KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWKO BOŻONARODZENIOWE

W dniu 19 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłoszono wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Najpiękniejsze drzewko bożonarodzeniowe ”

Konkurs skierowany był do uczniów szkoły. Przystąpiło do niego 13 osób, których drzewka bożonarodzeniowe miały formę przestrzenną.
Prace oceniło niezależne jury uwzględniając pomysłowości, oryginalność, estetykę wykonania, wkład pracy, jak i ogólny wyraz artystyczny oraz nawiązanie do tradycji lokalnej.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni – otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wyniki konkursu:
I miejsce:
Ewelina Kaczmarek– kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu
II miejsce:
Małgorzata Sęk – kl. II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu
Aleksandra Słubik – kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii
III miejsce:
Diana Morawska – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu
Małgorzata Dudkiewicz– kl. II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

Uroczystość wręczenia nagród uświetniły jasełka przygotowane i przedstawione przez uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Zduńskiej Dąbrowie.

DSC_0540 (Kopiowanie)DSC_0542 (Kopiowanie)DSC_0544 (Kopiowanie)DSC_0546 (Kopiowanie)DSC_0547 (Kopiowanie)DSC_0548 (Kopiowanie)DSC_0549 (Kopiowanie)DSC_0551 (Kopiowanie)DSC_0553 (Kopiowanie)DSC_0554 (Kopiowanie)

WIGILIA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Ostatnich kilka tygodni upłynęło w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie pod znakiem ciężkiej i mozolnej pracy uczniów, wychowawców, nauczycieli oraz pracowników, której uwieńczeniem było dla wielu najważniejsze wydarzenie w kalendarzu szkolnych uroczystości, a mianowicie spotkanie wigilijne, na które jak co roku zaproszeni zostali wychowankowie Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie wraz opiekunami.

Zgromadzeni na sali konferencyjnej goście z niecierpliwością oczekiwali na chwilę, w której nastąpi oficjalne rozpoczęcie uroczystości. W końcu na mównicy pojawił się Dyrektor szkoły p. Stanisław Kosmowski, który w podniosłym tonie wyraził swoje uznanie dla tej przepięknej inicjatywy, podziękował gościom za przybycie życząc jednocześnie wszystkim zebranym wielu pozytywnych wrażeń.

Teraz przyszedł czas na przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów naszej szkoły pod kierownictwem pani Sylwii Jabłońskiej i pani Kingi Dzik. Pełna humoru, ale i patosu inscenizacja przeplatana nastrojowymi kolędami w wykonaniu niezawodnych wokalistek z przyszkolnego internatu zrobiła ogromne wrażenie na zgromadzonych, którzy swoje uznanie dla młodych aktorów wyrazili gromkimi brawami.

Po życzeniach opłatkowych z sali konferencyjnej wszyscy udali się do przepięknie udekorowanej, szkolnej stołówki, gdzie na gości czekały już suto zastawione stoły. I tak rozpoczęła się wieczerza wigilijna w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie podczas, której zgromadzeni goście raczyli się tradycyjnymi, polskimi specjałami przygotowanymi przez uczniów jak i przez nasze panie kucharki, które nie po raz pierwszy wykazały się prawdziwym kulinarnym kunsztem.

Wigilijna degustacja i serdeczne rozmowy wypełniały świąteczne spotkanie do momentu kiedy to w sali konferencyjnej pojawił się Święty Mikołaj dając sygnał dzieciom z Gostynina, iż teraz nastąpi długo przez nich oczekiwana chwila rozdawania prezentów. Dzięki hojności sponsorów, z których większość zaszczyciła swoją obecnością podwoje naszej szkoły, podopieczni placówki z Gostynina obdarowani zostali wspaniałymi podarunkami, które wlały w ich serdeczne, ale nierzadko zranione serduszka nutę optymizmu i wiarę w to, iż miłość do bliźniego przezwycięża nawet największe niegodziwości tego świata.

Niestety czas świątecznych uniesień, przepięknych prezentów i radosnych chwil w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie dobiegł końca i nadszedł moment pożegnania naszych milusińskich. Łzom wzruszenia, serdecznym uściskom i miłosnym deklaracjom nie było końca, aż wszystkie dzieci z Gostynina znalazły się w autokarze, którym udały się w drogę powrotną, drogę pełną nadziei i wiary w ludzką życzliwość.

Do zobaczenia za rok!

DSC_0024 (Kopiowanie)DSC_0062 (Kopiowanie)DSC_0067 (Kopiowanie)DSC_0093 (Kopiowanie)DSC_0101 (Kopiowanie)DSC_0115 (Kopiowanie)DSC_0133 (Kopiowanie)DSC_0178 (Kopiowanie)DSC_0210 (Kopiowanie)DSC_0224 (Kopiowanie)DSC_0291 (Kopiowanie)DSC_0318 (Kopiowanie)DSC_0479 (Kopiowanie)DSC_0505 (Kopiowanie)DSC_0524 (Kopiowanie)DSC_0527 (Kopiowanie)

MÓWIMY NIE CYBERPRZEMOCY

W dniu 17 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbył się spektakl profilaktyczny o tematyce zagrożeń cyberprzemocą w wykonaniu aktorów z Krakowa.

Dla młodzieży była to kolejna lekcja dotycząca złożonej problematyki zagrożeń czyhających na użytkowników Internetu oraz innych mediów elektronicznych. Ukazanie klasycznego przykładu ,,ofiary”, wykluczonej z grupy oraz prześladowanej miało na celu ukierunkowanie widzów na podjęcie konkretnych działań. Była to również brutalna konfrontacja z agresją ze strony innych oraz własnej wobec niej bezradności.

DSC_0002 (Kopiowanie)DSC_0008 (Kopiowanie)

„INDEKS DLA ROLNIKA”

10 grudnia 2014 roku trzech uczniów Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik rolnik uczestniczyło w konkursie „INDEKS DLA ROLNIKA”. Byli to uczniowie: Adam Głowacki, Kamil Kucharski i Karol Wybraniec.

Cel konkursu to umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej UTP w Bydgoszczy na kierunkach studiów powadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.

Do II etapu w ZSCKR w Starym Brześciu zgłosiło się 20 szkół z całego kraju, a do rozwiązania testu przystąpiło 57 uczestników. Obejmował on zagadnienia z dwóch bloków tematycznych: produkcji zwierzęcej (anatomia i fizjologia zwierząt, paszoznawstwo i gospodarka paszowa, rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich, żywienie zwierząt gospodarskich) i produkcji roślinnej (wymagania klimatyczno-glebowe roślin uprawnych, agrotechnika, zbiór i przechowywanie plonów).

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej uzyskali tytuł laureata i zajęli następujące miejsca: Adam Głowacki – IV, Kamil Kucharski – V i Karol Wybraniec – X. Do konkursu przygotowywali się pod opieką pani prof. Jolanty Bilskiej.

Etap III odbędzie się w marcu 2015 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy – zadaniem laureatów będzie przygotowanie i obrona prezentacji multimedialnej na wybrany temat (tematy prezentacji zostaną podane na stronie oficjalnej konkursu w styczniu 2015 roku).

Gratulujemy i życzymy sukcesów w Bydgoszczy.

IMG_7117 (Kopiowanie)IMG_7114 (Kopiowanie)

FINAŁ VI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 9 grudnia 2014 roku odbył się finał VI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w Szkołach Ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

Organizatorami konkursu i głównymi sponsorami byli: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kuratorium Oświaty w Łodzi i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęli Wojewoda Łódzki pani Jolanta Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego pan Marek Stępień.

Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się ogółem 30 uczniów, tym razem tylko z 4 szkół, którzy zdobyli największą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych. Naszą szkołę reprezentowało 18. uczniów. Uczestnicy finału w pierwszym etapie konkursu pisali test wiedzy o bhp w rolnictwie, a następnie 10. uczniów z najlepszymi wynikami testu przeszło do drugiego etapu, w którym odpowiadali ustnie na 3 wylosowane pytania.
Pytania dotyczyły najpoważniejszych problemów bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, roli stresu w pracy rolnika, oceny ryzyka zawodowego i świadczeń KRUS.

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zajęli w konkursie następujące miejsca :

I miejsce : Damian Szafoni uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

II miejsce : Emil Świderek uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik

IV miejsce : Dawid Anyszewski uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

VI miejsce : Paweł Kozłowski uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik

VII miejsce : Sara Ewkowska uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

VIII miejsce : Bartosz Witerek uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

IX miejsce : Michał Stańczyk uczeń klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i licznych sponsorów konkursu. Szkoła – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie otrzymała puchar Ufundowany przez Wojewodę Łódzkiego.

Konkurs ten pełni szczególną rolę w szkołach rolniczych.
Rozwija zainteresowania uczniów, podnosi poziom wiedzy i stopień wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w gospodarstwach rolnych, promuje najlepszych uczniów oraz szkoły rolnicze w środowisku oświatowym i w społeczności lokalnej.

Uczniów do konkursu przygotowywała nauczycielka przedmiotów zawodowych Bogumiła Łaniecka.

DSCN9734 (Kopiowanie)DSCN9777 (Kopiowanie)DSCN9781 (Kopiowanie)DSCN9786 (Kopiowanie)DSCN9791 (Kopiowanie)DSCN9804 (Kopiowanie)

ZAREKLAMUJ ŁOWICKIE

W dniu 8 grudnia 2014 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu, odbyło się uroczyste rozdanie nagród zwieńczające konkurs plastyczny – „ZAREKLAMUJ ŁOWICKIE” ogłoszony z okazji 15-lecia Powiatu Łowickiego. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie oryginalnego plakatu edukacyjno – informacyjnego, który miał na celu promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu łowickiego oraz umieszczenie krótkiego hasła przewodniego wymyślonego przez autora.

W konkursie nagrodzono prace uczennic z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Pierwsze miejsce zajęła Sylwia Strzelczyk z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Natomiast wyróżnione zostały: Aleksandra Adamczyk z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz Diana Morawska z klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Przyznana został również nagroda specjalna Dyrektora Powiatowej Biblioteki w Łowiczu, którą otrzymała Diana Morawska.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!

IMG_9525 (Kopiowanie)DSC09899 (Kopiowanie)

OLIMPIADA WIEDZY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII – FINAŁ WOJEWÓDZKI

Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej we Współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach był organizatorem Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Olimpiada ma na celu:
–   Popularyzowanie wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
–   Upowszechnianie wartości przyrodniczych w warunkach racjonalnego gospodarowania,
–   Popularyzowanie wiedzy na temat ochrony środowiska na obszarach wiejskich,
–   Poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska w aspekcie integracji Polski z UE,
– Kształtowanie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za środowisko, znajdowania rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki,
–   Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

Po eliminacjach szkolnych, które odbyły się w listopadzie 5 uczniów z naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik rolnik przygotowywanych przez pana prof. Jana Łanieckiego zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego, który miał miejsce 5 grudnia 2014 roku w ŁÓDR w Bratoszewicach. W sumie zgłosiło się ok 40 osób, wśród których byli studenci i rolnicy.

Zakres tematyczny Olimpiady OZE obejmował zagadnienia dotyczące: energii słonecznej (ciepło i prąd), energii wiatrowej, energii wodnej (w małym procencie, jako ciekawostka bardziej),energii z biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni, uwarunkowania prawne OZE w Polsce (produkcja, przesył, sprzedaż), OZE a przedsiębiorczość i społeczeństwo (w małym procencie, jako ciekawostka), zrównoważony rozwój OZE i ochrona środowiska, dofinansowania na OZE.

Olimpiada składała się z dwóch części. Pierwszą było udzielenie pisemnych odpowiedzi na test składający się z 50 pytań, z czego pierwsze 40 było jednokrotnego wyboru punktowane w systemie 0-1, natomiast ostatnie 10 wielokrotnego wyboru punktowane od 0-2. W sumie z testu uczestnik mógł otrzymać 60 punktów. Przeznaczono na tę część 60 min. W punktacji nie brano pod uwagę szybkości rozwiązania testu. Prace były kodowane.

Kolejnym etapem dla wszystkich uczestników olimpiady była odpowiedź ustna na wylosowane pytanie, punktowane od 0-40. Pytania zdaniem komisji były bardzo trudne, a ich autorami byli wykładowcy wyższych uczelni. Po udzieleniu odpowiedzi ustnych przez wszystkich uczestników komisja dokonała podsumowania obu etapów. Jakże miłe okazało się ogłoszenie wyników. Finalistą etapu województwa łódzkiego okazał się Robert Siekiera uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajmując II miejsce. Otrzymał w sumie 56 pkt tyleż samo co uczestnik I miejsca, ale komisja przy różnicowaniu miejsc wzięła pod uwagę wynik z testu pisemnego. Robert za swoją wiedzę otrzymał puchar ufundowany przez ŁODR w Bratoszewicach, statuetkę Marszałka województwa łódzkiego i szereg nagród rzeczowych. Kolejnym etapem będzie finał krajowy organizowany w marcu 2015 roku w Sosnowcu.

Członkowie komisji gratulowali wiedzy wszystkim uczestnikom wręczając dyplomy i drobne upominki, dyrektor ŁODR w Bratoszewicach, życzył aby to finaliści województwa łódzkiego przywieźli pierwszych 5 miejsc z Sosnowca.

Do finału krajowego ma szansę zakwalifikować się również Adam Głowacki uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który zajął 7 miejsce zdobywając taką samą liczbę punktów jak uczestnik 6 miejsca, a mianowicie 44 punkty, decyzja zostanie podjęta i ogłoszona w najbliższym czasie o czym zostanie poinformowana szkoła.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, opiekunowi, Robertowi życzymy sukcesów na finale krajowym w Sosnowcu, a za Adama trzymamy kciuki.

P1100368 (Kopiowanie)P1100369P1100462 (Kopiowanie)P1100452 (Kopiowanie)

MARTA KOWALCZYK STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Około 250 uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego za osiągnięcia edukacyjne przyznano stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015. Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów zostały wręczone w dniu 5 grudnia 2014 roku podczas uroczystości, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu poza wojewodą Jolantą Chełmińską uczestniczyli wiceprezydent miasta Łodzi Tomasz Trela, łódzki kurator oświaty Jan Kamiński oraz przedstawiciele Delegatury Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach.

Tegoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów w naszej szkole została Marta Kowalczyk. Marta jest wzorową uczennicą klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. W roku szkolnym 2013/2014 uzyskała średnią ocen – 5,13.

Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w życiu szkoły, klasy i internatu. Bierze udział w uroczystościach oraz imprezach kulturalnych na szczeblu szkolnym i powiatowym. Pracuje społecznie na rzecz szkolnego wolontariatu. Uczestniczy w zbiórkach żywności dla zwierząt oraz opiekuje się podopiecznymi schroniska. Marta jest bardzo dobrą koleżanką, zawsze chętnie służy pomocą i mobilizuje innych do działania.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać osoba z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiająca szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskująca z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

Serdecznie gratulujemy!

2014-12-05-069 (Kopiowanie)2014-12-05-071 (Kopiowanie)2014-12-05-084 (Kopiowanie)IMG_20141205_125412 (Kopiowanie)