ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W MAZOWIECKIM CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT

23 maja 2011 roku uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii uczestniczyli w zajęciach  dydaktycznych z  rozrodu zwierząt w Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Uczniowie mogli zobaczyć np. próby pobrania nasienia od buhaja, ocenę wzrokową pobranego nasienia, przygotowanie nasienia do oceny mikroskopowej, obserwowali ruch i wady budowy plemników oraz dokonywali oceny nasienia wcześniej zamrożonego.

Wyjazd zorganizowała Pani Joanna Balcerska – kierownik praktycznej nauki zawodu oraz Pani Bogumiła Łaniecka – nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

20 maja 2011 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW odbył się etap centralny III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego.

Do konkursu zgłosiło się 196 szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym z całej Polski. W etapie szkolnym uczestniczyło ponad 4100 uczniów. Natomiast do zmagań w etapie centralnym przystąpiło 127 uczniów i 7 uczennic.

Karolina Kalota uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii zajęła 21 miejsce.

Do konkursu przygotowywała się pod kierunkiem Pani Bogumiły Łanieckiej.

MATURA 2011 ROZPOCZĘTA!

Sale do pisania matur przygotowane już w piątek przed długim weekendem. Również kasztany zakwitły w tym roku
z niemal tygodniowym wyprzedzeniem.

Maturzyści zaczęli punktualnie o godz. 9 wyposażeni w długopisy z czarnymi wkładami albo w pióra z czarnym atramentem. Muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka oraz język łaciński  i kultura antyczna.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy połamania piór i długopisów!


220 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Witaj majowa jutrzenko

Świeć naszej polskiej krainie

Uczcimy ciebie piosenką

Polska nigdy nie zaginie.

Witaj Maj, 3 Maj

Dla Polaków błogi raj.

W coroczny kalendarz uroczystości w szkole jest wpisany apel z okazji rocznicy podpisania Konstytucji 3 Maja. Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak: Ojczyzna, Patriotyzm. Daje też możliwość przybliżenia kilku faktów z historii Polski, często zapomnianych i nie do końca rozumianych przez młodzież.

4 maja 2011 roku uczniowie klasy II TW i III TW pod opieką Pana Dariusza Wojtysiaka – nauczyciela historii przygotowali montaż słowno-muzyczny z tej okazji. Nie zabrakło biało-czerwonej flagi państwowej, hymnu, daty
,,3 Maja 1791 rok,, oraz nazwisk Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Igncego Potockiego i Stanisława Małachowskiego.

Występujący przybliżyli główne założenia Konstytucji z 1791 roku, jej wielkie znaczenie dla narodu polskiego w walce
o wzmocnienie państwa i zachowanie jego suwerenności. Przypomniane zostały sylwetki osób będących twórcami tak ważnego dla całego narodu polskiego aktu prawnego. Zwrócono także uwagę na doniosłość Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja w Europie a druga na świecie ( po Stanach Zjednoczonych ).

Młodzież zaprezentowała wiersze i piosenki oddające klimat walk narodowowyzwoleńczych, emigracji podczas zaborów i ucisku Polski przez okupantów i zaborców.  Cieszmy się więc wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na polską flagę i śpiewać hymn.
Inscenizację zakończył wymowny refren piosenki: „Żeby Polska była Polską”.

POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

Droga, którą idę, jest jak pierwszy własny wiersz.
Uczę się dopiero widzieć świat, jaki jest.
Uczę się dopiero świata, jaki jest.


29 kwietnia 2011 roku o godz.13.00. odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych. Na początku głos zabrała dyrektor szkoły Zofia Wawrzyńczak.

Po przemówieniu dyrektora szkoły Zofii Wawrzyńczak abiturienci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły i nagrody za celujące, bardzo dobre, dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Świadectwo z czerwonym paskiem otrzymała Katarzyna Lewandowska z klasy IV TW. Na ręce jej rodziców został złożony list gratulacyjny. Nagrody książkowe otrzymali uczniowie: Żaneta Wróblewska, Patryk Kubiak, Karolina Bokuniewicz, Karolina Praznowska, Jakub Gajewski, Michał Wielec, Kamil Lisiński, Roman Ploch.
W podniosły nastrój uroczystości znakomicie wpisał się program słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich. Niespodzianką dla abiturientów była prezentacja multimedialna pozwalająca na przypomnienie najpiękniejszych chwil spędzonych w murach szkoły. Nie obyło się bez łez…

Uczniowie klas maturalnych podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły za trud i wysiłek włożony  w przygotowanie ich do dorosłego życia.

Ogółem szkołę ukończyło 52 uczniów i słuchaczy.

Abiturienci Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik weterynarii:

 1. Andrzejczak Sebastian Łukasz
 2. Banasik Damian Sebastian
 3. Bokuniewicz Karolina
 4. Borowiec Karol
 5. Jabłoński Piotr Janusz
 6. Janicka Paweł
 7. Kaniowska Paula Zofia
 8. Karkowska Joanna Magdalena
 9. Kubiak Patryk Tomasz
 10. Kutnowski Mateusz
 11. Lewandowska Katarzyna
 12. Makowski Arkadiusz
 13. Praznowska Karolina Marzena
 14. Sakowski Robert Jan
 15. Sebastyan Tobiasz
 16. Sieradzka Sylwia Irmina
 17. Siurek Sylwia Klaudia
 18. Skierka Anna
 19. Sokołowska Paulina
 20. Stelmach Paulina
 21. Wróblewska Żaneta
 22. Żylak Anna

Abiturienci Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik rolnik:

 1. Bończak Marcin
 2. Dabergut Przemysław
 3. Dylik Mateusz Tadeusz
 4. Gajewski Jakub
 5. Gasik Mariusz Łukasz
 6. Jabłoński Hubert
 7. Kalski Marcin
 8. Kaźmierczak Dariusz Adam
 9. Kuc Wojciech
 10. Lisiński Kamil
 11. Łąpieś Michał
 12. Łąpieś Przemysław
 13. Marciniak Adrian
 14. Muras Bartłomiej
 15. Olejniczak Łukasz
 16. Paciorkowski Dariusz Marek
 17. Ploch Roman
 18. Skierki Przemysław
 19. Świecki Karol
 20. Wielec Michał
 21. Wieteska Katarzyna

Abiturienci Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik rolnik (szkoła dla dorosłych):

 1. Boczek Grzegorz
 2. Głowacki Adam
 3. Głowacki Wojciech
 4. Kawka Tomasz
 5. Łąpieś Radosław
 6. Milczarska Małgorzata
 7. Pałatyńska Aneta
 8. Pietrzak Paweł
 9. Wielkopolan Wioletta

APEL Z OKAZJI BEATYFIKACJI PAPIEŻA JANA PAWŁA II

W czwartek 28 kwietnia w naszej szkole odbył się apel z okazji zbliżającej się beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. Spotkanie miało nietypową formę, ponieważ zamiast montażu słowno-muzycznego uczniowie mogli obejrzeć film Jan Paweł II Kronika Dni Ostatnich. Film nie tylko opowiadał o życiu Papieża – Polaka, ale także został ubogacony o fragmenty papieskich wystąpień podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny.

Film dostarczył oglądającym wielu wzruszeń, tak ważnych i cennych w dzisiejszym dniu. Stroną artystyczną całego przedsięwzięcia zajął się Pan Aleksander Frankiewicz – nauczyciel religii.