OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

20 maja 2011 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW odbył się etap centralny III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego.

Do konkursu zgłosiło się 196 szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym z całej Polski. W etapie szkolnym uczestniczyło ponad 4100 uczniów. Natomiast do zmagań w etapie centralnym przystąpiło 127 uczniów i 7 uczennic.

Karolina Kalota uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii zajęła 21 miejsce.

Do konkursu przygotowywała się pod kierunkiem Pani Bogumiły Łanieckiej.