EGZAMIN ZAWODOWY SESJA ZIMA 2023

09.01.2023 rozpoczyna się Egzamin zawodowy sesja Zima 2023

Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Harmonogram Egzaminów Zawodowych –  Sesja: Styczeń-Luty 2023

Kwalifikacja Część praktyczna

/dokument/

09.01.2023

poniedziałek

Część pisemna

/komputer/

10.01.2023-wtorek

11.01.2023-środa

Część pisemna

/arkusz/

10.01.2023-wtorek

 

część praktyczna

 

/wykonanie/

                                                                TECHNIKUM
OGR.03

Technik architektury krajobrazu

3 TAK

Godzina 9.00

120 minut

(+30 minut dostosowania)

Sala konferencyjna

10.01.2023

Zmiany: g. 10.00

                g. 14.00

11.01.2023

Zmiana: g. 14.00

60 minut

(+30 minut dostosowania)

Pracownia komputerowa

 

———————

 

 

 

 

 

———————

 

ROL.11

Technik weterynarii

Godzina 9.00

120 minut

Sala konferencyjna

———————

 

———————

 

 

———————

 

 

ROL.10

Technik rolnik

4 TR/4l

Godzina 9.00

180 minut

(+30 minut dostosowania)

Sala gimnastyczna

11.01.2023

Zmiany: g. 12.00

                g. 14.00

60 minut

(+30 minut dostosowania)

Pracownia komputerowa

 

———————

 

 

 

 

———————

 

 

RL.16

Technik rolnik

Godzina 9.00

180 minut

Sala gimnastyczna

———————

 

 

———————

 

 

———————

 

OGR.04

Technik architektury krajobrazu

4 TAK/4l

 

Godzina 13.00

120 minut

(+30 minut dostosowania)

Sala konferencyjna

10.01.2023

Zmiana: g.12.00

60 minut

(+30 minut dostosowania)

Pracownia komputerowa

 

———————

 

 

 

 

 

———————

 

RL.22

Technik architektury krajobrazu

Godzina 13.00

120 minut

Sala konferencyjna

———————

 

 

———————

 

———————

 

 

ROL. 04

Technik rolnik

3 TR

——————– 10.01.2023

Zmiany: g. 8.00

               g. 14.00

11.01.2023

Zmiana: g. 14.00

60 minut

(+30 minut dostosowanie)

Pracownia komputerowa

——————— 11.01.- 13.01.2023

150 minut

(+30 minut dostosowania)

Zmiany: g. 8.00

               g. 12.30

               g. 17.00

Pracownia rolnicza

ROL.12

Technik weterynarii

4a/4l

4b/4l

——————– 11.01.2023

Zmiany: g. 08.00

                g. 10.00

                g. 14.00

60 minut

(+30 minut dostosowania)

Pracownia komputerowa

———————

 

17.01.- 19.01.2023

150 minut

(+30 minut dostosowania)

Zmiany: g. 8.00

               g. 12.30

               g. 17.00

Pracownia weterynaryjna

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ)
ROL.10

Technik rolnik

Godzina 9.00

180 minut

Sala gimnastyczna

10.01.2023

Zmiana: g. 16.00            

60 minut

Pracownia komputerowa

 

———————

 

 

 

———————

 

 

R.16

Technik rolnik

Godzina 9.00

180 minut

Sala gimnastyczna

————————— Godzina 12.00

60 minut

Sala ogólna (katechetyczna)

 

—————————-

ROL. 04

Rolnik

 

——————— 10.01.2023

Zmiana: g. 16.00          

60 minut

Pracownia komputerowa

 

———————

 

 

 

———————

 

 

Na egzamin zgłaszamy się najpóźniej pół godziny wcześniej.

  • Na obie części egzaminu zdający posiada: dokument tożsamości ze zdjęciem, długopis z czarnym wkładem.

Przybory pomocnicze, z których zdający mogą korzystać w czasie egzaminu (wg. komunikatu Dyrektora CKE z 06 grudnia 2022)

  • Na część pisemną /arkusz; komputer/ można mieć kalkulator prosty* (zdający przynosi własny)
  • Na część praktyczną /dokument; wykonanie/ przybory zapisane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostaną przygotowane w całości przez szkołę.

Na egzamin praktyczny z wykonaniem zdający  przynosi własny strój roboczy dostosowany do specyfiki zawodu.

*Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Ponadto /dotyczy wszystkich egzaminów/:

  • Można mieć butelkę wody (stawiamy na podłodze)
  • Nie wolno mieć telefonów komórkowych i innych urządzeń z dostępem do internetu;
  • Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej 0,5 godziny przed wskazaną godziną;
  • Harmonogramy szczegółowe egzaminów (daty, godziny, czas trwania, listy zdających, Zespoły nadzorujące, miejsca egzaminów) wywieszone są w gablocie EZ oraz zostały przesłane uczniom poprzez łibrusa.

Termin ogłoszenia i przekazania do szkół wyników egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji: styczeń 2022 – 31 marca 2023r.

Termin  przekazania do szkół świadectw i certyfikatów – 07 kwietnia 2023r.

Uczniowie Technikum przystępujący do EZ po raz pierwszy, którzy nie zgłoszą się na egzamin z powodu choroby/wypadku losowego –  składają załącznik 33 wraz z dokumentami, potwierdzającymi przyczynę nieobecności.  W przypadku uczniów niepełnoletnich – robią to ich  Prawni opiekunowie, uczniowie pełnoletni –  robią to sami.

Załącznik 33 wraz z zaświadczeniami, musi zostać  złożony do Dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu. Wcześniej należy skontaktować się z sekretariatem szkoły w celu poinformowania o nieobecności i jej przyczynach. Tylko wtedy, gdy do szkoły zostanie złożony wyżej wymieniony załącznik, zdający będą  mogli przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym (30/31 stycznia 2023) – za zgodą OKE w Łodzi.

Absolwenci Technikum/KKZ, którzy nie będą mogli zgłosić się na egzamin proszeni są o telefoniczne lub mailowe  poinformowanie o tym fakcie szkoły.

Do egzaminu będą mogli przystąpić dopiero  w sesji następnej – czerwiec 2023.

Deklarację na ten egzamin muszą złożyć w szkole do 7 lutego 2023 r.

 

 

Egzamin zawodowy – Harmonogram – Sesja Zima 2023