STUDNIÓWKA 2023

21 stycznia 2023 roku maturzyści z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie świętowali symboliczne 100 dni do matury w sali “Magnolia” koło Kutna. W studniówce uczestniczyło 46 uczniów wraz z osobami towarzyszącymi. Byli to uczniowie trzech kierunków kształcenia: technik weterynarii, technik rolnik oraz technik architektury krajobrazu.

Uroczystą galę studniówkową poprowadzili reprezentanci każdej z trzech klas: Zuzanna Ryjak, Adrianna Jóźwiak, Kinga Grabarczyk, Wojciech Wysocki, Kacper Malinowski. Uczniowie złożyli podziękowania dyrekcji szkoły, wychowawcom klas i rodzicom oraz deklamowali fragmenty poezji, m. in. z wiersza Leopolda Staffa pt. “Bo coś z szaleństwa jest w młodości”.

Punktem kulminacyjnym tej części uroczystości był oczywiście tradycyjny staropolski taniec – polonez, którego tegoroczni maturzyści zatańczyli do muzyki z filmu “Pan Tadeusz”. Uczniów przygotowywała  pani Izabela Masłowska nauczycielka wychowania fizycznego.

Następnie głos zabrała wicedyrektor placówki, pani Zofia Rosa, z ust której popłynęły życzenia i podziękowania skierowane zarówno do uczniów jak i do rodziców oraz wychowawców: – Cztery lata temu rozpoczynaliście naukę pełni nadziei, a my ze swej strony staraliśmy się przekazać Wam wiedzę w sposób nowoczesny i użyteczny. Studniówkę, podobnie jak 18 urodziny ma się tylko raz. Mam nadzieję, że tę studniówkę będziecie wspominać do końca życia. Bawcie się zatem i radujcie.

Część oficjalną uroczystości zakończyły przemówienia pana Aleksandra Frankiewicza radnego  Powiatu Łowickiego oraz pana Waldemara Wojciechowskiego przewodniczącego Rady Rodziców szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

 Po uroczystej gali młodzież, nauczyciele oraz zaproszeni goście oddali się zabawie, która trwała do białego rana.

 

ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie ze srebrną tarczą w rankingu Najlepszych Techników -Perspektywy 2023

Nasza szkoła już po raz trzeci może poszczycić się tytułem “Srebrnej Szkoły”.

W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2023 opublikowanym przez czasopismo „Perspektywy” zajęliśmy 145 miejsce wśród najlepszych szkół technicznych w kraju i 10 w województwie łódzkim.

Srebrną tarczę otrzymaliśmy również w 2016 i 2018 roku.

Tytuł ,,Złotej Szkoły” zdobyliśmy w roku 2017 i 2018, natomiast w roku 2020 i 2021 zostaliśmy odznaczeni brązową tarczą.

Metodologia, jaką posługują się twórcy rankingu opiera się na kilku kryteriach. Jeśli chodzi o technika, to oprócz osiągnięć w szkolnych olimpiadach (20%) oraz na maturze: z przedmiotów obowiązkowych (20%) i dodatkowych (30%) wzięto pod uwagę wyniki egzaminów zawodowych (30%).

Całej społeczności szkolnej serdecznie gratulujemy!

https://2023.technika.perspektywy.pl/2023/rankings

X miejsce w Łódzkim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 dla Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie

11 stycznia 2023 roku w Pałacu Biedermanna w Łodzi odbyła się gala  wojewódzka  rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023. Jedyną z dwóch   szkół z powiatu łowickiego, które znalazły się w pierwszej dziesiątce w Łódzkim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 jest nasza szkoła.

Pod uwagę brano sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych. W rankingu wzięło udział 1360 liceów ogólnokształcących i 1185 techników.

 Gala wręczania dyplomów dla najlepszych szkół miała niezwykle uroczysty charakter. Obecni byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, rektorzy wyższych uczelni. Odbył się ciekawy wykład pani dr Lidii Januszewskiej „Ponad ocenami” na temat pracy z uczniem zdolnym. Laureaci poprzednich edycji programu Uniwersytetu Łódzkiego „Zdolny uczeń – świetny student” zachęcali, by  nauczyciele i dyrektorzy szkół  wyszukiwali i wspierali zdolnych uczniów. Gospodarzem uroczystości był Uniwersytet Łódzki.

Gratulujemy!

Najlepsze technika w województwie łódzkim 2023
1. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
2. Technikum nr 10 w Łodzi
3. Technikum nr 9 w Łodzi
4. Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach
5. Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu
6. Technikum nr 4 w Łowiczu
7. I Technikum w Zespole Szkół im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej
8. Technikum im. Staszica w Opocznie
9. Technikum nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim
10. Technikum w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie

Najlepsze licea w województwie łódzkim 2023
1. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej w Łodzi
2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Łodzi
3. XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
4. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
5. XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
6. XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
7. XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
8. Klasyczne Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach
9. III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
10. I Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

EGZAMIN ZAWODOWY SESJA ZIMA 2023

09.01.2023 rozpoczyna się Egzamin zawodowy sesja Zima 2023

Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Harmonogram Egzaminów Zawodowych –  Sesja: Styczeń-Luty 2023

Kwalifikacja Część praktyczna

/dokument/

09.01.2023

poniedziałek

Część pisemna

/komputer/

10.01.2023-wtorek

11.01.2023-środa

Część pisemna

/arkusz/

10.01.2023-wtorek

 

część praktyczna

 

/wykonanie/

                                                                TECHNIKUM
OGR.03

Technik architektury krajobrazu

3 TAK

Godzina 9.00

120 minut

(+30 minut dostosowania)

Sala konferencyjna

10.01.2023

Zmiany: g. 10.00

                g. 14.00

11.01.2023

Zmiana: g. 14.00

60 minut

(+30 minut dostosowania)

Pracownia komputerowa

 

———————

 

 

 

 

 

———————

 

ROL.11

Technik weterynarii

Godzina 9.00

120 minut

Sala konferencyjna

———————

 

———————

 

 

———————

 

 

ROL.10

Technik rolnik

4 TR/4l

Godzina 9.00

180 minut

(+30 minut dostosowania)

Sala gimnastyczna

11.01.2023

Zmiany: g. 12.00

                g. 14.00

60 minut

(+30 minut dostosowania)

Pracownia komputerowa

 

———————

 

 

 

 

———————

 

 

RL.16

Technik rolnik

Godzina 9.00

180 minut

Sala gimnastyczna

———————

 

 

———————

 

 

———————

 

OGR.04

Technik architektury krajobrazu

4 TAK/4l

 

Godzina 13.00

120 minut

(+30 minut dostosowania)

Sala konferencyjna

10.01.2023

Zmiana: g.12.00

60 minut

(+30 minut dostosowania)

Pracownia komputerowa

 

———————

 

 

 

 

 

———————

 

RL.22

Technik architektury krajobrazu

Godzina 13.00

120 minut

Sala konferencyjna

———————

 

 

———————

 

———————

 

 

ROL. 04

Technik rolnik

3 TR

——————– 10.01.2023

Zmiany: g. 8.00

               g. 14.00

11.01.2023

Zmiana: g. 14.00

60 minut

(+30 minut dostosowanie)

Pracownia komputerowa

——————— 11.01.- 13.01.2023

150 minut

(+30 minut dostosowania)

Zmiany: g. 8.00

               g. 12.30

               g. 17.00

Pracownia rolnicza

ROL.12

Technik weterynarii

4a/4l

4b/4l

——————– 11.01.2023

Zmiany: g. 08.00

                g. 10.00

                g. 14.00

60 minut

(+30 minut dostosowania)

Pracownia komputerowa

———————

 

17.01.- 19.01.2023

150 minut

(+30 minut dostosowania)

Zmiany: g. 8.00

               g. 12.30

               g. 17.00

Pracownia weterynaryjna

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ)
ROL.10

Technik rolnik

Godzina 9.00

180 minut

Sala gimnastyczna

10.01.2023

Zmiana: g. 16.00            

60 minut

Pracownia komputerowa

 

———————

 

 

 

———————

 

 

R.16

Technik rolnik

Godzina 9.00

180 minut

Sala gimnastyczna

————————— Godzina 12.00

60 minut

Sala ogólna (katechetyczna)

 

—————————-

ROL. 04

Rolnik

 

——————— 10.01.2023

Zmiana: g. 16.00          

60 minut

Pracownia komputerowa

 

———————

 

 

 

———————

 

 

Na egzamin zgłaszamy się najpóźniej pół godziny wcześniej.

  • Na obie części egzaminu zdający posiada: dokument tożsamości ze zdjęciem, długopis z czarnym wkładem.

Przybory pomocnicze, z których zdający mogą korzystać w czasie egzaminu (wg. komunikatu Dyrektora CKE z 06 grudnia 2022)

  • Na część pisemną /arkusz; komputer/ można mieć kalkulator prosty* (zdający przynosi własny)
  • Na część praktyczną /dokument; wykonanie/ przybory zapisane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostaną przygotowane w całości przez szkołę.

Na egzamin praktyczny z wykonaniem zdający  przynosi własny strój roboczy dostosowany do specyfiki zawodu.

*Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Ponadto /dotyczy wszystkich egzaminów/:

  • Można mieć butelkę wody (stawiamy na podłodze)
  • Nie wolno mieć telefonów komórkowych i innych urządzeń z dostępem do internetu;
  • Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej 0,5 godziny przed wskazaną godziną;
  • Harmonogramy szczegółowe egzaminów (daty, godziny, czas trwania, listy zdających, Zespoły nadzorujące, miejsca egzaminów) wywieszone są w gablocie EZ oraz zostały przesłane uczniom poprzez łibrusa.

Termin ogłoszenia i przekazania do szkół wyników egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji: styczeń 2022 – 31 marca 2023r.

Termin  przekazania do szkół świadectw i certyfikatów – 07 kwietnia 2023r.

Uczniowie Technikum przystępujący do EZ po raz pierwszy, którzy nie zgłoszą się na egzamin z powodu choroby/wypadku losowego –  składają załącznik 33 wraz z dokumentami, potwierdzającymi przyczynę nieobecności.  W przypadku uczniów niepełnoletnich – robią to ich  Prawni opiekunowie, uczniowie pełnoletni –  robią to sami.

Załącznik 33 wraz z zaświadczeniami, musi zostać  złożony do Dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu. Wcześniej należy skontaktować się z sekretariatem szkoły w celu poinformowania o nieobecności i jej przyczynach. Tylko wtedy, gdy do szkoły zostanie złożony wyżej wymieniony załącznik, zdający będą  mogli przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym (30/31 stycznia 2023) – za zgodą OKE w Łodzi.

Absolwenci Technikum/KKZ, którzy nie będą mogli zgłosić się na egzamin proszeni są o telefoniczne lub mailowe  poinformowanie o tym fakcie szkoły.

Do egzaminu będą mogli przystąpić dopiero  w sesji następnej – czerwiec 2023.

Deklarację na ten egzamin muszą złożyć w szkole do 7 lutego 2023 r.

 

 

Egzamin zawodowy – Harmonogram – Sesja Zima 2023

 

 

Poloneza czas zacząć…

5 stycznia 2023 roku przedstawiciele tegorocznych maturzystów z naszej szkoły oraz szkół powiatu łowickiego zatańczyli poloneza na Starym Rynku w Łowiczu.

Poloneza poprowadzili tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy, którym  towarzyszyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele.