X miejsce w Łódzkim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 dla Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie

11 stycznia 2023 roku w Pałacu Biedermanna w Łodzi odbyła się gala  wojewódzka  rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023. Jedyną z dwóch   szkół z powiatu łowickiego, które znalazły się w pierwszej dziesiątce w Łódzkim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 jest nasza szkoła.

Pod uwagę brano sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych. W rankingu wzięło udział 1360 liceów ogólnokształcących i 1185 techników.

 Gala wręczania dyplomów dla najlepszych szkół miała niezwykle uroczysty charakter. Obecni byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, rektorzy wyższych uczelni. Odbył się ciekawy wykład pani dr Lidii Januszewskiej „Ponad ocenami” na temat pracy z uczniem zdolnym. Laureaci poprzednich edycji programu Uniwersytetu Łódzkiego „Zdolny uczeń – świetny student” zachęcali, by  nauczyciele i dyrektorzy szkół  wyszukiwali i wspierali zdolnych uczniów. Gospodarzem uroczystości był Uniwersytet Łódzki.

Gratulujemy!

Najlepsze technika w województwie łódzkim 2023
1. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
2. Technikum nr 10 w Łodzi
3. Technikum nr 9 w Łodzi
4. Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach
5. Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu
6. Technikum nr 4 w Łowiczu
7. I Technikum w Zespole Szkół im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej
8. Technikum im. Staszica w Opocznie
9. Technikum nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim
10. Technikum w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie

Najlepsze licea w województwie łódzkim 2023
1. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej w Łodzi
2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Łodzi
3. XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
4. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
5. XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
6. XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
7. XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
8. Klasyczne Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach
9. III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
10. I Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim