ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W MAZOWIECKIM CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT

23 maja 2011 roku uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii uczestniczyli w zajęciach  dydaktycznych z  rozrodu zwierząt w Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Uczniowie mogli zobaczyć np. próby pobrania nasienia od buhaja, ocenę wzrokową pobranego nasienia, przygotowanie nasienia do oceny mikroskopowej, obserwowali ruch i wady budowy plemników oraz dokonywali oceny nasienia wcześniej zamrożonego.

Wyjazd zorganizowała Pani Joanna Balcerska – kierownik praktycznej nauki zawodu oraz Pani Bogumiła Łaniecka – nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych.