MARTA KOWALCZYK STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Około 250 uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego za osiągnięcia edukacyjne przyznano stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015. Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów zostały wręczone w dniu 5 grudnia 2014 roku podczas uroczystości, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu poza wojewodą Jolantą Chełmińską uczestniczyli wiceprezydent miasta Łodzi Tomasz Trela, łódzki kurator oświaty Jan Kamiński oraz przedstawiciele Delegatury Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach.

Tegoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów w naszej szkole została Marta Kowalczyk. Marta jest wzorową uczennicą klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. W roku szkolnym 2013/2014 uzyskała średnią ocen – 5,13.

Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w życiu szkoły, klasy i internatu. Bierze udział w uroczystościach oraz imprezach kulturalnych na szczeblu szkolnym i powiatowym. Pracuje społecznie na rzecz szkolnego wolontariatu. Uczestniczy w zbiórkach żywności dla zwierząt oraz opiekuje się podopiecznymi schroniska. Marta jest bardzo dobrą koleżanką, zawsze chętnie służy pomocą i mobilizuje innych do działania.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać osoba z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiająca szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskująca z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

Serdecznie gratulujemy!

2014-12-05-069 (Kopiowanie)2014-12-05-071 (Kopiowanie)2014-12-05-084 (Kopiowanie)IMG_20141205_125412 (Kopiowanie)