ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W MAZOWIECKIM CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT

23 maja 2011 roku uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii uczestniczyli w zajęciach  dydaktycznych z  rozrodu zwierząt w Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Uczniowie mogli zobaczyć np. próby pobrania nasienia od buhaja, ocenę wzrokową pobranego nasienia, przygotowanie nasienia do oceny mikroskopowej, obserwowali ruch i wady budowy plemników oraz dokonywali oceny nasienia wcześniej zamrożonego.

Wyjazd zorganizowała Pani Joanna Balcerska – kierownik praktycznej nauki zawodu oraz Pani Bogumiła Łaniecka – nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

20 maja 2011 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW odbył się etap centralny III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego.

Do konkursu zgłosiło się 196 szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym z całej Polski. W etapie szkolnym uczestniczyło ponad 4100 uczniów. Natomiast do zmagań w etapie centralnym przystąpiło 127 uczniów i 7 uczennic.

Karolina Kalota uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii zajęła 21 miejsce.

Do konkursu przygotowywała się pod kierunkiem Pani Bogumiły Łanieckiej.