panie kucharki głos zabrał pan Aleksander Frankiewicz odpowiedzialny za liturgiczną oprawę uroczystości, który zaprosił zebranych gości do wysłuchania fragmentu Pisma Świętego poświęconego narodzinom Jezusa Chrystusa oraz do wspólnego dzielenia się opłatkiem.

Po odczytaniu przez ucznia Pawła Kozłowskiego fragmentu Ewangelii św. Łukasza głos zabrały osoby duchowne: ksiądz prałat Bolesław Stokłosa oraz proboszcz parafii w Zdunach ksiądz Jarosław Swędrak, którzy pobłogosławili uczestnikom wigilijnej wieczerzy. Po opłatkowych życzeniach nastąpił czas kulinarnej degustacji oraz przyjacielskich rozmów, które przerwało przybycie Świętego Mikołaja i związane z tym ogromne poruszenie wśród dzieci z Gostynina. Nasi honorowi goście musieli nieźle się nagimnastykować ukazując swoje talenty recytatorskie i wokalne zanim sędziwy staruszek z wielką siwą brodą oraz ogromnym workiem na plecach dał się przekonać na przekazanie jego zawartości oczekującym na to wydarzenie dzieciom. Oczywiście ubaw jak zawsze był po pachy.

Niestety wszystko co piękne szybko się kończy i nadszedł czas pożegnania. Ale czy na pewno żegnanym i żegnającym towarzyszyły takie uczucia jak smutek oraz żal? Oczywiście, że nie! W sercach uczestników wieczerzy wigilijnej w Zduńskiej Dąbrowie pozostanie przecież pamięć o tych wszystkich pięknych chwilach radości, uśmiechu, wspólnego przeżywania świątecznej atmosfery oraz zrozumienia, jedności, empatii i pomocy w obliczu ludzkich potrzeb, zwłaszcza potrzeb serca.

Do zobaczenia za rok. Czekamy na Was z utęsknieniem.

DSC_0071 (Kopiowanie)4 (Kopiowanie)

10 (Kopiowanie)9 (Kopiowanie)

8 (Kopiowanie)3 (Kopiowanie)

DSC_0289 (Kopiowanie)15 (Kopiowanie)

18 (Kopiowanie)12 (Kopiowanie)

1 (Kopiowanie)2 (Kopiowanie)

5 (Kopiowanie)6 (Kopiowanie)

7 (Kopiowanie)13 (Kopiowanie)

19 (Kopiowanie)17 (Kopiowanie)

UCZEŃ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE NAJLEPSZY W KONKURSIE WIEDZY O BHP W ROLNICTWIE

Uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, Gabriel Lewandowski zajął I miejsce w Wojewódzkim Konkursie wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego”.

Finał odbył się 2 grudnia 2015 roku w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Do finału przystąpiło 30 uczestników, uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego wyłonionych w kwalifikacjach szkolnych. Finał konkursu składał się z dwóch etapów: testu pisemnego i części ustnej. W ścisłej czołówce znalazło się 10 uczniów, którzy odpowiadali na pytania zadawane przez Komisję. O kolejności miejsc zadecydowała liczba punktów uzyskanych w teście oraz etapie ustnym.
Szkołę w Zduńskiej Dąbrowie oprócz Gabrysia reprezentowała również Kinga Gołębiewska, uczennica klasy II TW, która w konkursie zajęła 13 miejsce.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursowych zmaganiach otrzymali nagrody.
Gabriel Lewandowski za pierwsze miejsce został wynagrodzony w sposób szczególny – otrzymał sprzęt grający firmy LG, słuchawki bezprzewodowe, pochłaniacz gazów szkodliwych, książki, kalendarze, materiały informacyjne, długopisy i inne gadżety.

Uczniów do konkursu przygotowała lek. wet. Katarzyna Jadczak, nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych.

DSC_0140 (Kopiowanie)

KONKURS PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 1 grudnia 2015 roku w sali widowiskowej w Muzeum w Łowiczu, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu plastyczno – fotograficznego „Tylko mój – regionalny strój” połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej i wystawy ze zbiorów Muzeum w Łowiczu “Łowicki strój ludowy – tradycja żywa”.

Zadaniem uczestników było przedstawienie stroju regionalnego na swój indywidualny sposób. Miało to na celu wzbudzenie zainteresowania tradycyjnymi strojami regionalnymi.

Spośród ponad 570 zgłoszonych do konkursu prac, nagrodzono dwie uczennice z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Pierwsze miejsce bowiem zajęła Kamila Perzyńska z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Natomiast Agata Krukowska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii zajęła miejsce trzecie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

DSC01031 (Kopiowanie)

EGZAMIN MATURALNY 2017

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW Z LAT UBIEGŁYCH CHCĄCYCH PONOWNIE
PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2017

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla

b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

2. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt. 1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

4. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt. 20.1., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko zdającego, PESEL, przedmiot, poziom egzaminu. Nieprzekraczalny termin wpłaty upływa 7 lutego 2016 r.

5. Opłata, o której mowa w pkt. 1.– 4., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

6. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. (załącznik 26a).

7. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt. 1., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz § 1 ust. 2 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (DzU z 2012 r., poz. 959), tj. 574,00 zł netto (do 31 października 2015 r.) / 674,00 zł netto (od 1 listopada 2015 r.) (załącznik 26b).

8. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt. 20.7., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2015 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).

9. Opłaty można wnosić po 1 stycznia do 7 lutego 2016 r.
Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000