FINAŁ VI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 9 grudnia 2014 roku odbył się finał VI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w Szkołach Ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

Organizatorami konkursu i głównymi sponsorami byli: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kuratorium Oświaty w Łodzi i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęli Wojewoda Łódzki pani Jolanta Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego pan Marek Stępień.

Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się ogółem 30 uczniów, tym razem tylko z 4 szkół, którzy zdobyli największą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych. Naszą szkołę reprezentowało 18. uczniów. Uczestnicy finału w pierwszym etapie konkursu pisali test wiedzy o bhp w rolnictwie, a następnie 10. uczniów z najlepszymi wynikami testu przeszło do drugiego etapu, w którym odpowiadali ustnie na 3 wylosowane pytania.
Pytania dotyczyły najpoważniejszych problemów bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, roli stresu w pracy rolnika, oceny ryzyka zawodowego i świadczeń KRUS.

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zajęli w konkursie następujące miejsca :

I miejsce : Damian Szafoni uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

II miejsce : Emil Świderek uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik

IV miejsce : Dawid Anyszewski uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

VI miejsce : Paweł Kozłowski uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik

VII miejsce : Sara Ewkowska uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

VIII miejsce : Bartosz Witerek uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

IX miejsce : Michał Stańczyk uczeń klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i licznych sponsorów konkursu. Szkoła – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie otrzymała puchar Ufundowany przez Wojewodę Łódzkiego.

Konkurs ten pełni szczególną rolę w szkołach rolniczych.
Rozwija zainteresowania uczniów, podnosi poziom wiedzy i stopień wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w gospodarstwach rolnych, promuje najlepszych uczniów oraz szkoły rolnicze w środowisku oświatowym i w społeczności lokalnej.

Uczniów do konkursu przygotowywała nauczycielka przedmiotów zawodowych Bogumiła Łaniecka.

DSCN9734 (Kopiowanie)DSCN9777 (Kopiowanie)DSCN9781 (Kopiowanie)DSCN9786 (Kopiowanie)DSCN9791 (Kopiowanie)DSCN9804 (Kopiowanie)