„INDEKS DLA ROLNIKA”

10 grudnia 2014 roku trzech uczniów Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik rolnik uczestniczyło w konkursie „INDEKS DLA ROLNIKA”. Byli to uczniowie: Adam Głowacki, Kamil Kucharski i Karol Wybraniec.

Cel konkursu to umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej UTP w Bydgoszczy na kierunkach studiów powadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.

Do II etapu w ZSCKR w Starym Brześciu zgłosiło się 20 szkół z całego kraju, a do rozwiązania testu przystąpiło 57 uczestników. Obejmował on zagadnienia z dwóch bloków tematycznych: produkcji zwierzęcej (anatomia i fizjologia zwierząt, paszoznawstwo i gospodarka paszowa, rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich, żywienie zwierząt gospodarskich) i produkcji roślinnej (wymagania klimatyczno-glebowe roślin uprawnych, agrotechnika, zbiór i przechowywanie plonów).

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej uzyskali tytuł laureata i zajęli następujące miejsca: Adam Głowacki – IV, Kamil Kucharski – V i Karol Wybraniec – X. Do konkursu przygotowywali się pod opieką pani prof. Jolanty Bilskiej.

Etap III odbędzie się w marcu 2015 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy – zadaniem laureatów będzie przygotowanie i obrona prezentacji multimedialnej na wybrany temat (tematy prezentacji zostaną podane na stronie oficjalnej konkursu w styczniu 2015 roku).

Gratulujemy i życzymy sukcesów w Bydgoszczy.

IMG_7117 (Kopiowanie)IMG_7114 (Kopiowanie)